En tillbakablick

Av , , 1 kommentar 4

Jag har roat mig med att gå tillbaka i tiden och läsa mina gamla blogginlägg. Det här skrev jag den 22 juli 2008 och när jag ser datumet, blir jag än en gång överraskad över hur snabbt åren går.

”Fjärde veckan som pensionär har nu börjat. Gårdagen med ihållande regn hela dagen fick mig att verkligen känna efter om jag trivs eller ej som pensionär. Dagarna hittills har varit fyllda av olika aktiviteter såväl utomhus som inomhus, men i går var jag helt hänvisad till smärre sysslor inomhus. En av dem var att försöka komma igång med den här bloggen. Problem med min browser kombinerat med svårigheter för VK att nå mig på min e-postadress fick mig att i onödan gnälla på VK. Jag ber om ursäkt för detta!

Det sista månaderna på jobbet hos Vännäs kommun fick jag flera gånger per dag frågan om hur det kändes att vara så nära pensioneringen. Mitt standardsvar var alltid något i stil med ”både och och”. Jag kunde helt enkelt inte bestämma mig för om det kändes bra eller illa. Någonstans i mitt inre kändes det definitivt inte bra, men helt säker på den känslan var jag dock inte och behöll därför den för mig själv.

Jag vet inte om min känsla inför pensioneringen skiljer sig så mycket från många andras. Kanske känner många av dem som liksom jag trivs på jobbet med såväl arbetskamrater som arbetsuppgifter en viss sorg och saknad över att behöva lämna jobbet för gott. För min del höll jag mig kvar på jobbet de två extraår, som jag hade rätt till. Det gjorde jag helt egoistiskt men med aningen dåligt samvete, eftersom jag så väl insåg att jag därmed ockuperade ett arbete, som det fanns så många välutbildade – och arbetslösa – sökanden till.

Fortfarande frågar folk hur det känns att vara helt ledig från jobbet. Jag ger samma standardsvar nu som tidigare till dem men för mig överväger dock den negativa känslan som följer av att jag nu inte längre dagligen får träffa mina arbetskamrater. Att så betydligt färre människor frågar efter mina tjänster är också något som jag saknar.

I dag har jag ett ärende till mitt förra jobb. Av någon för mig outgrundlig anledning gruvar jag nästan för det besöket.”

Jag vill nu till detta tillägga att jag i dag bara har positiva känslor över att vara pensionär. Åren som pensionär har bara berikat mig en massa nya erfarenheter och faktiskt även kunskaper. Den 1 juni går min kära hustru i pension och den ensamhet jag känt många gånger under de gångna åren upphör i och med detta.

1 kommentar

Överförmyndarnämndens överklagan

Av , , Bli först att kommentera 5

hovratten_ovre_norrland_2_0

Hur det än slutligen kommer att gå med det beslut i överförmyndarnämnden, som jag överklagade till tingsrätten och ”vann”, är det av olika skäl spännande att följa.

Enligt gårdagens artikel i VK har överförmyndarnämnden nu överklagat tingsrättens beslut till hovrätten. Möjligen har man gjort det, stärkta i sin uppfattning att ha rätt av myndighetens tillsynsmyndighet, länsstyrelsen i Norrbotten. Där har man nämligen gått före hovrättens överprövning och bestämt hävdat att tingsrättens dom är fel.

Oavsett om ärendet i hovrätten skulle gå mig emot, så har jag hittills lärt mig en del om vårt domstolsväsende och förstås också om den myndighet som jag på bästa sätt utifrån min förmåga ”samarbetat” med i bortåt tio år. I det ser jag faktiskt ett värde i sig.

Frågan om hovrätten kommer att ta uppå överförmyndarnämndens överklagan är dock inte helt självklar. Rätten måste nämligen först komma fram till om ett s.k. prövningstillstånd skall ges. För det krävs föjande:

Hovrätten ger prövningstillstånd i fyra fall:

  • När hovrätten är tveksam till om tingsrätten dömt rätt.
  • Om det behövs för att hovrätten ska kunna bedöma om
    tingsrätten dömt rätt.
  • Om det är viktigt att hovrätten prövar målet för att andra domstolar ska få vägledning inför framtida bedömningar av liknande frågor.
  • När det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet.

 

 

Bli först att kommentera

USA:s statsskuld

Av , , 1 kommentar 9

US debt

Mycket pengar är man skyldig i det land i väst som går så bra enligt dess president. Kolla bara detta:

http://www.usdebtclock.org/

Min amerikanska fru Peggy, bidrar här med ett besked om hur detta enorma tal skall uttalas på engelska:

Twenty trillion, six hundred twenty-four billion, six hundred seventy eight million, nine hundred thirty-seven thousand, three hundred seventy-one hundred dollars.

