Kategori: Civilsamhället

Rättssäkert IT system?

Av , , 3 kommentarer 10

Imorgon är det kommunfullmäktige och det var väldigt länge sedan vi hade en så lång dagordning till fullmäktige. Själv har jag en interpellation till Individ och Familjeomsorgsnämndens ordförande Andreas Lundgren som vi inte hann diskutera förra månaden, men jag har också lämnat in en enkel fråga ställd till kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg. För de som läser VK har kanske sett den i tidningen, men här kommer den i sin helhet:

Enkel fråga till Kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg (S)

En 16 årig gymnasieelev anklagas av Umeå kommun för skadegörelse av kommunens IT system och avkrävs nu närmare en halv miljon kronor i skadestånd. Eleven var enligt uppgift i kontakt med tekniska nämnden för att påtala de stora säkerhetsbristerna, men när ingenting sedan hände tog han nästa steg och visade på riktigt hur osäkert vårt datasystem är.

Det är fullständigt klart att ett brott har begåtts vilket han också har erkänt sig skyldig till, men det både allmänhet och IT bransch, nu ställer sig frågande till är skadeståndets belopp. Det kan ändå inte vara menat att en 16 årig ”visselblåsare” som påtalat brister för kommunen ska själv bekosta de nödvändiga åtgärder som kommunen måste ta.

  • Anser du att det är rimligt att en elev som påtalat kommunens svagheter i IT systemet ska betala kommunens kostnader på en halv miljon för att åtgärda bristerna?

     

  • Är Umeå kommuns IT system idag rättssäkert?

 

Veronica Kerr                                        

Kristdemokraterna

*********************************************************************************

Det är många som har lämnat in enkla frågor, 11 stycken till antalet vilket är mycket ovanligt. Själv känner jag mycket starkt för min enkla fråga och jag är varken nöjd med den information som jag har fått eller när jag har mötts av attityden att ”aldrig har en kriminell fått så mycket uppmärksamhet” när det är kommunen jag vill syna. T ex är det mindre än ett år sedan kommunfullmäktige beslutade att införa socialrådgivning på nätet när vår allians motion bifölls, för att det ska fungera måste vi ha ett rättssäkert IT system. Det finns mer att säga, men jag väntar till i morgon. Här kan du läsa mer om kommunfullmäktige och även hitta handlingar.

http://umea.se/umeakommun/kommunochpolitik/arkiv/artiklarkommun/foljkommunfullmaktigessammantrade.5.4429379114c00ab57da4ff11.html

 

 

Rocka sockarna!

Av , , 2 kommentarer 8

I morgon är det internationella Världs Downs syndrom dagen och idag rockar vi sockarna. Rocka sockarna startade med en uppmaning från en flicka på tio år som vill hylla sin trettonåriga syster som har Downs syndrom. Det är för att visa att det är okej att vara olika och det enda som krävs för att vara med är att ha på sig omaka strumpor. Hon fick med sig hela sin klass för ett år sedan, men idag är vi hundratusentals som går runt i olika strumpor.

– Man ska visa att det är okej att vara olika. Olika är bra och att olika är roligt! Jag blir så ledsen när jag hör fula ord om de som har Downs syndrom så jag vill visa att alla är lika mycket värda, säger Nathea Anemyr i Aftonbladet. http://www.aftonbladet.se/nyheter/article20382454.ab

Uppmaningen på Facebook:

 

bild

Det är så enkelt och så basalt att det ska inte finnas några hinder för någon att vara med. Det ska inte vara någonting politiskt, men någonting självklart. Annorlunda berikar. Själv tassar jag runt på stadshuset i dessa strumpor.

strumpor

 

Önskar er alla en härlig helg oavsett vad det är ni har för er!

 

Newsflash: uppdatering av tidigare inlägg

Av , , 1 kommentar 11

Strax efter att jag bloggat om Röda Korset och de vansinniga momsreglerna läste jag en notis i Dagen, publicerad förra fredagen. Det verkar som om hotet från Alliansen och Vänsterpartiet att köra över regeringen om momsregeln för ideella organisationer införs kan bli det som sätter stopp för förändringen. Magdalena har ju sagt att regeringen inte är intresserad av dessa pengar. Jag vet inte när riksdagens skatteutskott sammanträder, men det vore mycket intressant att ta del av diskussionerna..

