Etikett: Moderaterna i Umeå

Är Norrbotniabanan en bluff?!

Av , , Bli först att kommentera 9

Att Norrbotniabanan är en bluff har i vart fall riksdagsledamoten Edward Riedel (M) påstått senaste månaden. Magstarkt kan tyckas, eftersom det var hans regering som efter valet 2006 tog bort järnvägen ur den nationella infrastrukturplanen.

Ni hörde rätt. Den skulle byggas, men efter maktskiftet skrotades alla planer. Sannolikt för att sänka skatten.

Norrbotniabanan är en avgörande del av framtidens infrastruktur för ett hållbart Sverige och för en god social och ekonomisk utveckling i de norra regionerna.

Skulle järnvägen vara en bluff vore det oerhört märkvärdigt att den annonserats av den S-ledda regeringen och att Trafikverket påstår att bygget är igång. Så därför ville jag undersöka saken så nära man kan.

Jag begav mig ut med min kollega Peter Vigren (S), gymnasienämndens ordförande, till den plats i Umeå där bygget påstås pågå för att en gång för alla undersöka om Norrbotniabanan byggs eller inte.

Häng med i klippet nedan.

Positivt resultat i delårsrapporten för Umeå kommun

Av , , Bli först att kommentera 2

Under dagens sammanträde med kommunfullmäktige redovisades och godkändes delårsrapporten för Umeå kommun. Enligt delårsrapporten är vi på väg mot ett positivt årsresultat på 92 miljoner kronor. Det innebär 19 miljoner kronor mer i överskott jämfört med det krav vi ställt upp för resultatet för i år.

Nämndernas underskott ser ut att bli mindre än vad som prognosticerats tidigare i år samtidigt som våra inkomster från elproduktionen och skatteintäkterna är högre än förväntat.

Att vi har ett positivt resultat är viktigt. Umeå kommun, tillsammans med grovt taget hela kommun-Sverige, står inför stora utmaningar med välfärdens finansiering. Som tillväxtkommun har vi både fördelar och utmaningar att hantera. Vi måste dels kunna utveckla och trygga välfärden, dels ha en budget i balans.  Detta har jag avhandlat mer utförligt i en debattartikel i Västerbottens-Kuriren i slutet av september, ”Umeå höjer beredskapen för kärvare tider”.

Det positiva resultatet ger oss rådrum och möjlighet till fortsatta analyser och åtgärder för att se till att vi använder varje skattekrona på bästa sätt. Som ett led i detta arbete genomför vi för närvarande jämförelser med jämförbara tillväxtkommuner, bland annat Uppsala och Helsingborg.

Jag kan konstatera att det är tur att Moderaterna i Umeås budget inte gick igenom varken förra året eller i år. Det hade inneburit en skattesänkning som försatt oss i ett avsevärt svårare läge där de underskott vissa välfärdsnämnder går med hade fördjupats. I det rådande läget behöver vi varenda skattekrona och vi ska vinnlägga oss om att varje skattekrona används effektivt för att tillgodose medborgarnas behov.

Moderat massövervakning är ingen lösning

Av , , Bli först att kommentera 10

Moderaterna vill att Umeå kommun slentrianmässigt ska sätta upp övervakningskameror i Umeå och verkar ha höga förväntningar på dessas effekt. Vad man bör komma i håg är att de enklaste lösningarna sällan är de bästa. Vill umeborna verkligen att kommunen ska ha tillgång till information om allt de gör på gatorna? Vad är nästa steg? Att kommunen anställer kontrollanter som patrullerar gatorna?

Jag vill poängtera att jag inte är motståndare till kameror i alla lägen. Däremot menar jag att det är ett verktyg som ska användas försiktigt i undantagsfall och med enorm respekt för de negativa bieffekter som Moderaterna tycks ignorera helt.

Dessutom är det oansvarigt att som Moderaterna utmåla övervakningskameror som ett slags universalmedel mot brott. Förväntningarna måste vara realistiska och effekterna vägas mot skadeverkningarna.

Om Polismyndigheten, våra proffs på brottsbekämpning, kommer med önskemål om att sätta upp kameror på särskilda platser för att öka möjligheten att lagföra personer som begår brott, så är jag och mitt parti välvilligt inställda till det.

Det är absolut bra att polisen har möjlighet att utveckla sin brottsbekämpande verksamhet med kameraövervakning. Men det är inte hela lösningen.

Andra lösningar, som Moderaterna ofta avfärdar, som god tillgång till fritidsaktiviteter, vuxen närvaro utomhus kvällstid i form av fältarbetare, satsningar på föreningslivet, sommarjobb för unga, blandade bostadsområden med mera skapar en miljö där förekomsten av brott minskar och där de unga män som ligger i riskzonen för att utveckla en brottslig livsstil fångas upp.

Vi måste se helheten. 

Den brottsreducerande effekten av kameror är omtvistad. Evidens finns för vissa brottstyper, främst vissa former av skadegörelse.

