Dags att förbjuda rasistisk organisering

Av , , Bli först att kommentera 4

Regeringen går nu fram med att rasistisk organisering ska förbjudas. Det är riktigt bra. Man ska inte kunna använda demokratin för att sprida hat och rädsla och för att därigenom inskränka demokratin för andra. Människor ska kunna känna sig säkra i det offentliga rummet, kunna delta i det demokratiska samtalet och inte känna otrygghet utifrån etnicitet, vem de älskar eller vilket hudfärg de har.

Konsekvenserna av nazisternas organisering såg vi inte minst under Almedalsveckan. Seminarier störs, människor trakasseras och attackeras. RFSL Ungdom ställer in sin medverkan. Det är djupt problematiskt.

Almedalen som är en symbol för det politiska samtalet under öppna former och nära medborgare, har denna sommaren blivit en symbol för behovet av förändring. Men ute i hela Sverige under resten av året påverkar det människors vardag och deras vilja och möjlighet till organisering. Vi har sett det flera gånger inte minst i Umeå de senaste åren. Därför välkomnar jag att regeringen nu går framåt i frågan.

Bli först att kommentera

Vilken otrolig vecka!

Av , , Bli först att kommentera 5

Vilken otrolig vecka vi har haft för idrotts-Umeå! Nu står det klart att Umeå tar hem priset som Sveriges bästa idrottsstad 2018. I veckan blev det klart att SM-veckan 2022 kommer till Umeå. Ett fantastiskt betyg för vår idrottskommun!

Under lång tid har vi målmedvetet satsat på fritid och idrott, med bra föreningsstöd och en vilja att möjliggöra för fler att engagera sig i idrott. Fritid, rekreation och idrott är en del av det som skapar välfärd och som vi vet ger ett gott liv, och är en viktig del i socialdemokraternas arbete i kommunen. Tillsammans med våra engagerade föreningar, ledare, aktiva och medarbetare i kommunen får vi nu ett kvitto på det arbetet, vilket känns otroligt kul.

Tillsammans har vi skapat en idrottskommun som har både bred tillgång till anläggningar och en mångfald i verksamheter, vilket möjliggjorts av en bred politisk samsyn kring en fri idrottsrörelse och föreningsliv. Det är en av många framgångsfaktorer idag.

Men det hade inte gått utan våra aktiva, våra ledare, alla föräldrar och tränare och alla medarbetare på Umeå kommun. Grattis till den här utnämningen och tack för allt!

Tillsammans kommer vi skapa en fantastisk vecka 2022! Det kommer bli en otrolig folkfest mitt under Umeås 400-årsfirande. Nu firar vi Sveriges bästa idrottsstad 2018!

 

(PS. Kolla in tidningen imorgon för mer)

 

36751553_10156330895705281_7191854820834148352_n

Bli först att kommentera

Almedalen: starkt tal av Stefan Löfven

Av , , Bli först att kommentera 6

stefan1

Stefan Löfven slog under sitt tal i Almedalen igår åter fast att årets val blir en folkomröstning om svensk välfärd.

Tidigare har Socialdemokraterna gått ut och lovat 600 kronor mer i plånboken för den genomsnittliga pensionären. Att pensionerna länge har varit eftersatta ser man inte minst på den särskilda beskattning för pensionärer som fortfarande finns kvar och som (S) steg för steg håller på att ta bort. Målet är att den ska försvinna till 2020.

Extra glädjande då under dagen var nyheten som Stefan Löfven och Magdalena Andersson presenterade om att (S) går till val på att ytterligare stärka den allmänna pensionen.  Socialdemokraterna vill nu se en ytterligare höjning genom att pensionsavgifterna ökar. Målet är att pensionen för en vanlig löntagare ska vara 70 procent av slutlönen. Idag ser utvecklingen ut som att många blivande pensionärer kommer få 50 % av densamma.

Det är viktiga reformer för att skapa en trygg och värdig ålderdom. Människor som arbetat och slitit hela sina liv ska också kunna leva och njuta på ålderns höst. Det stärker även pensionssystemet som helhet. Budskapet var tydligt, samhället har ett ansvar mot alla de som inte kan lägga undan stora summor varje månad. De som redan har mest får stå tillbaka.

”Jag vill genomföra det största trygghetsprogrammet i modern tid” sa Stefan Löfven under talet. Den ekonomiska utvecklingen i Sverige är stark och ska komma folket till del. Det är en bra och tydlig markering. Satsningar ska vara på pensionerna, på skola, utbildning, på poliser och sjukvården och att stärka arbetslivet. Precis som vi säger lokalt i Umeå så måste välfärden gå före skattesänkningar och våra gemensamma resurser ska också gå till det gemensamma. 