20150219-101850.jpg

Moms på second hand butiker

Av , , 2 kommentarer 7

Häromdagen rapporterade Västerbottensnytt om att Röda Korset lägger ner sin butiksverksamhet eftersom den nya momsbeskattningen för ideella verksamheter kommer att slå mycket hårt. Äntligen börjar reaktioner komma om vilka konsekvenser Skatteverkets regler kommer att ge. Ideella verksamheter som Stadsmission, Röda Korset eller ex Myrorna är en stark del av Civilsamhället och det är bra att det finns självständiga aktörer som inte är beroende av staten. För att dessa verksamheter ska kunna verka och få in finansiering så är second hand försäljning en viktig del. Människor, du och jag, kan skänka det vi inte behöver och det säljs och inkomster kan där komma andra mer behövande till del.

Kristdemokraterna har drivit frågan om att slopa momsbeläggning för ideella verksamheter sedan länge. Redan 2011 avslog EU Kommissionen Sveriges ansökan om att undanta den ideella sektorn från momsbeläggning, men jag tycker att det har varit tyst i media kring vilka konsekvenser det kan få. Fler behöver agera, men när det gäller ideella organisationer är det inte alltid lätt att göra rösten hörd just för att de är ideella.

Sedan nyheten i tisdags kväll har det dock blivit fler röster och idag kan vi läsa att:

”Redan i  kväll (tisdag) framkom att regeringen är på väg att göra en vändning i frågan om second hand-momsen.

– Vi tycker att det här är en viktig fråga, säger finansminister Magdalena Andersson till Rapport.

Enligt henne arbetar många på finansdepartementet hårt för att hitta en lösning snabbt. Senast under våren ska det arbetet vara färdigt.

Enligt finansministern är det en dom som ligger till grund för Skatteverkets nya regler om moms.

– Regeringen vill inte ha pengarna. De gör mest nytta i verksamheterna. Därför ska vi söka en lösning nu, säger hon till SVT”

Förutom syftet välgörenhet är också second hand butiker många gånger ett socialt företag. Här ska vi inte försvåra för människor att komma ut i arbete genom att begränsa möjligheterna, Självklart ska vi underlätta, Sverige behöver ett starkt civilsamhälle. Jag vet inte hur mycket Magdalena kan göra när frågan har funnits på EU nivå, men klart är att med gemensamma krafter mot domen som försvårar ideellt arbete kan vi göra mycket.

 

I väntan på ambulans..

Av , , Bli först att kommentera 12

I mitten av oktober lämnade jag in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande om när kan Umeå kommun teckna avtal med landstinget om IVPA? Jag har skrivit om interpellationen tidigare och jag fick även svar av dåvarande ordförande i Tekniska nämnden, Lasse Jakobsson (v).

Jag och Lasse var i det stora hela överens om att det är en viktig fråga för våra medborgare och att det är helt klart samhällsekonomiskt en vinst. Det är dock landstinget som beslutar om vem eller vilka man vill ingå avtal med. ”I väntan på ambulans” innebär att räddningstjänsten larmas ut och kan därmed vara först på plats innan ambulans.

Min interpellation väckte inte stor uppmärksamhet och den fick inga reaktioner av varken övriga politiker eller av media när den behandlades. En viktig fråga i tysthet, därför var det glädjande att Västerbottens radion lyfte ämnet och vem ska betala? Och varför? Jag och landstingsrådet Karin Lundström (per telefon) samtalade om behovet av IVPA och inte vet jag om radio lyssnarna blev mycket klokare. Det fastnar i att landstinget inte har pengar och det i sig var kanske ingen nyhet, samhällsnyttan togs inte upp.

I tidigare inlägg lovade jag dela med mig av svaret till interpellationen, men det glömdes bort. Här kommer utdrag från kommunfullmäktiges protokoll.

***************************************************************************************”

Umeå kommun Protokollsutdrag

Kommunfullmäktige 2014-10-27

 

§ 139

Diarienr: KS-2014/01001

 

Interpellation – När kommer avtal om IVPA skrivas?

 

Beslut

Efter ytterligare inlägg av Veronica Kerr och Lasse Jacobson beslutar

kommunfullmäktige

Att avsluta överläggningen om interpellationen.

 

Ärendebeskrivning

Efter medgivande av kommunfullmäktige ställer Veronica Kerr (KD) följande

skriftliga interpellation till kommunstyrelsens ordförande:

Inom kommunen finns en heltidskår i Umeå tätort samt fem deltidskårer

med placering i Hörnefors, Holmsund, Sävar, Tavelsjö samt Botsmark. I

kommundelarna har brandmännen i beredskap vanligtvis ett ordinarie jobb

hos en annan arbetsgivare och vid larm ska de vara på brandstationen inom

4-8 minuter.

