Vi måste minska inkomstklyftorna

Av , , Bli först att kommentera 7

Idag skriver jag i Folkbladet om vikten av att minska inkomstklyftorna. IMG_3406

Vi socialdemokrater tog tillsammans med Miljöpartiet över regeringsmakten 2014 med ett underskott efter alliansregeringen på 60 miljarder kronor och med en arbetslöshet kring 8 procent.

För att rädda den svenska modellen så var det nödvändigt att få ordning och reda i de offentliga finanserna och att sätta människor i arbete. Så här efter halva mandatperioden kan vi konstatera att S/Mp-politiken är framgångsrik.

Vi socialdemokrater vet att när människor inte längre känner gemenskap då skapas problem.

Överskottet för 2016 beräknas uppgå till 10 miljarder kronor och Sverige levererar i internationella undersökningar. Vi har i dag hög tillväxt och sunda statsfinanser, vår sysselsättningsgrad är den högsta Eurostat någonsin uppmätt och arbetslösheten har sjunkit till 6,2 procent i SCB:s senaste mätning.

Även om Sverige som land i dag levererar inom flera avgörande områden finns det stora utmaningar. År av arbetslöshet och alliansens ensidiga politik med nedskärningar och av att hantera alla problem med skattesänkningar har satt sina spår.

Men det är inte bara alliansregeringen som är skyldiga till de ökade klyftorna. Här har även vi socialdemokrater ett ansvar. Jag är glad över att vi nu gör vår hemläxa. Under 2017 är en av S viktigaste prioritering att minska de ökande inkomstklyftorna.

Det är en viktig prioritering då vi kan konstatera att klyftorna mellan människor i vårt land har ökat. Det är skrämmande att se hur högerpopulismen i världen vunnit mark i takt med den ökade ekonomiska polariseringen. Vi socialdemokrater vet att när människor inte längre känner gemenskap då skapas problem.

Vår politik syftar därför till att minska klyftor och skapa mer jämlika förutsättningar.

Vår politik syftar därför till att minska klyftor och skapa mer jämlika förutsättningar. Vi vill ha generella trygghetssystem och socialförsäkringar som bygger på inkomstbortfallsprincipen, vi vill ha finansiering genom skatt och vi vill ha starka fackföreningarna som skapar stabilitet på arbetsmarknaden.

Vi vet att den svenska modellen är ett framgångskoncept. Den svenska modellen har gjort att vårt land har haft små klasskillnader, låg fattigdomskvot och relativt sett mindre inkomstklyftor.

Den svenska modellen har även visat sig vara en stabil grund för ekonomisk tillväxt genom de möjligheter till utbildning och utveckling som skapas för alla. Vid World Economic Forums konferens i Davos presenterades en rankning av länders konkurrenskraft. Sverige har förbättrat sin konkurrenskraft markant sedan 2014 och stiger från tionde till sjätte.

Vi socialdemokrater utvecklar nu tillsammans med MP den svenska modellen. Vi prioriterar investeringar i vårt gemensamma samhällsbygge i stället för skattesänkningar. Vi fortsätter kampen mot arbetslösheten, vårt mål är att alla som kan ska jobba. Vi satsar 10 miljarder extra per år i ett generellt statsbidrag till kommunerna för välfärden.

Vi vill ha ett sammanhållet land där vi tillsammans möter framtiden

För att minska klyftorna och skapa mer jämlika förutsättningar handlar det nu om att skapa en bra och jämlik skola. Det handlar om fler utbildningsplatser, så att fler kan ta de jobb som växer fram. Det handlar om att värna en trygg välfärd för våra barn och gamla.

Vi vet att om vi investerar i samhällsbygget blir vi starkare tillsammans, det är det som är den svenska modellen. Vi vill ha ett sammanhållet land där vi tillsammans möter framtiden. Där samhällskontraktet återupprättas och där alla bidrar efter förmåga och får efter behov.

Hans Lindberg (S)
Kommunstyrelsens ordförande Umeå