S vill ansöka om regionkommun

Av , , Bli först att kommentera 3

Vid en telefonkonferens i fredags beslutade vi Socialdemokrater i länet att vi förordar en lösning där Region Västerbotten och Västerbottens läns landsting slås ihop och bildar en helt ny regionkommun.

Vi menar att våra bästa möjligheter att klara regional utveckling och sjukvården i framtiden är att slå ihop Region Västerbotten och Västerbotten läns landsting och bilda den nya Regionkommunen Västerbotten.

När regionfrågan sprack satte vi Socialdemokrater oss direkt ned och diskuterade hur vi vill jobba framåt. Vi är väl medvetna om att det är viktigt att vi hittar en framtida lösning med ett brett politiskt stöd. Vi kan i dag konstatera att det inte finns något stöd för att fortsätta med Regin Västerbotten i sin nuvarande form.

Den nya regionkommunen Västerbotten- som vi föreslår- ska ha helhetsansvaret för sjukvården och regional utveckling. Regionkommunen ska även ta över de kvarvarande delarna av de regionala utvecklingsfrågorna från länsstyrelsen. Ett fullmäktige ska väljas i allmänna val.

Regionkommunerna blir inte på något sätt överordnade kommunerna – konstitutionellt sett har de samma ställning som landstingen. Att man ändå valt att ändra namnet till regionkommuner beror inte bara på att de är större än landstingen. Som regionens folkvalda församling -med ett sammanhållet ansvar för den regionala utvecklingen- bör man kunna samla och stärka regionen och mobilisera dess inneboende utvecklingskraft.

Finansminister Magdalena Andersson (S) besöker Umeå idag

Av , , Bli först att kommentera 6

Magda2Idag har vi i Umeå finansminister Magdalena Andersson (S) på besök. Då vi även har kommunfullmäktige idag passade jag på att träffa finansminister vid ett tidigt frukostmöte.

Under mötet aktualiserade jag frågor av stor vikt för Umeås utveckling. Vår stora satsning på bostadsbyggande och vår tillväxt av såväl nya arbetstillfällen som nya medborgare hade Magdalena Andersson naturligtvis redan koll på.

Mina inspel i diskussionen handlade framförallt om vikten av kommande infrastrukturs satsningar så som Midway Alignment med färjan över Kvarken och Norrbotniabanan. Magdalena Andersson var mycket tydlig med att Norrbotniabanan ska byggas och tog med sig informationen kring vikten av Midway Alignment och behovet av en ny färja över Kvarken.

Jag var även tydlig med att vi mottsätter oss den flygskatt som nu diskuteras. Som jag bloggat om tidigare efter att ha satt mig in i utredningen av flygskatten. Flygskatten ger inte de miljö- och klimateffekter som önskas och har dessutom  negativa effekter på såväl ekonomi och konkurrenskraft som behovet av resor.

Nu har vi precis påbörjat kommunfullmäktige så jag återkommer under dagen!