Kommunen har ett avtal med Västerbottens landsting om IVPA (i väntan

på ambulans) i Botsmark. Om SOS Alarm bedömer att räddningstjänsten

tar sig snabbare till en nödställd med livshotande symtom än

ambulanssjukvården larmas denna resurs parallellt. Ett liknande avtal finns

för centrala Umeå när det gäller hjärtstopp, andningsstillestånd och

medvetslöshet.

I väntan på ambulans kan för ändamålet utbildad personal i det lokala

brandförsvaret ge syrgas och ha en lugnande effekt. Om det värsta skulle

inträffa – medvetslöshet genom hjärtstillestånd – kan personalen inleda

hjärt- och lungräddning. Det här är insatser som räddar liv. Trots det har

kommunen och landstinget inte slutit avtal om IVPA som omfattar alla

kommundelar.

Situationen har gjort att SOS i en del fall har tvingats kontakta

ambulanssjukvården och sjöräddningen även om räddningstjänsten skulle

ha kunnat vara på plats först. I andra fall har SOS Alarm trots avsaknaden

av avtal om IVPA valt att larma räddningstjänsten.

 

Med anledning av detta ställer jag följande frågor:

  • Varför saknas det avtal om IVPA för en stor del av kommunen – trots att det kan kosta liv?
  • Vad gör kommunen för att ett avtal om IVPA som täcker hela kommunen ska undertecknas, och när kommer ett sådant avtal undertecknas?

 

Kommunstyrelsens ordförande har överlämnat besvarandet till tekniska nämndens ordförande Lasse Jacobson (V) som lämnar följande

skriftliga svar:

 

Varför har det inte tecknats fler avtal än de som finns i Umeå och Västerbotten

för närvarande?

Den frågan bör egentligen landstinget svara på eftersom det är landstinget

som beslutar om med vem de tecknar avtal om IVPA.

Att teckna avtal med landstinget om IVPA-verksamhet är något som

brandcheferna i Västerbottens kommuner har förklarat att det finns intresse

för. Det är dock landstinget som bestämmer i slutändan om vilka platser de

anser sig ha behov av.

Historiskt sett har landstinget varit kallsinnig till detta och har framfört att

de har den ambulanstäckning tillsammans med helikoptern i Lycksele som

tillräcklig.

Nya chefer inom landstinget har sett annorlunda på detta behov och därför

har avtal tecknats med några kommuner och det fanns också planer på att

göra det med flera kommuner än vad som faktiskt skett. Men tyvärr tog

detta slut, antagligen p.g.a. att de räknade på den ökande kostnaden för

landstinget.

 

Varför måste det då tecknas avtal?

Det är inte på affärsmässiga grunder utan det beror på att sjukvård är

landstingets uppgift vilket de skall planera för att den bedrivs effektivt och

bekosta.

I kommunallagen anges:

Undantag från kravet på kommunal anknytning

2 § Det krav på anknytning till kommunens eller landstingets område eller

dess medlemmar som avses i 2 kap. 1 § kommunallagen (1991:900) gäller

inte vid tillämpning av följande bestämmelser i denna lag:

– 3 kap. 2 § om sjuktransporter,

I lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter utvecklas det:

Kommuner får ingå avtal med landsting om att utföra sådana transporter

som avses i 6 § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763). Kommuner får även

ingå avtal med landsting om att utföra hälso- och sjukvård i väntan på sådana

transporter.

Hälso- och sjukvårdslagen

6 § Landstinget svarar för att det inom landstinget finns en ändamålsenlig

organisation för att till och från sjukhus eller läkare transportera personer

vilkas tillstånd kräver att transporten utförs med transportmedel som är

särskilt inrättade för ändamålet. Lag (1992:567).

Om avtal enligt ovan ingås så innebär det också att när brandkår utför sk

IVPA-uppdrag så bedrivs det sjukvård på landstingets uppdrag och att tex

patientförsäkringen gäller för de behandlade patienterna.

Om inte avtal finns så får inte SOS Alarm larma ut kommunala brandkårer

på sjukvårdslarm som erfordrar att det bedrivs sjukvård.

 

Men varför har inte landstinget tecknat fler avtal än de som finns i Västerbotten för närvarande?

Det beror nog på kostnadsfördelningen mellan landsting och kommun.

