Förtydligande ang VK:s artikel om byggplaner på Ön

Av , , Bli först att kommentera 9

VK om önI dag skriver VK ett dubbelsuppslag om Umeås utvecklingsplaner och nya bostadsområden, det är mycket bra.

En felaktighet har dock smugits sig in i rapporteringen om byggplanerna på Ön där det hävdas att dessa skjuts på framtiden. Det finns inget beslut om att skjuta dessa byggplaner på framtiden, år 2021 gäller enligt tidigare beslut.

Vi har ett stort behov av bostäder i Umeå snabbt, därför startar vi fler projekt innan Ön kommer igång. Det handlar t ex om Olofsdal med mellan 700-1000 nya bostäder vid universitetet, det handlar om Nydala Sjöstad med ca 2500 bostäder och det handlar om Guldskrinet där gamla simhallen ska rivas och 400 bostäder byggas.

Entreprnörerna viktiga för Umeås utvecklingen

Av , , Bli först att kommentera 6

Layout A3: PlankartaIgår träffade vi representanter för Uminova Innovation som sedan 2003 fokuserar på entreprenörskap och avknoppningar från akademi och externa relationer. Uminova finns som stöd för att göra affärer av forskningsresultat och innovationer eller med att skriva avtal kring patent.

För att Umeå ska vara lockande för nya företag, för ny arbetskraft och attrahera talanger i kampen om våra egna och andras i den globala konkurrensen krävs en hel del av kommunen.

Vi måste ha ett fungerande ekosystem för innovation och entreprenörskap. Då handlar för oss om att kunna leverera bra samhällsfunktioner t ex bostäder, skolor och förskolor. Men vi måste även kunna leverera det som ger mervärden i livet såsom kultur, fritid och upplevelser. Umeå kommun gör detta på ett bra sätt idag, det visar t ex utmärkelsen ”Bäst att bo” där Umeå knep en andra plats av Sveriges alla kommuner. Umeå kommuns största utmaning just nu är bostäder och därför har vi gasat på rejält inom det området de senaste åren.

Men det räcker inte med bara bra samhällsfunktioner det måste även finnas tillgång till riskvilligt kapital som kan tillföra värde till start-ups. Här kommer Uminovas viktiga arbete in. Genom att tillhandahålla tex erfarna affärscoacher som hjälper till att fokusera på rätt saker och styr mot satta mål. Genom guidning genom krångliga regler, strategiska vägval och fallgropar. Men framförallt så får entreprenören tillgång till de nätverk som Uminova byggt upp under mer än 30 år. Uminova Innovation hjälper forskare och företag i Västerbotten att även hitta partners utomlands.

Umeå kommun har sedan starten varit en samarbetspartner inom Uminova. Vi har alltid sett stor utvecklingspotential i entreprenörskapet. De medel kommunen satsar i Uminova betalar av sig väl i form av såväl jobb som företag vilket genererar skatteintäkter. Under den senaste tio års perioden kan vi konstatera att Uminova Innovation bidragit till 111 nya aktiebolag, över 500 nya anställda och drygt en halv miljard i omsättning. Dessa nya företag och arbetstillfällen har naturligtvis genererat skatteintäkter som vi i kommunen använder för att utveckla välfärden och bygga Umeå kommun.

Den positiva utvecklingen som nu sker av Universitetsstaden och Science Park är två viktiga byggstenar för kommunens framtida tillväxt. Många av de nya jobben kommer att skapas genom start-ups. Universitetsstaden innebär att utrymme och förutsättningar skapas för mer tillväxt i sjukhus- och universitetsområdet och att en stadsdel för utbildning, sjukvård och forskningsrelaterad verksamhet i international toppklass skapas. Det innebär en successiv omvandling från dagens funktionsuppdelade förstad till en kvartersstad med tydlig stadsstruktur och blandat innehåll. Områden för verksamheter och boende planeras bland annat på Lilljansberget, Hamrinsberget och Nydala stad. Området ska enligt planen förtätas och stadsrum och grönområden ska formas med hög kvalitet