USA-checken forts…

Av , , Bli först att kommentera 13

I berättade jag om att jag hade fått en check på hela 1 200 dollar från The White House i USA. Jag gjorde det därför att jag ville berätta hur dåligt den amerikanska administrationen fungerar. Allt inte BARA för att göra andra avundsjuka, som några faktiskt har antytt.

Mina farhågor beträffande checken angående möjligheterna att lösa in den har besannats. Nu återstår bara två alternativ.

Jag hittade till sist en bank i Sverige, som skulle kunna lösa in den mot en viss kostnad, men bara om jag hade ett konto i banken och i övrigt var känd där. Att öppna ett konto där i dag och sedan återkomma efter en tid med checken skulle inte fungera. Det skulle nämligen inte göra mig ”känd” banken. En längre relation krävdes.

I afton har Peggy ringt sin bank i USA med frågan om jag skulle kunna överlåta checken på henne, skicka den till banken och där få beloppet insatt på hennes konto. Men det är inte möjligt, eftersom speciella regler är förknippade med checker utfärdade av den amerikanska staten.

Så ringer Peggy till den som utfärdat checken, United States Treasury, men får där efter lång väntan i telefonkön veta, att hon hon skall ringa ”skatteverket”, IRS. Där blir hon efter ytterliga lång väntan bortkopplad. Nytt försök senare. Om hon där inte kan få beloppet insatt på mitt svenska konto, precis som sker med min pension från USA, återstår bara ett alternativ.

Checken är giltig ett år, d.v.s. bara t.o.m. den 20 maj 2021 eftersom jag fick den tre månader efter det att den var utfärdad. Det återstående alternativet skulle alltså kunna bli att personligen lösa in den före den 20 maj, om pandemin inte hindrar oss från att åka dit till våren.

 

 

Bli först att kommentera

Trump har en plan…

Av , , 2 kommentarer 10

Det torde vara allom bekant, åtminstone för dem som har det minsta intresse av vad som sker i USA, att Trump, som anser sig ha ”allt under kontroll”, ändå räds över vad en utökad poströstning den 3 november kan komma att innebära för honom. Han har uppenbarligen en plan för att eliminera den risken.

I maj i år tillsatte han en ny chef för det statliga ”postverket”, USPS, United State Postal Service. Hans namn är Louise DeJoy en inbiten republikan, som sannolikt helt kommer att gå i Trumps ledband.

Denne nye ”Postmaster general” vidtog tämligen omgående åtgärder, som motiverades med att postverkets kostnader måste minskas på grund av pandemin. Bl.a. förbjöd han övertid. Mängder av poststationer förlorade sina maskiner avsedda för automatisk postsortering. Post hopade sig eftersom man helt enkelt inte hann att sortera den och skicka den vidare på grund av övertidsförbudet och förlusten av sorteringsmaskinerna.

(Kanse ligger här förklaringen till att vi fått post från USA, som varit 2-3 månader försenad).

Jag torde inte vara ensam, som ser allt detta som en del i Trumps ”smarta” plan att sättas käppar i hjulen för de demokratiska stater som trots hans ogillande tänker tillåta poströstning. Där kommer postmängderna att kraftigt öka. Valsedlar måste skickas ut och sedan åter till valmyndigheten. Alla stater kommer nämligen inte att tillåta att valsedlarna sedan skickas tillbaks till valmyndigheterna digitalt utan kräver att det måste göra per brev.

På frågor från dem som liksom jag ser allt detta som ett uttryck för Trumps odemokratiska sätta att eliminera att ”fel” röster inskickade via posten äventyrar hans valseger svarar Louise DeJoy:

  • But the new postmaster general, Louis DeJoy, disputed reports that his agency is slowing down election mail or any other mail and said it has “ample capacity to deliver all election mail securely and on time” for the November presidential contest, when a significant increase in mail-in ballots is expected.

Tro´t den som vill!

2 kommentarer

Coronastöd från USA

Av , , 2 kommentarer 10

Som många känner till utbetalades för några månader sedan 1 200 dollar till samtliga amerikaner. En av dem var min fru Peggy Sjöström. Kravet på utbetalningen var att man skulle vara amerikansk medborgare och att man ”fanns” hos det amerikanska skatteverket, United States Treasure.

