Mediatub

Av , , Bli först att kommentera 8

 

I förra veckan var jag och besökte Mediacenter som ligger under Region Västerbotten. Verksamheten håller på att utveckla en media tub vilket handlar om att samla så mycket information som möjligt på ett och samma ställe så att skolorna kan använda ljud och bild i undervisningen.
Jag tycker det är intressant att lärarna kan spela in sina föreläsningar genom sin egen dator och lägga in det på media tuben. Därmed kan lärarna delge varandra med förberedelseunderlag i form av föreläsningar, Power Point presentationer, alla ur program bl.a.
Tekningen finns nu för att lärarna kan lära av varandra och spara tid i förberedelser av undervisningen och istället få tid till annat i skolan.
Konstaterar att skolorna i Västerbotten använder strömmande media mer och mer och 2003 var utlåningen ca 100 000 utlåningar till länets kommuner. 2012 uppgick utlåningen genom Mediacenter till 350 000 utlåningar. Det visar på att skolorna jobbar mer och mer med digitala läromedel vilket glädje mig.
Detta möjliggör utvecklandet av fler lärostilarna och gör att kunskapsinhämtningen blir mer varierande och spännande för eleverna.
Därför tror jag på Mediacenters utvecklande av media tuben är ett avstamp inför framtiden.
Hans Lindberg(s)
Bli först att kommentera
Etiketter: ,