Nationell livsmedelsstrategi viktig

Av , , Bli först att kommentera 2

Nu är det klart med en bred politisk överenskommelse om de långsiktiga målen för en nationella livsmedelsstrategi.

Jag är extra glad över att ett viktigt mål för strategin är att livsmedelsproduktionen i Sverige ska öka. Just detta- om vikten av en ökad inhemsk produktion- har jag fört fram här på bloggen tidigare. Det är viktigt med en ökad inhemsk livsmedelsproduktion eftersom det gynnar såväl jobben som en hållbar tillväxt i hela landet. Utöver det är det bra att minska vårt beroende i just denna fråga.

Livsmedelsindustrin är en av Sveriges mest sysselsatta industrigrenar . Det är en bransch som finns i hela landet och erbjuder såväl kvalificerade som enklare arbeten. Livsmedelssektorn är i Sverige en viktig länk mellan landsbygd och stad. Livsmedelsföretagen finns i alla delar av landet, där de skapar arbetstillfällen och bidrar till lokal och regional konkurrenskraft.