Förtydligande om äldreomsorgen

En kommentar från Monica Wahlström till mitt inlägg om äldreomsorgen i Vännäs kan möjligen vara grundad på ett missförstånd som i sin tur då nog beror på att jag varit otydligt. Låt mig därför få förklara mig litet bättre.

Jag utgår från att man i enkäten velat ta reda på vad brukarna, som de väl fortfarande kallas, tycker om den omsorg som de får. Det skulle därför enligt min mening vara fel att fråga andra, vad de tror att den äldre tycker i sammanhanget. Det är detta jag menar är att respektera den äldre och se honom eller henne som en fullvärdig människa. Vi är många som har upplevt att frågor om ens anhörige eller servicemottagare ställs till oss och inte till den som frågan avser. Detta är en styggelse och måste på alla sätt motarbetas.

Självklart menar jag att den som t.ex. på grund av starkt nedsatt syn eller på grund av andra fysiska hinder inte själva kan fylla i enkätblanketterna, skall erbjudas hjälp med att göra det. Såklart att man inte skall låta personer som inte har möjlighet att göra sin röst hörd av sådana skäl bara förbises! Om någon tror att det är min mening, så är jag totalt missförstådd.

Men att få hjälp med att låta sin röst bli hörd, kräver då att man också har en ’röst’, d.v.s inte har sjunkit för djupt in i demens som dessvärre så många har i våra boenden och sannolikt också i hemtjänsten. Om närstående, gode män eller andra fyller i deras enkäter, så är det ju deras röster som blir hörda. Men då blir det ju en annan undersökning. Då tar man ju bara reda på hur omsorgen och servicen uppfattas vara av dem. Det är naturligtvis inte fel, men man måste i så fall tydligt skilja på resultaten.

Alltså hur uppfattas äldreomsorgen av dem som det direkt berör, d.v.s. de gamla som är föremål för den respektive hur uppfattas den av den större gruppen i kommunen, som främst då består av närstående, personal samt några gode män? Det låter nästan som om Monica faktiskt förordar en sådan dubbel undersökning.

Monica menar, att om kommunen är seriös med att ta reda på hur brukarna uppfattar vården, ja då får man se till att försöka få in sådan information! Helt rätt – men då förstås inte från andra än just brukarna!

Tänk om någon skulle komma på att undersöka hur ni på socialkontoret uppfattar arbetet där och om ni då av något skäl inte ville besvara den enkäten, så skulle man låta era respektive fylla i den eftersom de ju rimligtvis bör ha en viss inblick i den frågan. Inte den bästa liknelsen men den visar i vart fall att det är fel att låta andra besvara en enkät och grunda sina svar på vad de tror att den som enkäten berör tycker.

3 kommentarer

 1. Gunnel

  Precis vad jag nyss skrev i en kommentar till förra inlägget i frågan! Det är viktigt för alla att få chans att göra sin stämma hörd. Dilemmat är HUR

 2. Monica W

  Tack för att du väljer att lyfta upp min kommentar till ett eget långt inlägg!

  När det gäller hur man ser på vården av våra äldre slås jag av din individualism! Kanske är det mina år i Spanien som fortfarande sitter i, men, jag tänker att i många fall är det svårt att se bort från de anhöriga när det gäller demenssjuka och svårt sjuka äldre som själva inte kan uttrycka sig på ett sätt som är påtagligt. Att enbart vara intresserad av hur den enskilde brukaren kan tänkas uppfatta vården, och därmed inte vilja fråga andra (om brukaren inte kan kommunicera eller är för långt gången i sin sjukdom) – det känns en aning främmande för mig!

  Det har talats mycket på senare år om att ”bli mamma till sin mamma”, makar som blir som föräldrar till sin fru/man och liknande.

  Och – kommunen vill ta reda på hur vård och omsorg uppfattas. Jag tycker definitivt att personer som finns nära de äldre måste kunna svara på hur vård och omsorg fungerar när det är uppenbart att brukaren själv inte kan. Jag har inte sett undersökningen i fråga, men, jag har svårt att se hur en kvalitativt acceptabel undersökning inte ser till att denna aspekt noggrannt gåtts igenom!

  PS!!! Om man tror att svaren i undersökningen står för något helt annat (politiskt missnöje tex, vilket jag tycker mig spåra dels genom dig, JN och kommentator) – ja, då är det ännu större anledning att ta sig en funderare på hur undersökningen är utformad! Det är sannerligen ”bias” om svaren som ges inte handlar om frågorna som ställts! Men det är en annan fråga!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.