Äntligen kom beslutet om Västra länken

Av , , Bli först att kommentera 7

Äntligen kom så det efterlängtade beslutet från Trafikverket om fastställelse för Västra länken. Det är ett viktigt beslut i processen för att Västra länken ska kunna stå färdig 2021 enligt den fastställda planen. Beslutet vinner laga kraft om det inte överklagas inom tre veckor.

Vi har dock hela tiden räknat med att Västra länken kommer att överklagas och i slutändan hamna på regeringens bord för avgörande. Eftersom vi utgått från att det kommer att bli överklagande så finns handläggningstiden redan inlagd i tidsplaneneringen. Enligt min uppfattning bör ett regeringsbeslut kunna fattas inom 6-10 månader och senast inom ett år.

Västra länken är den sista delen i ringleden runt Umeå och först när den denna del är färdigställd når ringledsprojektet sin fulla effekt.