Mot detta står en svajig allians som vill förstärka klyftorna, ge mer åt de som redan har och som tror att sänka löner är vägen framåt för en stabil arbetsmarknad. Så bygger man inte trygghet.

Vi har som Socialdemokrater under den här mandatperioden goda resultat bakom oss. Ekonomin har stärkts, vi har den lägsta ungdomsarbetslösheten på 16 år, skolresultaten stiger och sjukvården har stärkts.

 

Det var ett bra och personligt tal som statsminstern höll igår, som lämnade mig övertygad: ett starkt Sverige och ett starkt Umeå bygger vi tillsammans.

Bli först att kommentera

Sänkt lön – nej tack

Av , , Bli först att kommentera 5

jobb2

Under gårdagen var det Centerpartiets dag i Almedalen. Annie Lööf menar att genom en gedigen ny arbetamarknadsreform – sk. århundradets reform, så kan nya jobb skapas.

Förutsättningarna för detta är sänkta ingångslöner, slopad arbetsgivaravgift, öppna upp arbetsförmedlingen för fristående aktörer och en upprivning av lagen om anställningssydd (LAS). Allt är samma trötta förslag som de borgerliga tidigare har kommit med. Jag vill inte se ett A och B-lag på arbetsmarknaden och ett samhälle som blir allt mer amerikaniserat där människor behöver flera jobb för att klara räkningarna i slutet på månaden.  

Förslagen innebär ökade klyftor och trycker på sikt ner lönerna för fler grupper på arbetsmarknaden. Det är ett slag mot arbetare och ett samhälle som jag som socialdemokrat inte vill ha. Regeringen har lyckats vända på den negativa arbetsmarknadstrenden som var i början på mandatperioden. Ungdomsarbetslösheten är den lägsta på 16 år och tiden det tar för nyanlända att etablera sig på arbetsmarknaden har halverats. Det är steg i rätt riktning.

Socialdemokratisk politik står i skarp kontrast med borgerlighetens förslag. Det är upplyftande att därför se idag, på Socialdemokraternas dag i Almedalen, att Stefan Löfven presenterar en politik som sätter fokus på utbildning, trygghet och bra anställningsvillkor på jobbet.

Så skapar vi ett samhälle för alla.

Bli först att kommentera
Hanss

Rapport från Almedalen

Av , , Bli först att kommentera 3

I dag har jag medverkat i en panel i Almedalen där de 6 största städerna i Norrlan (N6) pratat om Norrlands positiva utveckling.

Umeå växer med 1 100 nya jobb per år. Vi har årligen omkring 700 nyregistrerade företag och hittills i år har 2 000 nya bostäder fått startbesked. Tillväxten är stark i våra 6 största städer i Norrland och Umeå visar på en särskilt god utveckling!

Bli först att kommentera

Vägval för välfärden – reflektioner över budget 2019

Av , , Bli först att kommentera 4

Vi socialdemokrater driver en balanserad ekonomisk politik där välfärden går först.

•Göra en kraftig utbyggnad av förskolan och grundskolan.

•Öka byggandet för äldres behov genom en kommunal byggstimulans.

•Finansiera rätt till heltid för alla tillsvidareanställda i Umeå kommun.

•Prioritera investeringar i välfärden framför andra investeringar.

 

Hör mina tankar om högerns och vänsterns budgetförslag i videon!

Bli först att kommentera

Budgettal 2019 – En budget för ett Umeå som håller ihop!

Av , , Bli först att kommentera 2

Hej, nedan följer mitt budgettal för årets budget!

socialdemokraterna_logotyp_liggande_positiv_cmyk

Herr/fru ordförande, ledamöter och åhörare,

idag är det äntligen dags för budgetdebatt igen! Jag vill börja med att yrka bifall till Socialdemokraternas budgetförslag i sin helhet. Vi lägger en tydlig linje för 2019, både i riket och i kommunen – att välfärden måste gå före skattesänkningar – och vi gör detta av två skäl.

Det första skälet är vår socialdemokratiska vision om ett jämlikt och rättvist samhälle där vi gemensamt säkerställer en god samhällservice för alla medborgare, oavsett om någon är rik eller fattig. Som medborgare i Umeå kommun ska du aldrig behöva oroa dig för att dina barn inte ska få en bra utbildning, eller att du inte ska få hjälp när du blir gammal och sjuk, på grund av storleken på din plånbok. Nej, här i Umeå tar vi hand om varandra, genom gemensamma åtaganden, vilket också vår budget direkt speglar.

