Gränsöverskridande samarbete är vägen framåt!

Av , , Bli först att kommentera 1

Den 20 maj 1948 grundades rederibolaget Vasa/umeå AB med ångfartyget S/S Pörtö. Det hade gått några turer innan men -48 blev det en linje.

På den tiden ställdes trafiken in på vintrarna på grund utav tjocka isar. Under andra världskriget plogades en vinterväg över kvarken.

Lika viktigt som då så är det nu att transportera gods och hålla med persontrafik mellan Umeå och Vasa.

När vi fick det tråkiga beskedet om konkurs av RG-line provade vi upphandla privata rederiföretag åtta gånger utan ett enda intresse från branschen.

Det offentliga klev då in. Vasa och Umeå skapade ett eget rederibolag och vände resenärsantalet från botten på ca 50 000 resor till nu över 200 000 om året.

Att nu kunna konstatera att första modulen av ca 50 moduler totalt är ihopsvetsade för den nya Kvarkenfärjan är både glädjande och högtidligt då det fanns många inom näringen som inte trodde på projektets framgång.

Som ett av många exempel var färjeinvesteringen ett starkt argument när Komatsu skulle fatta beslut om bygge av ny fabrik. Vi kunde garantera att deras nya maskiner skulle kunna transporteras över Kvarken med våra nya färja.
*
Vi ska värna mellanfolkligt samarbete, vi ska värna universiteten, vi ska värna specialistsjukvården och näringslivets transporter mellan Umeå och Vasa och där har vi ett ansvar som vi nu reser oss mot.

Bli först att kommentera

Vi valde ny färja istället för väntan i tusentals år

Av , , Bli först att kommentera 7

Vi tänker inte vänta i de tusentals år som återstår innan landhöjningen leder till att Vasa och Umeå, Västerbotten och Österbotten, växer ihop. Vi behöver gränsöverskridande samarbete och utbyte i dag. Därför var dagens aktiviteter väldigt glädjande. De markerar en historisk dag för vårt långvariga arbete med att knyta samman Umeå och Vasa.

I dag genomfördes alltså kölsträckningsceremonin för den nya färjan Aurora Botnia som Umeå, via kommunkoncernen, tillsammans med Vasa beställt. Jag var på plats med bl.a. Vasa stadsfullmäktiges ordförande Joakim Strand för att titta på färjebygget.

Kölsträckning är ett byggskede som innebär att kölen läggs på stapelbädden. Den har en ceremoniell betydelse och enligt tradition fick jag och Tomas Häyry, stadsdirektör i Vasa, lägga ner varsin lyckoslant från Umeå och Vasa under kölen på den nya färjan.

Färjan ska vara klar i april 2021 och kommer att långsiktigt garantera den viktiga förbindelsen över Kvarken. Den kommer att ytterligare knyta samman Vasa och Umeå, Österbotten och Västerbotten. 

Den nya färjan – som tack vare avancerad teknik kommer att vara den mest klimatsmarta i sitt slag i världen – är viktig för jobben, företagen och utvecklingen av våra regioner.

Den stärker och knyter samman våra arbetsmarknadsregioner, förbättrar förutsättningarna för samverkan vad gäller högre utbildning, sjukvård och besöksnäring. Den innebär att våra industrier och företag får den infrastruktur de behöver för att expandera och på så sätt säkra befintliga jobb och nya jobb i såväl Umeå som Vasa.

Men inte minst; den ökar förutsättningarna för mellanmänskliga förbindelserna mellan oss och våra finska grannar. Det är verkligen inte att förringa i tider när världen polariseras. Vi måste möta tendenser till isolation med mer av samarbete, gemenskap och ömsesidig utveckling.

Läs mer om den nya färjan i mina tidigare texter här, här , här och här