Multiplicera det med  8, så får ni veta hur många svenska kronor summan utgör. Hur detta ännu större tal skall uttalas blir inte heller så lätt.

1 kommentar

”Återställande av försutten tid”

Av , , Bli först att kommentera 4
”Återställande av försutten tid” hur många vet vad det betyder? I går lärde jag mig vad det betyder. Dock kan jag inte ansöka om återställande av den försuttna tid som gått sedan jag fick pension.
För en tid sedan ringde jag tingsrätten för att höra om det myndighetsbeslut som jag hade överklagat och som tingsrätten hade undanröjt hade överklagats vidare till hovrätten. Beskedet var att det INTE hade det.
I går fick jag brev från hovrätten med information om att myndigheten som hade fattat det överklagade beslutet hade missat sista datumet för att kunna överklaga. Inte alls märkligt eftersom tingsrätten inte hade låtit myndigheten ifråga få kännedom om sitt beslut förrän några EFTER det att besvärstiden hade löpt ut.
Nu har myndigheten ansökt om just ”återställande av försutten tid”. Hovrätten skall nu ta ställning till om myndigheten skall få överklaga, trots att man missat sista dag för överklagan som en följd av att tingsrätten inte hade delgett myndigheten sitt beslut.
Fortsättning följer… I´ll keep you informed.
Bli först att kommentera

Vår fina sjukvård

Av , , 5 kommentarer 6

Ofta får vi läsa om fall i vår sjukvård, som inte utlöpt särskilt väl. Händelser som t.ex. ”skickades hem och dog sedan i hemmet” rapporterar våra tidningar gärna får många av oss att uppfatta vår sjukvård som ”dålig”. Vi nickar sedan instämmande, när vi hör andra klaga.

Nyligen hörde jag en vän, som just gått igenom en livsräddande operation, säga något i still med:

- Hör jag i fortsättningen någon klaga på vår sjukvård kommer jag minsann inte att stillatigande höra på klagomålen.

Är det verkligen så illa, att vi inte fattar, hur bra vår sjukvård är och först när vi verkligen behöver den ändrar uppfattning? I all mänsklig verksamhet görs då och då misstag, misstag som kan få svåra negativa följder. Borde vi inte förstå att det är så och inte bara döma ut hela verksamheten?

 

5 kommentarer

Länsstyrelsen v. tingsrätten

Av , , Bli först att kommentera 13

Även om jag inser att frågor som rör oss förvaltare och gode män i stort sett tycks sakna intresse för allmänheten, fortsätter jag med min aktuella fråga. För mig som saknar juridisk utbildning blir den nämligen alltmer intressant.

Frågan gäller alltså överförmyndarnämndens beslut med krav på mig med 4 000 kronor. Tingsrätten har i sin dom fastslagit, att att nämnden saknar författningsstöd för att fatta ett sådant beslut och undanröjer det därför.

Sedan jag råtts att kontakta förmyndarnämndens tillsynsmyndighet, ringde jag i dag till länsstyrelsen, som för Umeås del är länsstyrelsen i Norrbotten. Jag frågade om det är OK att nämnden fortsätter fatta beslut som är olagliga. Sedan jag närmare hade beskrivit ärendet, fick jag följande svar av tjänstepersonen i fråga:

- Överförmyndarnämnden har fattat ett helt riktigt beslut. Det är du som skall betala den uppkomna kostnaden.

Därmed är alltså tingsrättens dom ”överprövad” av länsstyrelsen och då funnits vara felaktig!! Och jag som trodde (och fortfarande tror), att det bara är hovrätten som kan förklara ett tingsrättsbeslut som felaktigt!

När/om jag nu till sist skulle få den aktuella räkningen, kommer jag naturligtvis att bestrida den med hänvisning till tingsrättens dom.

Risken är stor att jag kommer att få anledning att återkomma till detta ärende igen.

 

 

Bli först att kommentera

Överförmyndarnämnden och rättssäkerheten

Av , , Bli först att kommentera 8

Överförmyndarnämnden (Öfn) i Umeå har i sin lovvärda strävan att skydda personer satta under godeman- eller förvaltarskap fattat ett ”olagligt” beslut. Rättssäkerheten för mig som god man känns därmed klart försvagad.

Jag har nämligen anlitat extern hjälp med att göra en s.k. årsräkning och sedan låtit min huvudman betala kostnaden för detta. Så har jag gjort några gånger tidigare när kostnader uppstått för extern hjälp som jag har tagit av mäklare vid försäljning av två skogsfastigheter och för deklarationshjälp, när huvudmannen varit företagare.