För ett ögonblick trodde jag att t.o.m. jag skulle komma ifråga, eftersom jag har en mindre belopp från USA som statlig pension (social security). På det beloppet betalar jag skatt i USA och är alltså registrerad hos United States Treasury. Men amerikansk medborgare är jag ju förstås inte.

När jag såg att jag hade ett brev från U.S.department of treasure, kunde jag inte låta bli att öppna det redan vid postlådan. Chockad av det positiva slaget blev jag förstås, när jag såg att brevet innehöll en check från president Donald Trump på ett belopp om hela 1 200 dollar!!

Nu återstår förstås problemet att få kontanter mot checken och risken att jag kanske måste återbetala beloppet. Den risken tänker jag ta. Här skall firas.

Naturligtvis känns det både konstigt och fel, när jag vet att alla som skulle behöva pengar i USA bättre än jag ännu inte har fått dem. Men min girighet tar över. Checken är f.ö. daterad den 20 maj.

2 kommentarer

Nordebos fullträff

Av , , 1 kommentar 6

Ola Nordebo tar i dagens krönika i VK upp de många målkonflikter som råder i dessa coronatider. Jag vill här lyfta fram en särskilt träffande del i krönikan och det kanske mest bara för att stämmer så bra med mina egna erfarenheter i ämnet. Så här skriver han:

”Jag har under året lyssnat till läkare med olika specialområden, till ekonomer, statsvetare och psykologer med stor sakkunskap i sina fack. Experter på vart sagt varje område har sagt sitt. De är oense hela tiden, även inom respektive fack. De flesta har viktiga poänger och lär oss i omgivningen mycket. Men vad de brukar ha gemensamt är tendenser att i vissa lägen fokusera helt på det område de är utbildade för, och som en konsekvens av det bli ovilliga att lyssna till tal – om just målkonflikter.”

Detta är precis det som gjort och gör det svårt mig som den person i riskgruppen jag är, att fullt ut förstå vad jag egentligen skall tro på. Det står mig förstås fritt att välja expert att tro på, men den friheten är inte särskilt tillfredsställande för mig.

 

 

1 kommentar

Gotland next

Av , , Bli först att kommentera 7

Det blir ingen USA-resa i år, men dock en resa i minibuss till Gotland. USA-resorna har blivit slentrian för mig efter 25 sådana resor. Resan till Gotland känns faktiskt betydligt mera spännande. I morgon bär det av. Tre är vi som kommer att dela på själva körningen. Ingen trötthet vid ratten alltså. Ingen sprit heller för den delen! Redan nu på söndag spelar bandet, New Mountain Music, i Björke kyrka. Programmet innehåller såväl religiösa som världsliga stycken, som t.ex. den här.

 

Bli först att kommentera

En farfars reflektioner

Av , , 2 kommentarer 5

(Ett återanvänt blogginlägg)

Två hela dagar ensam tillsammans med min då fyraårige sonson, Alvin (”snart fem” enligt honom själv) ger anledning till många tankar. Det är säkert inget unikt med dem, men jag vill ändå ta upp dem här.

Allt annat överskuggande är utan tvekan min egen känsla av lycka över att överhuvudtaget ha barnbarn och att under hela två dagar så här få ”rå om” ett av dem. Lyckan som ligger i att ha barn förflyttas därmed ett steg vidare till barnbarnet. Många människor saknar av olika skäl egna barn men kan i stället på olika sätt glädjas åt andras barn.

Det är lätt att bli rörd av att märka hur beroende ett barn är av sin vuxna omgivning. Som den naturligaste sak i världen söker sig den lilles hand till tryggheten i farfars hand, så snart omgivningen känns hotande eller på något sätt otrygg. Det kan då vara trängseln i ett varuhus, trafiken längs en gata som skall korsas eller bara en litet för realistiskt skrämmande scen i ett barnprogram på TV. Upplevelsen av en varm barnbarnshand som söker sig till tryggheten i min hand stannar länge kvar i mitt minne.

T.o.m. det för de flesta välbekanta innebörden i ropet ”färdig” utgör ett slags mycket konkret bevis för den tillit som ett barn kan visa en vuxen som för tillfället utgör hans viktigaste trygghet.

