Återanvänt blogginlägg

Av , , Bli först att kommentera 1

Jag stötte på ett gammalt blogginlägg, som jag nu publicerar igen. Bara som ett bevis på att städat och skrutit i många år.

”Simultanförmågan

Av , 14 oktober 2013 kl 11:05, Bli först att kommentera 14

 

Att kvinnor har en större simultanförmåga än män, får vi män höra då och då och kanske är det också så.

Mot detta något tveksamma faktum känner jag mig riktigt kvinnlig i dag. Hör bara här. Jag har städat hela huset och det faktiskt noggrannare än jag normalt brukar göra. Samtidigt har jag skrivit ett par blogginlägg och kommenterat några, haft koll på Facebook, oljat in köksbordet, skrivit ett par e-brev. Två maskiner tvätt har jag kört och hängt också. Under tiden har jag lyssnat på Yves Montand och Edith Piaf – undrar varför just på dem…

Dessutom har samtidigt hunnit tänka på hur duktig jag är och hur gärna jag vill skryta över det :-) . Lyckas jag nu också hänga tillbaks de gardiner som varit ute för vädring och damning (avskakning av damm – vad det nu heter?), kan jag nöjt slå mig till ro.

Naturligtvis har jag också hunnit kolla litet hur det egentligen står till med en eventuell skillnad mellan könen vad gäller simultanförmåga. Direkt fann jag DETTA. Har inte funderat närmare på källans trovärdighet.”

Bli först att kommentera

I brist på mikrofon

Av , , Bli först att kommentera 3

Dancing

Börja dagen med ett leende eller ett skratt. Artisten på videon kommer inte att ta illa vid sig av det och inte heller den som höll i kameran och dessutom är gift med artisten.

https://youtu.be/85zrUQHypMY

Bli först att kommentera

”Rekordskjutningen”

Av , , 1 kommentar 9

Är det bara jag som reagerar negativt på massmedia som i alla sändningar och alla sina artiklar om dödsskjutningen i Las Vegas presenterar det som hänt som ett rekord?

Aldrig tillförne har en masskjutning lett till så många döda och skadade. Tänk om där finns någon som lockas att slå rekordet! Rekord i andra avseenden är ju något som skall överträffas, eller hur?

1 kommentar

”Banksekretessen”

Av , , Bli först att kommentera 4

Jag har tidigare klagat på hur banksekretessen tycks blockera logiskt tänkande hos bankanställda. I dag fick jag ett nytt exempel på detta.

Per telefon med en bank i Umeå försökte jag beställa ett besked om behållningen på ett visst värdepapperskonto vid en viss tidpunkt. Årsbesked rörande kontot har tidigare med automatik skickats ut till mig per post. Banken har uppenbarligen i sitt system noterat att jag är god man för ägaren till kontot.

Den bankanställde meddelar dock att han inte kan skicka det jag begär till mig per post. Du måste komma hit för att få det, konstaterade han. Orsaken till detta är att han ju inte säkert vet att jag är den Karl-Gustav Sjöström som jag utger mig för att vara. Jag kan förstås inte legitimera mig via telefonen. Jag skulle alltså kunna vara någon annan.

Min fråga blir då naturligtvis följande: ”Vad skulle det då få för katastrofala följder om någon falskeligen beställer kontobeskedet och ni sedan skickar det till den Karl-Gustav Sjöström, som står som god man i ert datasystem?”

Banktjänstemannen blev då förstås svarslös och bad mig vänta en stund. När han så återkommer, förmodligen efter att rådfrågat någon som var flexiblare i sitt tänkande, säger han att han skall skicka beskedet till den person och den adress som de har i systemet.

Men det sista han sa tydde ändå på att inte riktigt förstod hur säkert och oantastligt utifrån banksekretessen det var:

”Men vi får egentligen inte skicka ut sådant här…”

 

Bli först att kommentera

Gode män som stjäl..