Som jag tidigare skrivit så startades det upp verksamhet i Västerbotten i

några kommuner där kommunerna skulle ingå avtal med landstinget och

där landstinget skulle ersätta kommunerna för de kostnader som

kommunerna fick för att bedriva IVPA-verksamhet.

Tyvärr så gick det i stå eftersom landstingets syn på kostnader inte

överensstämmer med de kostnader som kommunerna fick.

Landstinget erbjöd sig att svara för instruktörskostnaderna för att utbilda

personalen och att tillhandahålla teknisk utrustning (bl.a

hjärtdefibrillatorer).

Men de kostnader som kommunerna har är egna personalkostnader under

utbildningen vilket kan variera med 15-25 personer vid varje brandkår medan

landstinget bär kostnaden för en person som instruktör. Vidare så innebär

det att kommunerna bär alla löpande personalkostnader under utryckningar

och återkommande övningar och fortbildning, kläder och annan

personlig utrustning för personalen.

 

Vad kostar det kommunerna att bedriva IVPA-verksamhet?

Chefen för Brand och Säkerhet i Umeå, Lars Tapani, och räddningschefen

i Vännäs kommun har sett på detta och skattat kostnaden till ca 2500

kr/utryckning. Då har man ändå inte räknat med kostnaden som vi har för

att ha 2 personer i beredskap dygnet runt, året om vilket uppgår till 5-600

kkr/år.

I Umeå har vi för Botsmarks del ca 20 utryckningar/år för IVPA. Den

kostnaden är en extrakostnad som jag inte har anslag för i budget men när

vi skrev avtalen var avsikten att vi skulle få kostnadstäckning.

 

Kan kommunerna genomföra IVPA?

Numera har varje brandkår i länet själva anskaffat hjärtstartare och utbildat

personal för egen del. Personal har även delegation för att administrera

syrgas på olycksplats. Personalen genomför kunskapsprov varje år för att

behålla syrgasdelegation och kostnader för syrgaskompetensen hos

 

personalen svarar kommunerna för idag. Anledningen är att brandkårerna

 

historiskt sett har administrerat syrgas på olycksplats men när syrgas

 

började klassificeras som läkemedel erfordras det delegation från läkare.

 

 

Är det samhällsekonomiskt att bedriva IVPA ?

 

Tveklöst Ja, det menar alla brandchefer i länet enligt de uppgifter jag fått .

 

Vår uppfattning är att detta borde genomföras av brandkårerna men då

 

måste man få ekonomiska medel för detta, antingen att landstinget ersätter

 

oss eller att anslagen ökar för att leverera denna tjänst åt landstinget för

 

medborgarnas bästa.

 

Lars Tapani har vid ett antal tillfällen informerat politiken om dilemmat

med IVPA och vem som enligt hans mening bär kostnadsansvaret.

Detta med kostnadsansvaret har bl.a. tagits i tidigare LaKo-gruppen samt i

Region Västerbottens primärkommunala delegation samt kort informerats

om till TN i Umeå.

Brandchefen kan inte heller som verksamhetschef ta på sig nya uppdrag

som vi inte är ägare till och som inte är finansierade.

Varför är det av intresse att se på hela Västerbotten och inte enbart Umeå?

Det visar på landstingets inställning att de inte vill betala för denna

verksamhet som de har ansvar för och det verkar som de vill vältra över

kostnaden på kommunerna.

Ironiskt nog så pågår det nu en form av IVPA i länet där deltagande

kommuner får ersättning med 2000kr/utryckning. Detta sker i ett projekt

som startade i oktober och som pågår 3 mån till årsskiftet 2014/15

Det är ett projekt, där särskilda projektmedel erhållits från socialstyrelsen,

som benämns Akutsjukvård i extrem glesbygd. Umeå deltar dock inte i

detta projekt eftersom vi inte ingår som extrem glesbygd generellt men det

skulle kunna vara aktuellt för Botsmark men där har vi redan obetald

IVPA-verksamhet.

 

 

 

Spelberoendeföreningen- årets eldsjälar!

Av , , Bli först att kommentera 11

Igår var det internationella Frivilligdagen och priset till årets eldsjälar gick till Umeå spelberoendeförening. Jag var inte själv närvarande och jag läste nyheten på Facebook sent i går kväll. Det är i mitt tycke ett mycket bra val av pristagare eftersom jag vet att de arbetar hårt med att fylla ett stort behov i en fråga som alltför många vet alltför lite om.

