Återigen i otakt med forskningen

Av , , Bli först att kommentera 5

Moderaterna har nu bestämt sig för att ta över ledartröjan från Folkpartiet i skolfrågan, kanske beroende på Folkpartiets tapp i frågan. Moderaternas starkaste kort är att barnen ska betygsättas från åk 3.

Tyvärr visar det på att ingångna överenskommelser med regeringen inte längre betyder något. Blecket har knappt hunnit torka på den gamla överenskommelsen, som gjordes över blockgränserna, om att betyg ska sättas från och med åk 6. Denna blocköverskridande överenskommelse var tänkt att garantera att beslutet skulle hålla över tid och inte rivas upp eller förändras, oavsett styre efter 2014. Argumentet var då att skolan behövde lugn och ro och långsiktiga spelregler.
Det är ett feltänk som Moderaterna nu lanserar då de fokuserar på ”slutprodukten”, dvs. skolbetygen istället för inlärande och hur vi kan få mer kunskap i skolan. Den socialdemokriska skolpolitiken fokuserar på lärande och vill därför att regeringen prioriterar detta innan kravet om betyg i ännu lägre åldrar.
För att möta utmaningarna i skolan borde regeringen bland annat ställa sig frågor som: Vilka kunskaper behöver eleverna i framtiden? Hur förhåller vi oss till kunskap som förändras? Behöver vi mer resurser för kompetensutveckling för personalen i skolan? Hur utvecklar vi pedagogiken? Samt att en IT-strategi för skolan bör tas fram. Inget av detta har vi hört av Moderaterna eller regeringen.
Istället har de minskat statsbidragen till kommunernas gymnasie- och vuxenutbildning. Samtidigt förväntar sig regeringen att resultaten ska öka i skolan, vilket blir en omöjlig kalkyl. Som lök på laxen har utbildningsministern Jan Björklund gått ut och vill nu satsa mer pengar på försvaret. Resurser som Jan Björklund i egenskap av sitt uppdrag som utbildningsminister borde ha argumenterat skulle ha gått till våra ungdomar i skolan i och med de sjunkande resultaten.
Den borgerliga regeringens budget gör att de fullt ut inte kan finansiera skolan. Lösningen blir därför mer betyg och i tidig ålder. Men skolan behöver mer pengar och en välutbildad personal, inte fler beslut som ej vilar på vetenskaplig grund. Det är dags att regeringen, oavsett företrädare, börjar se skolan som en investering för framtiden. Då är vi socialdemokrater återigen beredda att börja diskutera innehållet.
Hans Lindberg, skolpolitiker (s) Umeå
 
 
Bli först att kommentera