Av , , Bli först att kommentera 15

borde inte göra det så väl arvoderade som de ju är och så uppskattat som deras arbete är. Dock är det ju bara negativa saker om gode männen som media finner intresse i att förmedla. Lagen måste skärpas, anser lagstiftarna. Fog för det finns säkert.

”Väl arvoderade” skriver jag, men hur kan jag påstå det, undrar säkert många. Så är det definitivt inte, men jämfört med hur det var för ”några” år sedan så är arvodet i dag stort.

Nyss sökte jag en bouppteckning och fann då en årsräkning avseende godemanskap/förvaltarskap för året 1925. Då talade man om förmynderskap, vars motsvarighet i dag jag inte riktigt vet, vad det kan vara.

Förmyndararvodet för året var hela 27 öre. Överförmyndaren skulle därutöver ha 5 öre för sitt jobb.

Under mina år som god man/förvaltare har jag stannat till inför begreppet ”årsräkning”. Nu kan jag notera att det ordet användes redan 1925. Ordet tycks bara finnas i samband med redovisning till överförmyndaren. I 13:e upplagan av Svenska Akademiens Ordlista finns det inte alls upptaget.

Själv har jag f.ö. bestämt mig för att lämna min sju uppdrag som gode man/förvaltare, innan den kommande skärpta lagens långa arm tar mig.

 

Bli först att kommentera

Kanske missförstådd?

Av , , 2 kommentarer 4

Mitt inlägg om skärpning från läkarhåll kan möjligen missförstås. Här kommer ett förtydligande. Jag snedtände nog på nyheten. Nu har jag lugnat ner mig.

Självklart tycker jag att äldre med t.ex. demens och grava synfel inte skall skall få fortsätta att köra bil. Läkarnas skyldighet att rapportera detta till Transportstyrelsen är livsviktig såväl för den demente som andra ute i trafiken. Jag tycker alltså inte som en företrädare för PRO menade i i TV i dag, nämligen att det är åldersdiskriminering att ta körkortet från personer med sådana handikapp.

Det som fick mig att reagera var att nyheten presenterades med koppling till åldern och inte till t.ex. demens. Även om risken att drabbas av demens ökar med ökande ålder är det självklart helt befängt att fastställa en viss åldersgräns för när vi alla är dementa – också att tro att alla vi äldre ÄR dementa.

Att det inte är helt lätt för läkaren att fastställa när en äldres demens nått därhän att vederbörande inte längre kan ha sitt körkort kvar, torde f.ö. vara uppenbart. Man blir ju som bekant inte dement över en natt. Processen kan ju redan ha börjat för min del, men när har den nått så långt att jag inte längre skall få köra bil?

Som sagt – skärpning när det gäller att stoppa dementa personer (vars demens av läkare bedöms inte längre hör ihop med bilkörning), vilket alltså inte är detsamma som att generellt stoppa äldre bilförare.

2 kommentarer

Dra in äldres körkort!

Av , , 1 kommentar 6

Två allvarliga olyckor under en vecka har hänt med en äldre förare vid ratten. Nu vill Transportstyrelsen att reglerna kring äldre bilförare och deras körkort måste skärpas, d.v.s. att fler av oss äldre borde få våra körkort indragna.

Det är läkarnas ovilja att rapportera olämpliga körkortsinnehavare, som kritiken främst gäller. Man menar att läkarna inte alltid rapporterar även om de borde.

Jag undrar nu stillsamt hur många allvarliga bilolyckor som inträffar på våra vägar, där alkohol varit inblandad. Förmodligen betydligt fler än de där mer eller mindre lämpliga äldre suttit vid ratten. Borde man inte i stället öka kraven på dem, ung eller gammal, som kör bil med alkohol i kroppen genom att ifrågasätta deras framtida körkortsinnehav?

