Dumpa förslaget om flygskatt nu

1F971D76-E960-47E9-9642-C6C144D3C33B-21335-00000AD0525C8578_tmpIdag presenterade infrastrukturminister Anna Johansson ” En svensk flygstrategi- för flygets roll i framtidens transportsystem”. Regeringens fortsatta arbete med flyget kommer att utgå från sju fokusområden:

•tillgänglighet inom Sverige och internationellt,

•stärk Arlanda flygplats som nav och storflygplats,

•flygets miljö- och klimatpåverkan ska minska,

•hög flygsäkerhet med målbaserade regelverk,

•rättvisa villkor och sund konkurrens,

•en forskningsstark och innovativ flygindustrination samt

•ökad export av svenska varor och tjänster.

Jag delar regeringens bedömning om att flyget har en stor betydelse för vårt lands ekonomi och konkurrenskraft. Jag delar även regeringens bedömning om att flyget spelar en viktig roll genom att tillgodose människors och näringslivets behov av långväga resor och transporter, såväl inrikes som utrikes. Jag delar även synen om att flygets miljö- och klimatpåverkan ska minska.

Jag kan däremot inte dela regeringens syn på frågan om att införa en flygskatt. Flygskatten ger inte de miljö- och klimateffekter som önskas och  har dessutom  negativa effekter på såväl ekonomi och konkurrenskraft som behovet av resor.

I den utredning som presenterades i slutet av förra året slås det fast att en flygskatt har begränsade effekter på klimatutsläppen och att den rentav skulle kunna leda till ökade utsläpp. Utredningen bedömer också att skatten kommer leda till ett ökat bilresande. En flygskatt skulle minska de totala svenska utsläppen med som mest 0,2 miljoner ton per år. Det motsvarar några dygn av vägtrafikens utsläpp. Införande av en flygskatt skulle inte nå dess syfte om att minska miljö- och klimatpåverkan och den skulle helt klart slå hårt mot andra av regeringens mål i flygstrategin. En flygskatt är ineffektiv ur klimatsynpunkt- dumpa förslaget nu!

För oss i norr är naturligtvis flygförbindelserna än mer avgörande. Det kan inte vara regeringens avsikt att straffbeskatta oss, och försämra våra -tillväxtmöjligheter- för avstånden. Skulle en flygskatt införas skulle det  få stora samhällsekonomiska konsekvenser. En flygskatt beräknas leda till tusentals förlorade jobb, flera miljarder kronor i BNP-förlust bara under det första året, och över en halv miljon färre passagerare årligen.

Vi i Umeå är beroende av flyget, vi har idag över 1 miljon resenärer per år. Skulle regeringen välja att införa en flygskatt kommer det påverka såväl tillväxten som jobben i vår del av landet. Nu får det vara nog med försämringar för oss norrlänningar och sunt förnuft måste råda i denna fråga.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.