Jag besökte Spelberoendeföreningen i våras tillsammans med Kristdemokraternas gruppledare på landstinget, Birgitta Nordvall, eftersom vi inte ser spelberoende som enbart en kommunal eller landstingsfråga. Det är av yttersta vikt att både landsting och kommun är med och stödjer arbetet mot spelberoende eftersom antalet personer med spelberoende ökar. Det är inte endast den som spelar som berörs utan alla som står honom eller henne nära. Tillgängligheten till spel i alla former har ökat avsevärt tack vare internet vilket på sätt och vis kan osynliggöra den som spelar eftersom man inte behöver lämna hemmet.

Män och kvinnors spelvanor skiljer sig åt ordentligt och jag avskyr att se reklamsnuttarna på TV som blir allt fler med olika sätt att sälja in sig till målgrupper. Speakerrösten kan vara hård, tuff och i kontroll av situationen när det är sport, men i andra klipp är det tal om en mysig hemmastund när alla har lagt sig och du får tid att själv sitta och chatta med andra samtidigt som du spelar bingo. Syftet är gemensamt, den som spelar ska förlora pengar.

För länge sedan när jag var student lärde jag känna en person som spelade på Stryktipset, ofta och mycket. Ibland gick det bra andra gånger sämre. Stryktipset var inte det enda, travet och vadslagning var andra spelformer. Jag minns när hen hade spelat på ett skidlopp och satt framför TVn, med något halvt panikslaget i blicken att gick det inte vägen skulle det bli mycket tufft. Det gick vägen och vinsten var ungefär lika mycket som tre månaders studielån. När det gick sämre var vi flera som bjöd hen på mat eftersom dennes studiemedel tagit slut för fort, andra gånger var hen mycket generös på krogen. Vi visste att något var fel, men jag vet ingen som talade om att spelberoende var något som man kunde få hjälp för.

Det civila samhället med frivilligorganisationer är fantastiskt och det offentliga har allt att lära. Jag vill att den som vänder sig till sjukvården för att få hjälp med att bryta sig loss från ett missbruk ska få hjälp och att kunskapen om hur ska finnas hos den som tar det samtalet. Idag finns det tyvärr exempel på när det inte fungerar.

http://www.vk.se/plus/1339024/spelberoendeforening-arets-eldsjalar?missing-web-product=1 Här kan du läsa mer. Jag undrar dock varför man har valt Stryktipset som annonsör i klippet, fanns det en mening bakom eller var det bara en slump?

 

Konstruktiva samtal och goda exempel

Av , , Bli först att kommentera 10

Igår var jag på Kristdemokraternas kommun och landstingsledningsdag i Stockholm vilket är ett utmärkt tillfälle att träffa partikamrater och kollegor från hela landet. Vi kan lyfta frågor som är aktuella i de egna kommunerna, men också höra mer om de pågående förhandlingarna i kommunerna. I en del kommuner har nya konstellationer bildats som i ex Norrköping (vilket för övrigt Lennart Holmlund har hyllat samarbetet mellan Socialdemokraterna och Kristdemokraterna), men det är tydligt att förutsättningarna i kommunerna ser helt olika ut.

De senaste dagarna har media belyst den problematiska situation som är för de tiggare som finns i Umeå inför vintern samtidigt som vi får läsa och se om de goda initiativ som genomförs.

http://www.svt.se/nyheter/regionalt/vasterbottensnytt/oppnar-dorrarna-for-hemlosa

Igår kväll ringde en okänd man och ställde frågor till mig om tiggarnas situation och vad har kommunen gjort. Det var ett mycket intressant samtal när det visade sig att han jobbar som socialantropolog vid Stockholms universitet och hade hamnat i en diskussion på Facebook om tiggare i södra Sverige. Han var intresserad av kommunens samarbete med civilsamhället och ville föra informationen vidare till andra kommuner. Goda exempel ska föras vidare, men jag vet att vi har fortfarande mycket kvar att göra på kommunledningsnivå. Kommunen duckar inte för ansvar, det kan bara ta lite längre tid emellanåt.

Dagens socialnämnd

Av , , Bli först att kommentera 8

Idag beslutade socialnämnden att Pingstkyrkan kommer att få erbjudandet om att starta upp och ansvara för en samordning mellan frivilligsektorn, kommunen och andra myndigheter för att hjälpa de tiggare som idag finns i Umeå. Det är många organisationer som vill vara med och hjälpa och alla behövs, men det är viktigt att samordning sker så att inte alla behöver göra allt samtidigt.