Det andra skälet är att Umeå växer och att vi ser hur behoven i välfärden ökar, både när det kommer till anläggningar och personal. Nästa mandatperiod beräknas vi behöva rekrytera över 4 450 nya anställda – ett behov som under en period av tio år ligger på beräkningsvis 9 674 nya anställda! För att upprätthålla vår starka välfärd måste vi alltså under en period av tio år nyanställa lika många personer som idag jobbar i Umeå kommun. Det är ett gigantiskt åtagande som utgör en stor utmaning.  Att genomföra en skattesänkarpolitik i ett läge där välfärdens behov så stadigt ökar vore både omdömes- och ansvarslöst.

När vi Socialdemokrater med stöd av Miljöpartiet tog över regeringsmakten år 2014 låg Sverige i en knivig situation med ett stort underskott efter de borgerliga regeringsåren. Genom en ansvarsfull ekonomisk politik har vår regering lyckats vända underskott till överskott, vilket nu ger tydliga utslag även i stödet till kommunerna, i form av tio miljarder kronor riktade mot välfärden ute i kommunerna, som år 2019 ska bli till femton miljarder. Vi vill att dessa pengar, som vi gemensamt arbetat ihop, ska användas för att möta de utmaningar vi idag ser framför oss för att hålla ihop Umeå, och bygga oss starka inför framtiden.

Därför går våra största satsningar idag till de största välfärdsnämnderna. För- och grundskolenämnden får en ökning på 94,4 miljoner kronor, äldrenämnden får 83,7 miljoner, individ- och familjenämnden tilldelas 82,2 miljoner kronor mer och dessutom ökar vi Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens budgetram med 20 miljoner kronor. För att tillförsäkra särskilt tillgången till bra skollokaler får Tekniska nämnden även 55,7 miljoner kronor i nya medel. Men det här betyder inte att vi då skär ner på någon annan nämnd – tvärt om så får alla nämnder ökade anslag mellan 0,7 % till 8,7 %, vilket motsvarar 5,1 % ökning av nämndsramarna i stort. Så bygger vi ett starkt samhälle.

Herr/Fru ordförande,

vår kurs ligger fast mot målet att Umeå ska bli 200 000 invånare till år 2050. Vi håller också fast vid att denna tillväxt skall ske med social, ekologisk, kulturell och ekonomisk hållbarhet. En förutsättning för detta är att Umeå fortsatt är en attraktiv kommun, som människor vill flytta till – oavsett om det är för utbildning, jobb, kulturliv eller tillgången till prisvärda bostäder med närhet till fritidsanläggningar och friluftsliv. Vi använder i denna budget våra gemensamma medel för att fortsatt driva denna utveckling åt rätt håll, exempelvis i att kommunen genom Bostaden AB bygger över 200 nya bostäder per år, varav majoriteten blir hyresrätter, och fyra nya trygghets, vård- och omsorgsboenden för Umeås äldre. Dessutom inrättar vi en byggbonus för privata aktörer när de bygger trygghetsboenden. Idag vet vi trots allt genom forskningen att jämlikare samhällen är både stabilare, tryggare och mer hälsosamma, och många länder i världen använder Sverige och den svenska modellen som ett föregångsland för hur man kan skapa både tillväxt och trygghet, samtidigt. Det är med detta i åtanke som vi driver en tydlig socialdemokratisk välfärdslinje i årets budget.

Umeå ska även framöver fortsätta att stå ut som den stad i norr som går emot strömmen och visar minst lika stark tillväxt som städer i södra delarna av landet. Befolkningsprognosen pekar på att vi kommer att fortsätta att öka med mellan 1600-1700 nya umebor per år de kommande åren, vilket är en stadig ökning. När Umeå växer så ska vi fortsätta att jobba för att den lilla stadens trygghet inte försvinner i storstadens myller. Därför lägger vi fortsatt fokus på en feministisk stadsplanering, en stark fältgrupp och en bostadspolitik med blandade boendeformer som motverkar segregration. Jag vill även tillägga att vi bejakar Umeå kommuns historia av kamp för jämställdhet genom fortsatt stöd till Kvinnohistoriska Muséet.

