Rekordstor satsning mot akut hemlöshet.

Av , , Bli först att kommentera 7

Det är kommunerna som är ansvariga för att hantera problematiken med hemlöshet. Vi i Umeå kommun arbetar just nu med en övergripande plan mot hemlöshet som är ute på remiss hos nämnderna . Vi söker även samarbete med Öppen gemenskap för att hantera denna problematik.

Nu får vi i kommunerna stöd av den S-ledda regeringen i arbetet genom att det satsas 25 miljoner kronor per år i riktat bidrag. Resurserna kommer att prioriteras till de kommuner som har ett stort antal personer i akut hemlöshet.

Det här är den överlägset största satsning som har gjorts mot hemlöshet på många år i Sverige. Regeringen föreslår också ett extra tillskott till Kronofogdemyndigheten, i år och sedan de två kommande åren, för att minska köerna till skuldsanering.

En grundläggande orsak till hemlöshet är den skriande bostadsbristen. Vi socialdemokrater har därför såväl nationellt som i Umeå satsat hårt på bostadsbyggande. S- och Mp-regeringen har genomfört den största bostadssatsningen på 20 år och här i Umeå har vi nog aldrig tidigare haft så många bostadsprojekt igång samtidigt.

Det här är viktiga och ansvarsfulla investeringar i vår välfärd och i jämlikheten!

 

Bli först att kommentera