Pensionärers ekonomi

Ännu en gång har jag stött på en allvarlig brist, när det gäller samhällets hantering av en viktig fråga som rör pensionärers ekonomi. Möjligheten att få ett skattefritt bidrag till sin boendekostnad borde göras mera känd för pensionärerna.

Långt ifrån alla pensionärer kämpar med en dålig ekonomi. Många av oss har dessbättre en hyfsad pension, som befriar oss från oro över ekonomin.

Väldigt många måste dock klara sig på en pension som just så pass får det att gå ihop för dem. Utan att ha något statistiskt belägg för det vågar jag ändå påstå att flera av dessa faktiskt skulle kunna ha det bättre, om de bara kände till sina rättigheter. 

Vad jag nu tänker på är den rätt till bostadstillägg för pensionärer, som många av dem med stor säkerhet har. Bristande vetskap om detta och bristande förmåga att söka tillägget, medför att deras ekonomi är sämre än vad den kunde vara.

Bostadstillägg måste nämligen sökas. Numera kan detta lätt göras via dator. Alla pensionärer torde ha någon som skulle kunna hjälpa dem med det, om de nu inte själva har dator och skrivare, och även vara behjälplig med att ta fram de handlingar som måste bifogas ansökan till Pensionsmyndigheten.

Kännedomen om det skattefria bostadstillägget saknas uppenbarligen hos alltför många. Många går därför miste om ett välkommet tillskott till pensionen.

Alla ni som har äldre bekanta och anhöriga bör, tycker jag, erbjuda dem er hjälp med söka bostadstillägget.

 

En kommentar

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.