Prisbasbeloppet höjs i sjukförsäkringen

Av , , Bli först att kommentera 1

IMG_4610Den S-ledda regeringen med Socialminister Annika Strandhäll i spetsen tar nu steg för att infria vallöftet från 2014 om att på sikt höja taket i sjukförsäkringen till 10 prisbasbelopp.

I budgeten kommer nu förslag om höjt inkomsttak från 7,5 till 8 prisbasbelopp. Det betyder en höjning fån 28.400 till 30.300 kr per månad.

Det här är en mycket viktig höjning. Blir man sjuk så ska vårt gemensamma trygghetssystem finnas där på en rimlig nivå. Nu får fler 80 % av lönen vid sjukdom. Framförallt är det här en viktig höjning för många kvinnor.

Men mer behöver göras. Vilket även LO påtalar. Vi behöver tex fortsätta förbättra för de långtidssjuka och ändra tidsgränserna som alliansen införde 2008 i den sk rehabiliteringskedjan.

 

Bli först att kommentera

För en öppen och demokratisk folkkyrka

Av , , Bli först att kommentera 2

IIMG_4609 dag har jag röstat på Socialdemokraterna i kyrkovalet.

Jag har röstat för en öppen och demokratisk folkkyrka och emot en inskränkt elitkyrka. Jag har röstat för allas lika värde och rätt.

Kyrkans grundvärderingar om alla människors lika värde känns naturliga för oss socialdemokrater. Ett av våra S-vallöften är att alla aktiviteter i kyrkan för barn och ungdomar ska vara avgiftsfria. Vi Socialdemokrater vill även försvara allas rätt att gifta sig kyrkligt. Mot det står Sverigedemokraternas och de konservativas linje om att homosexuella inte ska få gifta sig i kyrkan.

För oss Socialdemokrater är det viktigt att Svenska Kyrkan inte blir ett verktyg för att sprida fördomar och rädsla eller för att förtrycka vissa människor.

 

Bli först att kommentera