Nej till 100 000

I dag på fullmäktigesammanträdet försökte oppositionen ta poäng genom att påpeka att Vännäs kommun på ett obegripligt sätt tackat nej till hela 100 000 kronor som regeringen bjuder på.

Pengarna får användas till att dels förbereda och utveckla lokala värdighetsgarantier, dels "presentera en plan för hur kommunen ska arbeta med sin lokala värdighetsgaranti, hur den ska implementeras och göras känd samt rapporteras till det nationella uppföljningssystemet."

Det är kommunernan äldre och i viss mån deras anhöriga som skall garanteras "värdighet".

Vännäs kommun har tydligen sagt nej tack till dessa pengar. Tänk om detta helt enkelt beror på att man utan närmare utredning kommit fram till att "värdigheten" i behandlingen av de äldre inte alls behöver ytterligare beskrivas! Tänk om man i stället anser att lagstiftningen tillsammans med kunskap och erfarenhet hos personalen är tillräckligt!

Jag tycker att det var ett klokt beslut av kommunen att genom sitt beslut spara de utlovade 100 000 kronorna åt staten.

Vilket ord man valt i KD-delen av regeringen förresten. "Värdighetsgaranti" är ett synnerligen abstrakt begrepp, som nog inte kommer att vara så lätt att förklara för dem som man tänkt skall stå som mål för garantin ifråga.

3 kommentarer

 1. Monica Wahlström

  Kalle – det har skett en lagändring, där man skrivit in uttrycket ”värdegrund” i lagtexten. Detta är också ett ganska abstrakt begrepp, och dessutom helt nytt i socialtjänstlagen. Att få in det, att det ska bli en del av personalens vardagliga arbetsrytm, är faktiskt inte helt enkelt eller tvärgjort. Att då kunna få 100 000 kronor för att kunna frigöra resurser för ändamålet, att satsa på utbildning eller liknande, skulle faktiskt kunna förbättra möjligheterna för personalen att tillägna sig den nyhet lagtexten faktiskt innebär!

  För jag tror inte att personalen i Vännäs är så fantastisk att ett sådant abstrakt begrepp införlivas och sedan appliceras helt automatiskt, utan viss tid för implementering och diskussion runtomkring kan nog behövas. Att inte ens vilja ha summan 100 000 kr för ändamålet gör mig ganska stum av förvåning!

 2. Karl-Gustav Sjöström

  Svar till Monica Wahlström (2011-04-26 20:40)
  Jag tror att de allra flesta av dem som valt att arbeta i äldreomsorgen bemöter de äldre på ett värdigt sätt och att de fortsätter att göra det utan att nya begrepp och dessutom så abstrakta sådana som ”värdegrund” införs.

  För mig är ordet ett av många modeord som dyker upp i de flesta sammanhang. När jag var som mest aktiv inom äldreomsorgen på 70-talet var det följande modeord/begrepp som gällde för personal inom äldreomsorgen: normaliseringsprincipen, självbestämmandeprincipen, principen om inflytande och medverkan samt principen om rätt aktivering.

  Vi var många på den tiden som arbetade utifrån den ”värdegrund”, som dessa principer utgjorde. Och jag tror definitivt att de äldre som vi arbetade med for väl av detta och kunde behålla sitt värde under sina sista levnadsår.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.