Pingstkyrkan har sedan mycket länge än väl uppbyggd volontär organisation och arbetar med bistånd. Det är mycket arbete som görs redan idag och min förhoppning är att med det stöd som kommunen nu kan erbjuda kommer arbetet bli än bättre. Bara för att ett samfund erbjuds samordningsfunktionen exkluderas inte de andra i arbetet med att ge hjälp till de EU medborgare som kommit hit för att tigga. Vänsterpartiet reserverade sig dock mot beslutet, men de var de enda.

Tyvärr kunde jag själv inte vara med idag på nämnden idag. Sitter hemma med kryckor och ett gigantiskt knä efter ett olyckligt fall i trappa, därför kan jag inte kommentera ytterligare hur diskussionen gick. Här kan du i alla fall läsa pressmeddelandet: http://www.mynewsdesk.com/se/umea/pressreleases/pingstkyrkan-erbjuds-samordna-stoedet-kring-eu-medborgare-1059312 Vi får inte glömma att samhället är större än kommunen därför behövs även föreningsliv och trossamfund i arbetet. Det är bra när fler aktörer är med och delar på uppgifterna.

Hägglund och civilsamhället

Av , , Bli först att kommentera 6

konfValrörelsen är igång och idag kommer vår partiledare Göran Hägglund till Umeå ca 12:30. Det är ett pressat schema och Sverige är stort och avlångt så jag är mycket glad för att Göran kan komma hit. Har du frågor om Kristdemokraterna och undrar vad är det vi vill egentligen, kom och lyssna! Gott fika finns också.

Själv börjar jag dagen med en konferens om att arbeta med trossamfund i vardag och kris. Det är en konferens som jag har sett fram emot under en lång tid eftersom jag vet att trossamfunden och civilsamhället är en outnyttjad resurs och där kommuner och länsstyrelser har en del att lära. Visst kan kommunen göra mycket, men långt ifrån allt. Samhället är så mycket större än staten. Jag önskar bara att fler politiker från de styrande partierna i Umeå var här. Ingen är inte tillräckligt.

 

 

 

 

Valstuga, budget och att se på TV..

Av , , Bli först att kommentera 6

 

 

Lycksele Kd

Jag, Anders Sellström och Johnny Kärkkäinen på Kristdemokraternas valupptakt i Lycksele.

**********************************************************************************************************************************************

Du måste blogga, det var alldeles för länge sedan fick jag höra häromdagen. Och jag visste det redan att det var ett bra tag sedan, men det beror definitivt inte på att det är en brist på ämnen att skriva om.

Denna vecka har varit intensiv och vi är knappt halvvägs. Valstugorna finns nu på plats på Rådhustorget och jag har för avsikt att vara där varje dag så gott det går. VK frågade mig häromdagen om valstugorna har spelat ut sin roll, men det tycker jag inte. Valstugorna är öppna för alla som vill ta del av information och som vill ha direkta svar på sina frågor. En del vill diskutera en del vill bara prata, för mig är alla välkomna. Idag är jag där mellan 12-16.

Övrigt som har hänt i veckan är att vi i Alliansen la fram vår budget i måndags. Denna budget har ett större fokus på de stora skillnaderna som finns mellan ett S och V märkt Umeå och ett Umeå som vi vill ha. Vårt fokus och prioriterade områden är äldreomsorgen, skolan och det civila samhället. Att bara se på siffrorna är att göra det lätt för sig, de är ett verktyg för det mål vi vill uppnå. Kristdemokraternas och Alliansens mål är att öka valfriheten för våra äldre och möjliggöra för fler företagare att etablera sig och växa. På måndag den 25 augusti blir det budgetfullmäktige och jag kommer definitivt att återkomma till  dessa frågor igen.

På tal om ekonomi. I söndags kväll sändes Ekonomidebatten i SVT från Umeå, jag var där och lyssnade till vår  Anders Sellström som gjorde ett absolut lysande jobb när han hade ordet. Ekonomidebatten var för övrigt det program som hade överlägset flest TV tittare på söndag kväll, strax under miljonen. Ekonomi berör alla. Ikväll ser jag på TV uppföljningen av ”Sveriges bästa äldreboende”. Hur blev det på Smedsbergets äldreboende i Lycksele?

TV debatt

Ekonomidebatten i SVT, Umeå

 

bild 4

Från invigningen av valstugorna i Umeå, bild från Västerbottens Kuriren