Öfn har accepterat att huvudmännen fått stå för de kostnaderna. Kostnaden för årsräkningen fick däremot Öfn att besluta att den kostnaden skulle betalas av mig.

Öfn var övertygad om att betalningsansvaret var mitt och konstaterade ”… att det viktigaste är att hålla huvudman X skadelös trots god mans agerande och betalar därför ut ersättning för uppkommen kostnad till X”. Ingenting sas då om att det aktuella beloppet skulle betalas av mig. En månad senare kom ett nytt beslut från Öfn. I det sägs att jag skulle faktureras det belopp som nämnden betalat ut till huvudmannen.

Nu stod jag alltså inför en situation, där jag hade att antingen utgå från att nämnden hade författningsstöd för sitt beslut, lugnt invänta fakturan på 4 000 och sedan betala den (någon faktura har f.ö. ännu inte kommit, fyra månader efter beslutet!) eller protestera.

För första gången valde jag att överklaga ett myndighetsbeslut. I går fick jag svar på min överklagan från Umeå Tingsrätt med följande klara besked.

Tingsrätten bifaller överklagandet och undanröjer överförmyndarnämndens beslut av den 23 augusti 2017, § 130

Av protokollet framgår vidare att överförmyndarnämnden inte har något stöd i föräldrabalken för att ålägga en god man betalningsansvar för viss kostnad. Vidare sägs att en förvaltningsmyndighets beslutanderätt måste i varje fall ha författningsstöd.

Sista ordet är kanske ändå inte sagt i och med detta. Överförmyndarnämnden kan överklaga till Hovrätten för Övre Norrland. Där krävs dock s.k. prövningstillstånd.

Skulle ärendet hamna där, är förstås huvudfrågan om hovrätten kan hitta det författningsstöd som inte tingsrätten kunde hitta!

Bli först att kommentera

Gode män/förvaltare

Av , , 4 kommentarer 3

Läste just på text-TV att stölder och förskingringar av huvudmännens (de som har god man eller förvaltare) bara tycks öka.

Tidigare har media gett intrycket att skulden till detta (enbart) är just de oärliga gode männen och förvaltarna. Åtminstone har jag i min egenskap av god man och förvaltare uppfattat det så.

Det glädjer mig nu att åtminstone text-TV har gett problemet en annan vinkling. I det korta meddelandet sägs att skulden ligger på kommunerna, d.v.s. överförmyndarnämnderna, och deras bristfälliga tillsyn över sina gode män och förvaltare.

Med detta vill jag inte på något vis försvara de ”smarta”, omoraliska och helt olämpliga gode männen och förvaltarna som lyckats utföra sina kriminella handlingar på ett sätt som överförmyndarnämnderna inte har lyckats upptäcka.

För ca en månad sedan gjorde jag ett blogginlägg i samma ämne.

Läs det här:

 

4 kommentarer

Johanneskyrkan levererar

Av , , Bli först att kommentera 2

Julkonsert, Musik I Juletid, i Johanneskyrkan i Vännäs 2017. Sångare från Johanneskören och Happy Singers och några musikanter från Umebygdens Spelmansgille framför här den fina sången Följa oss hem av tvillingarna H&M Rongedal.

Bli först att kommentera

Elcyklarna

Av , , 6 kommentarer 6

Jag läste några kritiska synpunkter I Facebook beträffande det föreslagna statliga stödet till den som tänker köpa en elcykel. En del av dessa synpunkter blir utgångspunkten i detta inlägg.

Först måste jag erkänna att till en början helt ställde mig bakom kritiken och det inte bara för att den kom från en klok och omdömesgill person. Men nu ser jag kritiken på ett annat sätt. Jag citerar en del av hens inlägg här:

”…Jag tänker på elcyklarna där skattebetalarna nu ska betala en fjärdedel, upp till 10 000 för de riktiga flaggskeppen.
Kan jag betala upp till några tiotals tusen för en elcykel tycker jag att jag ska stå för det själv. Grannen som inte längre kan cykla, eller inte har råd att köpa en, borde slippa betala till min. De pengarna skulle regeringen ha sparat till morgondagen.”

Nu ser dock ingen skillnad i sak mellan den statliga subventionen vid köp av miljöbilar. De som kan lägga ut flera tusen på att köpa en ny miljövänlig bil, något som ”grannen” inte kan göra av ekonomiska skäl och dessutom saknar hen körkort. Hen borde inte behöva vara med och betala en del av min om jag skulle köpa en sådan bil.

Jag avstår från att bedöma eventuella skillnader i miljövinster mellan de båda alternativen, eftersom jag inte kan göra den bedömningen. Frågan är om någon alls kan görs det.

6 kommentarer