Gränsöverskridande samarbete för E12 Atlantica Transport

Av , , Bli först att kommentera 7

e12Under gårdagen och dagen har vi genomfört en konferens här i Umeå som handlar om ett gränsöverskridande samarbete inom projektet E12 Atlantica Transport.

Projektet är ett samarbete mellan aktörer längs E12-korridoren i Finland, Sverige och Norge. Vi vill utveckla en funktionell transportsträcka för gods och persontrafik i öst-västlig riktning. För att lyckas med det krävs gemensamma strategier, gränsöverskridande planering och nya samarbeten.

Vi har under dessa två dagar analyserat andra samarbetsprojekt som t ex Rotterdam-Genoa som är en järnvägskorridor och String-projektet som handlar om en fast förbindelse över Fehmarn bält. Där jobbas det i ett gränsöverskridande partnerskap mellan Hamburg Schleswig-Holstein i Tyskland, region Hovedstad, region Själland, Köpenhamns kommun och region Skåne. Vi har även granskar projektet Great som handlar om en stomnätskorridor mellan Stockholm Oslo och till Hamburg.

Om vi ska lyckas i våra ambitioner med E 12 Atlantica Transport är det viktigt att dra lärdom av andras samarbetsprojekt. De projekt vi analyserade under konferensen gör mig än mer övertygad om vikten av mer samarbete mellan länderna för att skapa bättre kommunikationer och därmed bättre förutsättningar för mer arbetstillfällen. Jag är glad över att vi kommit en bit på vägen i vårt samarbete i öst-västlig riktning mellan Norge Sverige och Finland.

I dialogen med region Skåne är vi överens om att stödja varandras korridorsutvecklingsplaner. Vi behöver skapa allianser för stöd. I Stockholmarnas ögon ligger både dessa projekt i periferin men de är för oss viktiga och faktiskt unika då det handlar om gränsöverskridande samarbeten mellan flera länder.

Steg 1 är att skapa finansiering för att kunna börja bygga färjan.

Steg 2 är att arbeta för att få vår transportkorridor erkänd av EU.

Min målsättning är att få ett letter of support från Kina som stödjer denna transportkorridor.  Jag ser stora möjligheter att utveckla arbetspendling, få ett växande näringsliv och ökat bostadsbyggande efter denna transportkorridor mellan Finland, Sverige och Norge.