Kameror kan dock leda till att brottsligheten byter plats och då måste nya kameror sättas upp och laglydiga människors integritet beskäras ytterligare.

Den stora majoriteten begår inte brott, men kamerorna registrerar även dem. Inte bara brottslingarna. 

Utvärderingar av kameraövervakning i andra länder, inte minst Storbritannien som i flera decennier byggt ut sina system med kameror, visar också att människor i många fall känner sig otryggare på platser med kameror. Det offentliga rummet får en mer hotfull karaktär.

Redan i slutet av 90-talet kunde en undersökning av effekterna av kameror, i Skottlands största stad Glasgow, visa att hypen kring kamerorna var överdriven och att dessa så kallade CCTV:s har många negativa bieffekter på människors upplevda trygghet.

I det dystopiska verket 1984 varnade den brittiske författaren George Orwell för det totalitära samhälle som kan följa i massövervakningens spår. I dag, knappt 70 år efter hans död, finns 4.2 miljoner övervakningskameror i hans hemland. I genomsnitt fångas britterna på kamera 300 gånger dagligen. Detta kan verka som en extrem liknelse, men det syftar till att belysa vad som kan följa på en alltför lättvindig inställning till övervakningskameror.

I en tid när allt större delar av vårt privatliv övervakas med ny teknik bör vi tänka efter både en och två gånger innan vi bygger ut övervakningen.

Men om Polismyndigheten, som till skillnad från Moderaterna har den kompetens som krävs för att göra dessa svåra avvägningar, har önskemål om kameror så är jag dock positivt inställd till detta. 

Sammanfattning av VK:s valdebatt

Av , , Bli först att kommentera 1

Det blev en tuff valdebatt på klubb Hundra i onsdags, som sig bör. De politiska skillnaderna tydliggjordes. Det hettade till under debatten om trygghet i Umeå. Det märktes att Anders Ågren var stressad. Moderaterna har gjort ett stort nummer av att de värnar ett tryggare Umeå. Men de kan inte förklara hur de vill åstadkomma detta.

Under hela mandatperioden har Moderaternas förslag lyst med sin frånvaro. De har dessutom velat slakta det förebyggande arbetet inom socialtjänsten med stora nedskärningar.

När man som Moderaterna vill sänka skatten för mer än 220 miljoner finns helt enkelt inte utrymme för att satsa på ett tryggt och säkert Umeå.

Jag och mitt parti vill fortsätta de lokala trygghetssatsningarna. Nästa mandatperiod vill vi bland annat:

  • Starta ett kommunalt skyddat boende 
  • Öka stödet till tjej- och kvinnojourerna
  • Stärka och utveckla Centrum mot våld
  • Bibehålla en stark fältgrupp och god verksamhet inom Umeå brottsförebyggande råd
  • Ta fortsatta krafttag mot sexhandeln i Umeå
  • Bedriva ett offensivt drogförebyggande arbete

Allt detta kostar pengar och det som kommer skilja oss och Moderaterna är 220 miljoner. Antingen sänker man skatten eller så satsar man på tryggheten. Så enkelt är det.

Jag noterar för övrigt att bruket av narkotika bland unga är 10 gånger högre i moderatstyrda Danderyd än i Umeå. Det vittnar om hur misslyckad den moderata skattesänkarpolitiken är om man gör allvar av att man vill öka tryggheten.

(M)ycket snack men lite insikt i trygghetsfrågorna

Av , , Bli först att kommentera 7

Under gårdagens kommunfullmäktige diskuterades trygghetsläget i Umeå. Moderaterna vidhöll sin skrämselretorik, utan att komma med några som helst konkreta initiativ. Detta nyvunna intresse för trygghetsfrågorna är ett symtom på valrörelse. I nämnderna och UmeBrå har moderata initiativ lyst med sin frånvaro under hela mandatperioden.

Det blev också under debatten uppenbart att moderata ledamöter inte lyssnat på den information som delgivits i nämnderna om narkotika bland unga.

Socialdemokraterna i Umeå har under åren satsat kraftfulltbrottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. Men det har inte varit utan motstånd. Moderaterna har vid flera tillfällen under mandatperioden velat skära i våra satsningar och lagt förslag som kraftigt skulle begränsa det förebyggande arbetet.

  • Socialdemokraterna i Umeå har under mandatperioden sett till att socialtjänstens fältgrupp utökats med fler anställda för att nå fler ungdomar och minska drogproblematiken i vår stad. Detta har Moderaterna motsatt sig hårt.
  • Moderaterna har i kommunfullmäktige så sent som 2017 velat slakta socialtjänsten med ytterligare besparingar.
  • För 2017 års budget föreslog Moderaterna att individ- och familjenämnden skulle få 20 miljoner mindre än vårt socialdemokratiska huvudförslag. Hade Moderaternas förslag antagits hade förebyggande verksamhet som fältgrupp, ekonomiskt stöd till sociala föreningar, alkohol- och drogmottagning, öppen förskola och Centrum mot våld tvingats stänga eller reducerats till oigenkännlighet.
  • Moderaterna har trots kommunens tuffa utmaningar fortsatt kräva att skatten ska sänkas.

