Nytt sätt att ångra brott?

Av , , 1 kommentar 8

Är det bara jag, som reagerar när politiker (och även andra) tror att omoraliskt och kanske också brottsligt handlande ursäktas, om man betalar tillbaka de pengar som man tjänat på ett omoraliskt och kanske också lagstridigt sätt?

Då och då ”avslöjas” politiker med att ha gjort något där pengar har varit inblandade, något som ofta varit väldigt nära att rubriceras som rent olagligt och som solklart måste ses som omoraliskt.

Nu verkar det som om de bara genom att betala ”tillbaka” direkt befrias från misstanke om såväl olagligt handlande som ett omoraliskt sådant. I vart fall tycks de själva och deras partiledningar tro det.

En del fortsätter ett ytterst omoraliskt handlande genom att stanna hemma från sitt riksdagsuppdrag men ändå fortsätter att ta betalt för det. Hur länge skall det vara möjligt i vårt land?

Om jag t.ex. skulle stjäla en bil, totalkvadda den och sedan köpa en ny till ägaren, är då inte längre stölden en kriminell handling? Exemplet är naturligt övertydligt, men bara för att alla skall förstå vad jag menar.

1 kommentar

USA-deklarationen igen

Av , , Bli först att kommentera 6

Jag måste få berätta ytterligare en konstig sak med USA-deklarationen om man jämför den med vår svenska.

När du eller den experthjälp du anlitat i USA för att göra din inkomstdeklaration (tax return), kommer du i slutänden av det jobbet fram till en siffra som anger storleken på en eventuell restskatt. Det beloppet skall du sedan betala in till det amerikanska skatteverket direkt. Har du gjort något fel i den mångsidiga deklarationsblanketten, så blir beloppet du betalar in också felaktigt.

När vi deklarerar här i Sverige, kommer vi också fram till storleken på den restskatt, som skatteverket räknat fram. Den beräkningen bygger på uppgifter som skatteverket fått från arbetsgivare, banker m.fl. Beloppet i fråga känns det helt tryggt att betala in, men förstås samtidigt litet ”surt”. Beloppet är visserligen preliminärt men stämmer i regel på kronan när.

Den som inte har prövat på att använda USA:s mångsidiga och krångliga deklarationsblanket, inser nog inte värdet av att få motsvarande blankett i Sverige med i stort sett alla belopp redan ifyllda.

 

Bli först att kommentera

Inkomstdeklaration a la USA

Av , , Bli först att kommentera 7

Min amerikanska fru Peggys arbete med sin inkomstdeklaration avsedd för ”skatteverket” (IRS) i USA följer jag med största intresse. Skillnaden mellan vår och den amerikanska deklarationen är stor och kan kanske vara av intresse för fler än mig.

I Amerika måste de allra flesta göra två deklarationer, en till den delstat de bor i och en till landet USA. Ytterligare en sak, som på ett sätt visar att USA inte är ETT land utan flera tätt förenade stater, precis som namnet United States of Amerika också anger.

Nästa märkliga förhållande för en svensk som jag är att inga deklarationsblanketter med automatik skickas ut till dem som man förväntar sig skall deklarera. De finns i stället tillgängliga på nätet. Inga i förväg ifyllda belopp finns då självfallet på blanketterna. Den som inte har tillgång till dator och internet, och det torde vara många, kan per telefon beställa erforderliga blanketter.

Att blanketterna inte automatiskt skickas ut till de skatteskyldiga, beror sannolikt på att USA inte har ett digitalt befolkningsregister. Av samma skäl kan man då inte heller skicka ut erforderliga handlingar inför politiska val. USA har uppenbarligen dålig koll på var de har sina medborgare. Peggy känner till en person som inte deklarerat på fyra år utan att ha fått någon som helst påstötning från myndighetshåll.

Den minst sagt krångliga beskattningen för den som bor i Sverige och har inkomster från USA följer jag förstås också med största intresse. Ett avtal mellan USA och Sverige säger tydligt att den statliga allmänpensionen från USA skall beskattas i USA. Beträffande den bestämmer man sedan själv, hur mycket skatt som skall dras. Man får välja mellan 0, 7, 10 och 20 %.

Ett otal blanketter behövs för att göra deklarationen, Svårigheter att fylla i dem rätt har lett till att Peggy behövt anlita extern hjälp för detta.

 

Bli först att kommentera

Rubor, tumor, calor, dolor

Av , , Bli först att kommentera 7

Även om detta inlägg kan tänkas tas som ett bidrag till alla dem som ständigt klagar på vår fina sjukvård, vill jag skriva det.

En nära bekant till mig hade länge haft ett svårläkt sår på sitt ben, som dock till sist läkte. För en tid sedan upplevde hon följande klassiska symtom på infektion, nämligen rubor (rodnad), dolor (smärta, ömhet), calor (lokal värmeökning) och tumor (viss svullnad över det läkta såret).

