Snabba på den digitala kompetensen i länets skolor.

Av , , Bli först att kommentera 7

 

Idag finns det 140 skolor i Västerbotten med ett elevunderlag som ligger under 190 elever. Prognoserna visar att elevkullarna kommer att fortsätta minska främst i de små kommunerna i länet. Det innebär att många skolor kommer att tvingas lägga ner på grund av bristen på elever.
Hur ska vi ta oss an utmaningen kan fråga sig med bibehållen kvalitet trots mindre elever? Ett sätt är att ökad samverkan mellan kommunerna där man kan dela utbildningar mellan kommunerna utifrån skolans kompetenser, utveckla digitala hjälpmedel så att eleverna utbildar sig oavsett vart man bor.
När det gäller den digitala kompetensen finns det stora variationer idag där vissa kommuner har datorer till eleverna när samtidigt andra kommunerna enbart erbjuder pappers läromedel.   För eleven handlar den digitala kunskapsbristen om att kunna eller att inte kunna förstå och använda information på nätet i ett lärandeperspektiv.
Ökad samverkan mellan skolor och kommuner i länet och öka digitala lärandet är en förutsättning för att vi ska kunna ha en kvalitativ utbildning även framgent.
Hans Lindberg (s)
Bli först att kommentera