Moderaterna går fortsatt ut hårt med skattesänkningar, något som givetvis drabbar både förebyggande arbete och den välfärd som lägger grunden för ett tryggt samhälle. Det är sunt förnuft att man inte kan äta kakan och behålla den samtidigt.

Under mandatperioden har Moderaterna heller inte visat prov på någon som helst initiativförmåga vad gäller åtgärder för ökad trygghet. Det enda svaret har i princip varit att inrätta kameraövervakning.

Vilket är begripligt. För när (M) vill sänka skatten såpass mycket så återstår endast utrymme för billiga symbolåtgärder.

De vill dessutom inte vidkännas konsekvenserna av den tilltagande ojämlikhet som följer i den moderata politikens spår. Samma ojämlikhet som är grogrunden för otrygghet och brottslighet.

Under gårdagens debatt i kommunfullmäktige kritiserade Moderaterna oss socialdemokrater för att inte ta problemen på allvar. Detta för att vi avfärdar Moderaternas svartmålning av Umeå – något Umeborna överlag också verkar göra att döma av den kritik Moderaterna mött för sina filmer.

Moderaterna verkar heller inte begripa varför så många ser deras filmer som skrämselpropaganda. Det är uppenbart att de gör sig medvetet dumma, för syftet med deras kommunikation är uppenbar för alla som tittar på filmerna. Man panorerar över Umeå en mörk kväll och uttalar ”våldtäkter, bilbränder, knarkhandel” osv. Det omedelbara intryck som förmedlas är att denna brottslighet är ett dominerande inslag i ett sönderfallande Umeå, vilket såklart inte är sant.

Jag rekommenderar Moderaterna att ta del av följande intervju med Hans Rosling i dansk TV (3 min och 35 sekunder in i klippet). 

Att skildra en liten del av sanningen och förespegla att det är den dominerande bilden för att sedan förknippa denna bild med alarmistiska utsagor, är nämligen inte att förmedla sanning, kunskap eller att upplysa människor. Det är att vilseleda och skrämma. 

Eller som Rosling pedagogiskt uttryckte det:

Om ni väljer att för mig bara visa min sko, den är ju jätteful, det är bara en del av mig. Om du väljer att visa mitt ansikte så är bilden en annan.

Kontext spelar roll och Moderaterna är fullt medvetna om vad de ägnar sig åt, men vill såklart inte vidkännas att de använder en kommunikationsmetod direkt hämtad från Sverigedemokraterna. 

Denna skrämselpropaganda är symtomatiskt för Moderaternas grunda samhällsanalys. De har inga svar på samhällets stora utmaningar och måste därför i ren desperation försöka ingjuta rädsla i hopp om röster.

De ser heller inte konsekvenserna av sin egen politik. Nedmonterad välfärd, arbetslöshet, sämre anställningstrygghet, lönedumpning, försämrade socialförsäkringar med mera är reella hot mot tryggheten i det svenska samhället. När människor förlorar den sociala tryggheten ökar såklart grogrunden för kriminalitet och missbruk. Det ser vi i flera andra städer. I Umeå är trygghetsläget hittills gott tack vare en hög nivå av social trygghet, blandade bostadsområden och aktivt förebyggande arbete.

Socialdemokraterna tar ett helhetsgrepp i trygghetsfrågorna och använder hela verktygslådan. Moderaterna bemödar sig inte alls med att angripa orsakerna till otrygghet och kriminalitet.

De är bra på prat men inte särdeles duktiga på att lägga konstruktiva förslag i det löpande politiska arbetet. 

Under debatten om narkotika i skolan noterade Moa Brydsten för övrigt att andelen som uppger att de brukat narkotika i närtid är 2 procent för pojkar och 1 procent för flickor i Umeå.

I moderatstyrda Danderyd är motsvarande siffror 20 och 12 procent.

Vårt mål är givetvis att inga skolungdomar ska löpa risk för missbruk. Varje ung människa som gör det är en för mycket! Men det är värt att notera att en av de svenska kommuner där Moderaterna har starkast ställning så ser det ut som ovan beskrivs.

Moderaternas måttstock för hur mycket man tar ”problem på allvar” verkar vara hur långt man är beredd att gå i att sprida rädsla och alarmism.

Inte vad man faktiskt gör åt, eller för att förebygga, problem.

Vi välkomnar Moderaterna att, istället för att prägla debatten med undergångsretorik, engagera sig mer i nämnderna och i UmeBrå för att ta ett gemensamt ansvar för det förebyggande arbetet.

Den som tar problemen på allvar ägnar sig inte åt att sprida rädsla – hen sätter sig istället ned vid arbetsbänken och skrider till verket.