Hon besökte då sin vårdcentral och fick där ett lugnande besked av distriktssköterskan. Allt ser bra ut men var försiktigt så att du inte stöter upp såret igen, var det besked hon fick.

Två dagar sedan öppnade sig det läkta såret och var rann ut från det och kunde även tryckas ut. På akuten fick hon penicillin och nu ser såret ut att läka igen.

Det är allmänt känt att penicillin inte skall ordineras i onödan, men med dessa klassiska symtom på infektion finns det ändå skäl för ett tidigt insättande av just penicillin.

Bli först att kommentera

Intresset för e-posthanteringen

Besökare

Antalet besökare på mina inlägg i VK-bloggen och förhoppnings samma antal som också läst mina två blogginlägg har varit stort, drygt 200 per dag. Min förhoppning är att det bland alla dessa också skall finnas anställda hos Vännäs kommun.

Kurvans överensstämmelse med ett av kommunens politiska partiers beteckning, har inget med saken att göra, eller kanske har det det ändå? ”Lag och ordning” brukar ju det partiet förespråka. Det missförhållandet som jag uppmärksammat borde faktist också vara en uppgift för ansvariga politiker att rätta till.

Bli först att kommentera

Mer om Vännäs e-posthantering

Av , , 3 kommentarer 6

Mitt förra inlägg om Vännäs kommuns hanterande av e-post har nu lästs av drygt 400 personer. Det kan bara tolkas som om frågan är viktig och kanske också som ett tecken på att fler än jag är missnöjda över kommunens sätt att följa förvaltningslagen.

Jag har därför ägnat litet tid att ta reda på saker direkt på ansvarigt håll i kommunen. Kommunen anser sig inte av en något oklar anledning kunna kommentera blogginlägg. Därför kanske detta inlägg till en del kan ses som en kommentar från kommunen.

Sedan 2018-11-13 finns en handbok utarbetad; ”Handbok i kommunikation och service för Vännäs kommun”. I den behandlas ett antal frågor i ämnet på ett uttömmande sätt och då förstås även hur inkommande e-post skall hanteras. Här visas ett avsnitt i handboken (en bild från handboken, som jag inte kan markera och inte ens sätta citationstecken omkring) :

Inkommen e-post

För dem som skriver e-brev till kommunen är denna formulering i handboken verkligen betryggande, men förstås bara om den nått alla chefer och andra i kommunen med e-postadress och sedan förstås efterföljs.

3 kommentarer

Besviken på Vännäs kommun

Av , , 2 kommentarer 8

Efter att ha varit besviken på min kommun, Vännäs kommun, en tid, har jag nu bemödat mig om att ta reda på vad som gäller för kommunen att svara på e-postbrev från enskilda. Egentligen ville jag bara få bekräftat det jag redan visste.

4 § i förvaltningslagen säger att varje myndighet skall lämna upplysningar, vägledning, råd och annan sådan hjälp till enskilda i frågor som rör myndighetens verksamhetsområde. Hjälpen skall lämnas i den utsträckning som är lämplig med hänsyn till frågans art, den enskildes behov av hjälp och myndighetens verksamhet.

Frågor från enskilda skall besvaras så snart som möjligt.

Om någon enskild av misstag vänder sig till fel myndighet, bör myndigheten hjälpa honom till rätta.”

Notera att brev till en myndighet, som skickats fel, bör myndigheten vidarebefordra till rätt mottagare.

Ett antal e-brev som skickades till Vännäs kommun har ännu inte besvarats. Att bara vara ”besviken” på kommunen är ett mycket vänligt sätt att uttrycka sig på inser jag nu. Kommunen struntar uppenbarligen i den serviceskyldighet som den har enligt lag.

Lär här Plus test av kommuners underlåtenhet att svara på e-brev:

 

 

2 kommentarer

Faktureringens svåra konst

Av , , Bli först att kommentera 8

Grävbild

 

Det stora företaget ”Transport och Gräv” med säte bl.a. i Umeå, har visat att man saknar kompetens, när det gäller att ta betalt av sina kunder. Det jag nu skall beskriva visar med all önskvärd tydlighet att det är så.

Företaget hade gett mig två olika offerter, varav den andra var var 6 500 kronor lägre än den första. Den 11 december fick jag en faktura från företaget, som byggde på offert nr 1, d.v.s. den dyrare av de båda offerterna.

Misstaget klarades ut per telefon och den 14 december fick jag en ny faktura, som då byggde på rätt offert och alltså var 6 500 kronor lägre. Den fakturan betalade jag glatt redan den 18 december.

Men så igår kom en ny faktura från företaget!! Egentligen var det en betalningspåminnelse på 4 249 plus påminnelseavgift, som gällde en faktura som jag inte ens hade fått och förstås inte heller hade betalat. Efter ett nytt samtal till företaget är påminnelsefakturan nu på väg mot papperskorgen. Att den hade ställts på mig, men inte skickats till mig, var ett misstag, fick jag så veta. ”Den hade med ROT-avdraget att göra”, var en närmare förklaring.