 

1 kommentar

Vännäs svar på brev

Av , , Bli först att kommentera 9

En debattartikel i gårdagens VK om VA-frågan i Brån och ett blogginlägg av mig i samma ämne, väckte onekligen stort intresse hos många. Min provokativa undran om sanning eller osanning från de inblandade fick under dagen inget solklart svar. För mig blev den en fråga om vad som egentligen menas med kravet på en myndighet att besvara inkommande skrivelser.

Först vill jag tacka oppositionsrådet UIf Eriksson (C) för hans engagemang i frågan. Han tog reda på vad som gällde ur kommunens synvinkel och redogjorde sedan för detta i en kommentar till mitt blogginlägg. Med den insatsen visade han tydligt sitt intresse för information till berörda, men förstås också ett intresse att försvara kommunens handlande.

Nu råder två olika uppfattningar huruvida skrivelsen från arbetsgruppen i från Brån har besvarats eller ej. Ulf Eriksson menar att den tjänsteskrivelse, tillkommen efter ett möte med arbetsgruppen, som skickats ut till berörda Brånsbor innehållande en tämligen utförlig och till vissa delar svårbegriplig information, de facto ÄR ett svar på skrivelsen från arbetsgruppen.

Företrädare för arbetsgruppen anför att tjänsteskrivelsen huvudsakligen besvarar ett antal frågor i sammanhanget som kommit in till kommunen, men inte alla de frågor som arbetsgruppen tagit upp i sin skrivelse till kommunen. Utskicket av tjänsteskrivelsen är därför INTE ett svar på arbetsgruppens skrivelse, menar arbetsgruppen och står fast vid sitt besked i debattinlägget.

Jag noterar f.ö. nu också i Ulf Erikssons kommentar, att kommunalrådet ingick i den grupp politiker och tjänstemän som fick skrivelsen från Brån men som ändå inte kände till den enligt sitt svar till VK den 15 juli.

Bli först att kommentera

Osanning i Vännäs avloppsfråga

Av , , 5 kommentarer 12

I dag finns ett debattinlägg i VK av Brånsborna Marcel Berkelder och Christer Malm. Inlägget har fått rubriksättaren att skämta till det och konstaterar att bland allt annat som skall avlägsnas via avloppet, ingår även den kommunala demokratin. Den ser hittills ut att spolas iväg även den.

Debattinlägget tar initialt upp den ur demokratisynpunkt så allvarliga frågan att kommunen inte bryr sig om de kommunbor, som dess politiker och tjänstepersoner är är satta att arbeta för. Att skyldigheten att svara på inkommande skrivelser är en lagstadgad sådan, bryr man sig inte om. Jag utgår dock från att man känner till den och då inte bara bland berörda tjänstepersoner utan också bland kommunens politiker.

I VK den 15 juli säger kommunalrådet, att han inte känner till den skrivelse som några kommunbor skickat in till kommunen.

I dagens debattinlägg redovisar de två debattörerna att skrivelsen skickats till ett antal e-postadresser. En av dem är kommunalrådets.

En fråga för VK-läsarna är nu förstås vem/vilka går härmed fram med att osant besked, debattörerna eller kommunalrådet?

Vad hände t.ex. med skrivelsen som inkom på kommunens officiella adress? Har den överhuvudtaget nått kommunen? Blev den inte diarieförd? Det finns många på kommunledningskontoret som kan besvara den frågan.

Och hur förklarar kommunalrådet sitt påstående att han inte känner till skrivelsen? Jag utgår faktiskt från att han fick den.

5 kommentarer

För 46 år sedan…

Av , , Bli först att kommentera 7

Mina två söner åker i morgon till Allek, Arjeplog. Mitt livs värsta minne är nu ca 46 år gammalt och en händelse som utspelade sig just i Allek. Jag väljer att berätta om den än en gång genom att återanvända ett gammalt blogginlägg, som hittas via nedanstående länk:

Återanvänt blogginlägg

 

 

Bli först att kommentera