Och alla dessa frågor på temat ”varför det då”?, som ett barn måste ställa om och om igen för att allteftersom lära sig förstå alla de tusentals saker i livet som det behöver för sin utveckling och som en vuxen måste lära dem. Ibland kan frågandet vara tröttande och särskilt då när ens förklaring aldrig tycks vara tydlig nog. Men skulle ett barn kunna utvecklas normalt, om det inte ständigt sökte svar hos en vuxen på de många mysterier som de fortlöpande ställs inför?

Alla vuxna, inte bara far- och morföräldrar, borde ges möjlighet att ensamma vara tillsammans med barn. En insikt som de då skulle få är komplexiteten i barn-vuxenrelationen, arbetsmängden, betydelsen av en nära relation till barn samt mängder av annan information för att bättre kunna förstå barnfamiljers verklighet. Och givetvis också för att bättre kunna förstå barn, som nog är det allra viktigaste för oss alla i samhället.

Ett besök på Åkersberga köpcenter, där ett av målen var att besöka den stora leksaksaffären som finns där, fick mig att inse något annat som för många föräldrar måste vara ett ”problem”. Jag tänker på det enorma utbudet av mycket dyrbara leksaker. Nu var det barnbarnet som visade MIG runt och ivrigt lät mig förstå, vilka av dessa saker som han INTE hade men som han förstås önskade sig till jul. Många av sakerna hade vi redan tillsammans sett på TV i de försåtliga reklaminslagen i barnkanalen CartoonTV (eller vad den nu heter).

Nu vet jag i alla fall vad som står högst på listan. Någon del bland de s.k. Transformers blir det nog från farfar Kalle och ”farmor” Peggy. Farfar vet nu vad Transformers är – men inte före besöket i leksaksaffären!

 

 

 

 

2 kommentarer

Peggy och Dolly P

Av , , Bli först att kommentera 3

I går kväll såg vi Dolly Parton m.fl. spela och sjunga på Grand Ole Opry i Nashville, USA.

Kul, eftersom Peggy också har spelat på den scenen. Alltid kul att känna igen sig i miljöer utomlands som vi besökt.

Det blev förstås ett blogginlägg i VK, som jag härmed återvinner med skrivfel och allt. ”Hos” skall förstås vara ”hon”.

Bli först att kommentera

Demokratifrågan i Vännäs

Av , , Bli först att kommentera 5

Redan i augusti 2017 fanns en debattartikel i VK av Marcel Berkelder och Christer Malm inför det stora VA-projektet i Brån, där demokratiaspekterna kritiskt togs upp. Under projektets genomförande och även sedan det var klart, har oroväckande saker hänt, vad gäller respekten för viktiga demokratifrågor.

Här finns artikeln att läsa:

Det senaste som hänt har med faktureringen av kostnaden för anslutningen att göra. Trots att arbetet slutfördes 2018, och att det således var det årets av kommunfullmäktige antagna taxa som skulle tillämpas, valde samhällsbyggnadsförvaltningen först att använda sig av 2020 års taxa. Ett klart avsteg från ett fullmäktigebeslut, som man dock tvangs att rätta till efter protester från oss berörda, men först efter inblandning från VK.

Om en del i den kommunala förvaltningen väljer en väg som inte stämmer med ett fullmäktigebeslut, har man där valt ett ickedemokratiskt sätt att handla.

En fråga som nu hänger i luften har att göra med nämnda förvaltnings egen tolkning av 2018 år VA-taxa. Eftersom den med sin omöjliga formulering, men dock antagen av fullmäktige, ej går att tillämpa på en punkt (50 eller 70 %?), väljer förvaltningen ändå den högre procentsatsen.

Ytterligare ett odemokratiskt avsteg från ett i kommunfullmäktige demokratiskt fattat beslut.

Den 24 september 2019, hölls ett möte med Tore Forsberg, Christer Nygren, Karolina Johansson och företrädare för Brån. Där blev vi bl.a. överens om att Christer Nygren skulle utfärda ett separat intyg till oss fastighetsägare om VA-installationerna är korrekta/besiktade. ca nio månader har nu gått sedan mötet. Några sådana intyg har vi ännu inte fått.

