Nu kan vi utveckla stadskärnan

Av , , Bli först att kommentera 4

imageimageimage         Vid dagens Näringsliv- och planeringsutskott kunde vi äntligen fastställa detalplanen för Frigg 7-12 i Centrum samt förlänga AB Bostadens reservationsavtal i Sävar.

Detaljplanen för ”Friggen” har varit ute för samråd till den 14 augusti och syftet med detaljplanen är på- och tillbyggnad av den befintliga byggnaden inom Frigg 7, Valandhuset. Det handlar om såväl bostäder som butiker och kontor. Vi ska i detta säkerställa riksintressets kulturmiljövärden.

Det är glädjande att vi nu kan utveckla byggnader i centrala Umeå. Detaljplanen är väl genomgången och vi kan nu på ett mycket positivt sätt förtäta i stadskärnan.

Vi beslutade även att förlänga AB Bostadens reservationsavtal för att bygga ett flerbostadshus i Sävar (Sävar 3:65). Bostaden planerar att lämna in bygglov under hösten. Det är oerhört viktigt att även kommundelarna utvecklas, därför förlängdes reservationsavtalet fram till utgången av 2017. Detaljplanen i området har redan ändrats för att skapa planmässiga förutsättningar att utveckla centrumverksamheter, handel och bostäder inom Sävar Centrum.

Bli först att kommentera

Nej till betyg i unga åldrar

Av , , Bli först att kommentera 14

Alliansregeringen skickade under 2014 ut en remiss om att införa betyg redan från årskurs 4 istället för åk 6. Vi i Umeå kommun avstyrkte redan då förslaget i ett remissvar till betänkandet ” En bättre skolstart för alla”. Vårt huvudargument då var att det inte finns något klarlagt vetenskapligt stöd för att betyg i tidiga åldrar får positiva effekter.

Enligt DN visade en sammanställning av remissvaren att 34 av 44 remissinstanser avstyrkte ett tidigare införande av betyg. T ex så avstyrkte Skolinspektionen, Skolverket, många lärosäten och de båda lärarfacken förslaget. En invändning -som jag tycker är av stor vikt- är att effekterna av införandet av betyg i årskurs 6, ännu inte utretts.

Alliansen la motioner i riksdagen efter valförlusten om betyg i åk 4 och hade stöd av Sverigedemokraterna.På så sätt hade de möjlighet att köra över regeringen i frågan. S- och MP-regeringen gjorde därför en uppgörelse med Alliansens som innebär att betyg från årskurs fyra ska införas på prov i 100 skolor runt om i landet, med start 2017.

Därför har frågan nu återigen aktualiserats. Umeå kommun ska svara på en ny remiss om att införa försöksverksamhet med betyg från åk 4. Vi Socialdemokrater i Umeå har inte ändrat uppfattning. Att införa en försöksverksamhet innan den tidigare sänkningen av betygsåldern har utvärderats är inte okey.

Vetenskapsrådet har gjort en omfattande kartläggning av den forskning som finns kring betyg och de konstaterar: ”En slutsats man kan dra av resultaten från de inkluderande studierna är att betyg generellt differentierar och påverkar äldre och yngre elever och låg- och högpresterande elever på olika sätt. Lågpresterande och yngre elever verkar påverkas mer negativt av betygssättning jämfört med äldre och högpresterande elever.”

Idag på Kommunstyrelsens arbetsutskott röstade vi Socialdemokrater därför för ett remissyttrande som säger nej till försök med betyg från åk 4. Det finns helt enkelt inte något klarlagt vetenskapligt stöd för att betyg i tidiga åldrar får positiva effekter.

 

 

 

 

Bli först att kommentera