Herr/Fru ordförande,

Moderaternas svar på vårt budgetförslag, med stöd av resten av de borgerliga partierna, är det som det alltid varit – en skattesänkar- och privatiseringspolitik som ska kanalisera så stora delar av våra gemensamma medel som möjligt till enskilda privata aktörers fickor. De börjar med 28,4 miljoner som ska tas från bland annat skollokaler genom en försvagning av Tekniska nämndens resurser. De vill lägga ner Kvinnohistoriska muséet, det enda muséet i sitt slag. De vill också försvaga Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden i en tid då vi ser att vi kommer behöva 707 fler utbildningsplatser för gymnasieelever fram till år 2023! Det är en oansvarig politik som enbart har en sak för ögonen: att möjliggöra för privata företag att tjäna pengar på medborgarnas behov. Och det är bara början: deras mål är att sänka skatten med en krona, vilket skulle sänka kommunens ekonomi med 284 miljoner kronor årligen – vilket motsvarar ca 2 840 utbildningsplatser. Att Moderaternas nedskärningspolitik kommer att slå mot välfärden om de kommer till makten, är en självklarhet.

Moderaterna menar att sänkta skatter alltid automatiskt leder till en ökad tillväxt, men det vi i Umeå har bevisat är att vi både kan ha en bra skattefinansierad välfärd och en hög tillväxt, där vi ser att vi hade 700 nyregistrerade bolag föregående år. Vi skapar 1100 jobb per år; detta innebär att vi skapar lika många arbetstillfällen som Northvolt stora satsning i Skellefteå vart annat år! Det visar på att välfärden är en förutsättning för att tillväxt ska kunna utvecklas i Umeå, istället för Moderaternas sänkta skatter, som fullständigt saknar konsekvensanalys.

På nationell nivå viskar de borgerliga partierna om införande av marknadshyror – något som skulle kunna resultera i hyreshöjningar på upp emot + 50% i attraktiva områden. Det framstår klart i Alliansens lokala budget att problemen i deras ögon inte är vare sig segregration, ojämlikhet eller ojämställdhet, utan istället beskrivs problemet som att privata företag inte får konkurrera i nog stor utsträckning i Umeå kommun. Istället för att vi gemensamt ska använda våra resurser genom kommunen så vill de borgerliga att vi ska öppna upp så mycket som möjligt för avreglering och konkurrensutsättning, under paradordet ”valfrihet”. Men vad är valfriheten för medborgaren i att inte längre kunna bo i närheten av Umeå stad för att hyrorna blivit för dyra? Vad skulle privata aktörer i förskoleverksamheten innebära – valfrihet eller ytterligare ett hål i systemet där ett privat företag kan underbemanna verksamheten för att tjäna pengar, samtidigt som personal går på knäna? Övervinster borde återfinansieras in i verksamheten så att vi får fler lärare och specialpedagoger – men istället för detta så valde de borgerliga partierna i Riksdagen, med Sverigedemokraterna som svans, nyligen att rösta ned vårt förslag om begränsningar av vinster i välfärden. Moderaterna har därmed gjort det tydligt: det är inte medborgarens intressen som går i första hand, vare sig i Sverige eller i Umeå – det är aktieägarnas intressen som väger tyngst.

Herr/Fru, ordförande,

med Umeås starka tillväxt kan vi göra aktiva insatser för att förbättra vardagen för så många som möjligt – vilket vi gör bland annat genom att skjuta till pengar för att alla tillsvidareanställda i Umeå kommun ska ha rätt till heltid. Detta kombineras med ett förslag om att öka förtroendemannatiden så att de fackliga ska kunna ha bättre möjligheter att jobba med förbättrat arbetsmiljö i kommunen. Vi lägger dessutom fokuset på förskola, grundskola, gymnasieskola och LSS-boenden, med de betydande ökningar av anslag som vi gör till de stora välfärdsnämnderna. Vi gör det för att vi förstår de stora de behov som Umeås välfärd har och hur viktiga dessa satsningar är för att säkerställa Umeås framtida tillväxt, både i mänskliga och monetära värden. Men vi gör det inte minst för att vi socialdemokrater tror på ett starkt samhälle och ett Umeå som håller ihop.

Bli först att kommentera
norrbotniabanan

Angående Norrbotniabanans dragning genom Sävar

Av , , Bli först att kommentera 3

Norra Skogsägarnas vice VD Mats Boström har skrivit en debattartikel i VK (16/5) angående dragningen av Norrbotniabanan genom Sävar. Jag skulle vilja nyansera bilden den bild Boström ger av den process som ägt rum och varför Umeå kommun inte ställt sig bakom det norra stationsläge som Boström förordar.