Tanken bakom mötet var nog påkommen i bästa demokratiska ordning, men att sedan delvis strunta i resultatet av mötet kan knappast betecknas som särskilt demokratiskt.

Mina tre punkter visar tydligt att hur demokratiska de olika politiska partierna än är, så är det till sist ändå de verkställande förvaltningarna hantering av demokratifrågan som är avgörande. Detta blir särskilt uppenbart, när politikerna alltför ofta avstår från att ”tycka” något om hur deras politiska beslut till sist hanteras.

 

Bli först att kommentera

Ett tips till Vännäs kommun

Av , , Bli först att kommentera 9

Sannolikheten är inte stor för att Vännäs kommuns samhällsbyggnadsförvaltning skall acceptera Bråns envisa påpekande att VA-fakturan bygger på en VA-taxa med fel, som inte göra det möjligt att prestera en korrekt faktura.

Jag upprepar här vad byaföreningens ordförande redan tipsat kommunen om, nämligen att kommunen ju kan låta SKR (Sveriges Kommuner och Regioner), där kommunen är en betalande medlem, att utifrån 2018 års VA-taxa räkna fram storleken på den omtvistade fakturan.

Skulle kommunen inte använda sitt medlemskap i SKR för detta, kan det bara uppfattas på ett sätt. Kommunen vill inte riskera, att SKR skall finna taxan omöjlig att använda som underlag för fakturering av samma skäl som vi i Brån gör det.

Bli först att kommentera

Vännäs kommunfullmäktiges ansvar

Av , , Bli först att kommentera 6

Samhällsbyggnadsförvaltningen i vår kommun är inte beredd på att fullt ut acceptera vårt påstående att VA-fakturan är felaktig. Och detta trots att chefen för förvaltningen, Tore Forsberg, i ett e-brev meddelat att kommunen valt att följa vår tolkning av VA-taxan för år 2018. Nu har det dock visat sig, att man inte avser att göra det på en viktig punkt.

Nu finns det mycket goda skäl att avkräva ansvar från kommunfullmäktige i frågan. Där antog man taxan, som på åtminstone en punkt innehåller ett odiskutabelt fel, ett fel som nu lett till en felaktig faktura. Det måste nu åligga kommunfullmäktige, i praktiken dess verkställande tjänsteperson, att tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen hitta ett godtagbart sätt att ytterligare reducera fakturan trots att felet i taxan gör detta mer eller mindre omöjligt. Någon slags kompromiss måste till.

Vari ligger då det fel som vi påpekade för kommunen vid ett möte den 26 maj, en tolkning som alltså samhällsbyggnadschefen skriftligen sagt att kommunen valt att följa, men inte följer?

Kostnaden för två olika poster i taxan, ”framdragning av varje uppsättning av serviceledningar” och ”upprättande av förbindelsepunkter” anges med ett klumpbelopp på 61 618 kronor. Så långt finns igen att anmärka på, men…

Längre fram i taxan anges att dessa poster i vårt fall skall reduceras med två olika procentsatser! Detta låter sig givetvis inte göras, när det bara finns en klumpsumma för båda dessa poster.

En viss ledning för en sådan beräkning, skulle kommunen dock kunna hitta, om man ser hur frågan är löst i 2020 års VA-taxa.

Denna omöjlighet är så uppenbar, att de ansvariga för fakturan måste få hjälp med att inse detta från kommunledningen. Men eftersom det ju är omöjligt att räkna fram reduceringens storlek, ligger det ju som sagt närmast till hands att komma fram till en slags kompromiss.

Jag kan inte låta bli att göra följande ”äpplen och päronjämförelse”:

Om en affär vid en stor påse fylld med äpplen och päron anger ett kilopris på 40 kronor, anger att äpplena rabatteras med 10 % och päronen med 20 %, men inte anger grundpriset för respektive frukt eller vikten på respektive frukt, hur vet jag då vad påsen kommer att kosta? Och hur klarar kassörskan av att få fram rätt pris?

Kunden och kassörskan har ungefär samma problem här, som vi och kommunen har inför uppgiften att ta betalt. Butiken inser direkt, att man måste göra något åt pris- respektive rabattangivelsen. Kommunen borde lika självklart göra det också för sin del.

Bli först att kommentera