Så kollar jag faktura nr 1, den felaktiga alltså, och upptäcker då att beloppet på påminnelsefakturan är identiskt med företagets fordran mot skatteverket för ROT-avdraget som hade gjorts på min faktura.

Att notera är att en av mina grannar för några månader sedan råkade ut för samma faktureringsfel. Det som hände mig var alltså ingen engångsföreteelse utan tydligen en rutin som företaget tillämpar och inte vill överge.

Bli först att kommentera

Unika Nordea Bank AB

Av , , 1 kommentar 6

Som gode man/förvaltare, måste man vara registrerad som just god man eller förvaltare i bankens datasystem, för att få tillgång till den information som rör ens huvudman. Först sedan man är det, skickas t.ex. årsuppgifterna till den som behöver dem vid redovisningen till överförmyndarnämnden.

Alla banker som jag hittills haft att göra med godtar ett registerutdrag från överförmyndaren för en sådan registrering. Det kan skickas till banken via nätet, med vanligt post eller förstås personligen lämnas in till banken ifråga.

Men se det går inte, när det gäller Nordea. Där godtar man bara en personlig infinnelse på ”närmaste bankkontor”. För min del, eller snarare huvudmannens del, innebär det en resa till Umeå, ca 60 kilometer tur och retur!

Överförmyndarnämnden kräver ett ”papper” från banken som verifierar innehavet av Nordea Global av ett värde på ca 250 kronor. Nordea vill fysiskt träffa mig för våga sända ett sådant ”papper” till den person som på överförmyndarens ”Registerutdrag för ställföreträdarskap” finns angiven med namn och adress utöver uppgiften att han faktiskt ÄR den aktuelle personens förvaltare!

Banksekretess i alla ära, men nog finns det skäl att undra över Nordeas strikta och obegripliga tolkning av vad den innebär.

1 kommentar

”Debatt” mellan två vänner

Av , , Bli först att kommentera 4

Peggy är en aktiv följare av vad som händer i USA och det av naturliga skäl. Ur en debatt med en närstående trumpanhängare har jag ”knyckt” (med hennes medgivande) nedastående:

”You’re right, it’s impossible to name any president who hasn’t lied to some extent. However, that doesn’t make lying right or honorable. Neither does it mean that presidents, or any high official, should be excused for their lies, nor that all lies are equivalent to one another. What matters most is the extent of presidential lying that can result in everything from “political suicide” to a devastating blow to the U.S. economy.

One of the ugliest things about Trump’s lies is that he NEVER owns them. He always tries to wiggle out of them by blaming someone else, and that is the sign of a weak, incompetent president. Many trustworthy news sources are fact-checking his lies, which have shown Trump to “lie and mislead” extensively – far more than any president before. Look at these lie-tracking graphs by the N.Y. Times: https://www.nytimes.com/…/trump-lies-obama-who-is-worse…

Two of his biggest and potentially economically damaging lies so far are that Mexico would pay for the wall and that he’s bring back “clean coal” (every expert in energy resources say that the coal is… and should be… dead, because natural gas is far cheaper to produce and deliver, and the future lies in other natural sources like sun and wind power).

NO ONE denies the need for good boarder control but every economic and political expert knew that Mexico wasn’t going to pay for any wall. So, just to save face he’s essentially holding the U.S. tax-payers ransom for his wall! The fact is that 78% of Americans do NOT want the wall, because there are better, more economical ways of supporting boarder control. Sure, other presidents have forced a shut-down to put political pressure on the House and Senate, but most have lasted just a few days. (For the record, I think it’s dictatorial for one man to have sole power to shut down an entire government this way, and just because it’s possible for him to do that is a sign that America isn’t the democracy it so proudly claims to be).

So, you’re o.k. with the fact that 800,000 American Federal workers are being forced to work without pay? How would you feel if you were one of them? What’s more patriotic… to support an unrealistic idea from a president come hell or high water, or to demand that your republican reps work with Democrats to find a do-able solution so that NO American has to suffer economic punishment?

Finally, you must be able to understand that the wall will not work, because refugees and immigrants who are desperate enough to get into America will find other ways. If it’s terrorism that you’re concerned about, the facts are that most of the worst “acts of terror” with the U.S. boarder since 911 has been carried out by Christian, white males armed with AK-15’s – not at all Mexicans.

And if you think a ghastly expensive wall will keep drugs out of the U.S., then you’ve conveniently forgotten drones, planes, and boats. Drugs are big money, so criminals are driven and resourceful. If there’s a will, there’s a way… no wall will stop drugs.

Here’s a quote taken from the N.Y. Time:
TRUMP: ”We have terrorists coming through the southern border because they find that’s probably the easiest place to come through. They drive right in and they make a left.” — Rose Garden news conference Friday.

THE FACTS: If they’re driving in through border crossings, no wall would stop them. But as to his broader point, U.S. officials have not cited evidence of a terrorist influx from Mexico.” Read more here: https://www.nytimes.com/…/ap-us-trump-terrorism-fact…

Bli först att kommentera