Utveckla förskolan

Av , , Bli först att kommentera 4

 

Idag presenterade Socialdemokraterna nytt förslag till partikongressen om framtidens förskola.
 
Här är förslagen som ska utveckla förskolan:
  • Allmän förskola från två års ålder
  • Högre kvalitet i förskolan
  • Öppna upp förskolan för alla barn
     
Syftet med förslagen är dels att säkra alla barns rätt till en bra förskola men också att underlätta för föräldrar att arbeta.
 
Forskningen om barns tidiga lärande visar att barn som har gått i en kvalitativ förskola lyckas bättre i skolan och i livet i stort. Detta gäller särskilt barn som växer upp i en mer studieovan hemmiljö. Investeringar i en kvalitativ förskola ger bättre resultat än resurser som investeras i senare åldrar.
 
Vår första utgångspunkt är därför att alla barn ska ha rätt till en bra förskola. Tidigare sågs förskolan enbart som barnpassning när föräldrarna arbetade. Idag är den en viktig pedagogisk verksamhet och då borde det vara självklart att barnen ska få möjlighet att gå där oavsett vad föräldrarna gör. Fortfarande är det grupper av barn som inte har tillgång till förskolan i tidiga åldrar eller som bara får gå i förskolan på deltid.
 
Den andra utgångspunkten är att förskolan ska underlätta för föräldrarna att arbeta, bidra till samhällsekonomin och tjäna pengar till familjen. Reformer som vårdnadsbidraget har istället försämrat incitamenten att arbeta eller utbilda sig, och då framförallt för kvinnor, som redan står långt från arbetsmarknaden.

Allmän förskola från två års ålder
För att göra förskolan tillgänglig för alla barn vill vi på längre sikt göra förskolan avgiftsfri. Men som ett första steg föreslår vi allmän förskola från två års ålder, istället för dagens tre år. Det innebär en avgiftssänkning med 420 kronor från dagens 1260 kr till 840 kr per månad, eller totalt 5040 kr per barn och år.
 
Det gör förskolan mer tillgänglig och det innebär mer pengar i plånboken till Sveriges barnfamiljer.

Högre kvalitet i förskolan
För att barnen ska gynnas av att gå i förskola krävs att förskolan är bra. Därför krävs det investeringar i förskolans kvalitet. Viktigast för kvaliteten i förskolan är personalen. Det krävs därför mer investeringar i kompetensutveckling för förskolans personal – såväl förskollärare som barnskötare och förskolechefer.

Många förskolor behöver fokusera mer på lärande och fördjupa arbetet med läroplanen. Förskolans lärandeuppdrag behöver ges mer uppmärksamhet och det viktiga arbetet med barns språkutveckling behöver stärkas. Mindre barngrupper och investeringar i personalen är viktiga för att detta ska fungera.

Öppna upp förskolan för alla barn
Forskningen visar att en bra förskola stärker barnen. Alla barn ska därför ha rätt till förskola oavsett vad deras föräldrar gör. Idag gäller rätt till 15 timmar per vecka. Denna rätt vill vi successivt utöka. Vi vill dessutom avskaffa vårdnadsbidraget.

 
Det blir en intressant kongress med fokus på framtidens välfärd där skolans utveckling är oerhört viktig. Vi vill inte se förskolan som en förvaringsplats utan som en pedagogisk plats där barn genom lek lär sig mer. Det skapar en bra start i livet för barnen och en god investering för samhället.
 
Hans Lindberg (s) 

Bli först att kommentera

Vardagsmotion

Av , , Bli först att kommentera 5

 

Vikten ökar bland Västerbottens innevånare. Fetman ökar risken för hjärt- kärlsjukdomar och diabetes. Tittar man på vårt intag av energi ökar det mer i form av socker och fett, samtidigt som vi minskar energiförbrukningen när vi sitter stilla mer och mer.
Övervikten kan undervikas genom att börja med vardagsmotionen. Istället för att hämta ungarna med bil från skolan kan man gå, istället för att skjutsa ungarna till kompisarna kan man gå. Skolan kan stimulera till rörelse i större omfattning. Jag tycker att naturskolan är ett gott exempel där man går ut i skog och mark och genomför undervisning.
Vi kan även utveckla stående arbetsplatser, genomföra gående möten, Skrivytor på väggarna som stimulerar till rörelse. Man kan inte tro det men mycket av dessa åtgärder ökar förbränningen och håller kroppen i form.
En måttlig vardagsmotion ger stora effekter och det handlar inte alltid om att gå på gymmet för att motionera. Det handlar om att tänka till i vardagen och därigenom öka motionen. Nu är det dags att ta bort allt stillasittande och må bättre.
Hans Lindberg (s)
Bli först att kommentera
Etiketter: ,

Polisen jobbar förebyggande

Av , , Bli först att kommentera 5

 

Användningen av olika droger bland ungdomar har ökat de senaste åren. Det är idag lätt att via nätet beställa droger. De vanligaste drogerna är cannabis och Spice. När det gäller Spice är det en kemisk drog som innehåller en hel del lösningsmedel.  Det löser fetterna runt hjärnan vilket inte låter särskilt nyttigt. Samtidigt klassas många nätdroger inte som narkotika vilket gör det ännu svårare att jobba med förebyggande arbete.
Numera jobbar polisen i större omfattningen med förebyggande arbete för att minska missbruk av alkohol och narkotika bland unga. Polisen gör idag hembesök vid misstanke av droganvändning. Det hjälper föräldrarna att lägga ihop pusslet då det många gånger kan vara svårt att se om barnet är drogpåverkat. Tidig upptäckt minskar risken för att ungdomarna ska hamna i drogberoende och sämre resultat i skolan. Oftast använder även kompisarna samma droger vilket gör att polisen åker vidare till andra familjer för att uppmärksamma bruket.
Man kan kontakta polisen som elev och förälder och vara anonyma om man ser någon som använder droger i skolan eller på fritiden.
Jag tycker att Polisen jobbar bra med drogförebyggande men det är viktigt att alla hjälpas åt att uppmärksamma drogmissbruk och anmäler detta.
Ingen utomstående/närstående ska behöva känna att jag borde ha gjort något för den här individen när man läser dödsannonsen av en ung människa i tidningen.
Hans Lindberg (s)
Bli först att kommentera

Det har varit för flummigt

Av , , Bli först att kommentera 6

Det är inte resurserna som saknas, utan metodiken som är fel. Så kommenterar utbildningsminister Jan Björklund (FP) den negativa trenden för elevernas kunskaper i svenska kan man läsa i Uppsala tidning

UNT berättade på söndagen att regeringen inte förlängt de senaste årens miljardsatsning läs-, skriv- och räkne satsningen, i all fall inte på läsning och skrivning. Däremot satsas 2,5 miljarder kronor under ett antal år på matematikämnet. Samtidigt visar internationella studier att elevernas kunskaper i svenska försämras.   För att kunna ta del av kunskapen inom olika ämnen i skolan är läsningskunskapen inkörsporten. Att då i bemärkelsen ta av läsglasögonen för ungdomarna minskar förutsättningarna till lärande och kommer att försämra resultaten i den svenska skolan på sikt.
 
Det är farligt att som regeringen gör minska resurserna till läs och skrivinlärningen i skolan.  Regeringen har dessutom sjösatt en underbudgeterad gymnasiereform vilket riskerar att det kommer att vara färre lärare i skolan.
 
Regeringen måste ge mer pengar till skolan och fokusera som tidigare även på läs och skrivsatsningar i skolan då det är inkörsporten till kunskapsinhämtning.
 
Hans Lindberg (s)
Bli först att kommentera
Etiketter: