Matnyttigt Göteborgbesök

Av , , Bli först att kommentera 4

imageI några dagar har jag tillsammans med en delegation bestående av kommunpolitiker och tjänstemän från Västerbotten besökt Göteborg för att inhämta information och kunskap inför det kommande arbetet med bildandet av den nya regionen.

Västra Götalandsregionen är den region som först blev sammanslagen, arbetet inleddes redan 1999. Vi har tagit del av mycket matnyttig information om hur de tänkte och arbetade då och hur det har utvecklats fram till idag.

Vi fick med oss många goda råd, t ex vikten av att låta landstingen vara med i processen. Det är viktigt då sjukvårdsfrågan har oerhört stor betydelse, det gäller att få till en väl fungerande och effektiv sjukvårdsapparat.

Göteborgs kommuns framtidstankar när det gäller kollektivtrafiken var ett mycket intressant område att få ta del av, likaså genomgången av Göteborgs hamn och hur man vill utveckla den med framför allt ökad containertrafik.

Jag summerar några bra dagar i Göteborg som gör oss bättre rustade för arbetet som kommer inför regionbildningen.

Bli först att kommentera