Planeringen av Norrbotniabanan har pågått under flera års tid. Planeringsprocessen har föregåtts av ett utredningsskede under åren 2010-2011 där Trafikverket tog ställning till vilken korridor som skulle förordas för fortsatt planering. Under utredningsskedet diskuterades de viktigaste målpunkterna längs sträckan. Sävar såg, som är en viktig näringsidkare i kommunen, var en av dessa målpunkter som beaktades. I processen ingick samråd och möjligheter att yttra sig över planeringen, även för Sävar Såg.

Arbetet har därefter fortlöpt och Trafikverket gör nu en järnvägsplan för sträckan. Inför detta arbete har kommunen gjort en utredning som underlag för en fördjupad översiktplan.

Ett centralt stationsläge förordas av Umeå kommun efter en sammanvägning av många olika faktorer. De samlade skälen framgår av dokumentet Fördjupning för Sävar, samrådshandling maj 2018. Låt mig återge några av de skäl som vägts in.

Ett centralt stationsläge möjliggör utveckling av ett attraktivt centrumstråk med bostäder och verksamheter mellan befintligt centrum och framtida resecentrum, vilket ger liv, rörelse och ökad trygghet åt stationsområdet samtidigt som det ger förutsättningar för service vid resecentrum och därmed underlättar vardagslivet för de som pendlar. Det är viktigt att komma ihåg att Norrbotniabanan syftar till att både tillgodose intresset av bättre godstransporter och persontransporter samt övergripande tillväxtambitioner.

Ett centralt läge innebär det största resandeunderlaget utifrån dagens förutsättningar med 2 000 boende, 650 arbetsplatser och i princip all offentlig och kommersiell service i Sävar inom gångavstånd på 1 km. Två tredjedelar av dagens invånare kommer att nå resecentrum inom 1 km medan i princip samtliga kommer att kunna nå det inom 2 km, med ett centralt läge.

En dragning av Norrbotniabanan nära Sävar centrum möjliggör en fortsatt hållbar utveckling av Sävar i linje med kommunens planförslag där Sävar på lång sikt kan växa med uppemot 6 000 nya invånare inom ett cykelavstånd på 2 km från stationsläget. Cirka hälften av de nya invånarna kommer att ha gångavstånd till stationsläget som är kortare än 1 km.

Den alternativa dragningen av järnvägen till norr har övervägts men Umeå kommun har inte valt att förorda denna. Det skulle innebära att det omtyckta idrottsområdet med Skogvallens IP och motionsspår inte skulle kunna ligga kvar. Samtidigt skulle det ha negativ påverkan på Pålböleområdets öppna odlingslandskap som har höga ekologiska värden och högt rekreationsvärde.

Ett nordligt stationsläge skulle också innebära ett sämre resandeunderlag med cirka 500 färre boende och 300 färre arbetsplatser inom 1 km jämfört med ett centralt stationsläge. Det innebär också ett långt avstånd mellan resecentrum och befintligt centrum, vilket gör att det inte finns någon service i närområdet att bygga vidare på.

Det är svårt att utveckla bostadsbebyggelse i närheten av ett resecentrum i nordligt läge. En stor markyta utgörs i dag av industriverksamheter, bland annat Sävar Såg. Att etablera bostäder i närheten av detta verksamhetsområde skulle hämma verksamheternas möjligheter att fortsätta utvecklas, samtidigt som det inte skulle bli goda boendemiljöer. En stor del av området norr om stationsläget utgörs också av riksintresseområde för rennäring och bostadsbyggande i området skulle försvåra för rennäringen. Samma område utgörs också av Sävaråsen – en viktig grundvattenresurs för ett växande Sävar.

När det gäller den här typen av avvägningar så är de aldrig lätta och jag respekterar de invändningar Boström framställer. Som kommun måste vi göra en sammanvägning av många olika faktorer för att landa i bästa möjliga alternativ.

Min förhoppning är dock att det ska gå att föra produktiva samtal framöver för att hitta andra lösningar som så bra som möjligt tillgodoser Sävar Sågs behov – de är en viktig aktör i Sävar och ska givetvis värnas. Det har kommit till min kännedom att Sävar Såg inom kort ska träffa Trafikverket igen. Min förhoppning är att deras önskemål, förslag på lösning och finansiering framkommer tydligt då.

 

Stora satsningar på boenden för äldre

Av , , Bli först att kommentera 3

Vi inför även en byggbonus för privata aktörer, för att uppmuntra dem att bygga boenden för äldre. Rösta på oss i september för en fortsatt stark äldreomsorg!

Bli först att kommentera