Namnunderskrifter och Swedbank

Swedbanks jurister – svårbegripliga paragrafryttare!

 

Jag gör nu ett nytt försök att få synpunkter på hur man klarar behov av namnunderskrift, när vederbörande varken kan skriva sitt namn eller förstår innebörden av att själv eller med hjälp göra det .

"Med hand på penna" var tydligen ett sätt som användes förr i tiden. Då satte man symboliskt pennan i handen på vederbörande, men förde den sedan så att man fick en namnunderskrift.

Såvitt jag kunnat utröna, förekommer den sortens underskrifter även i dag, men skulle inte accepteras hos banker och på andra ställen om det var känt hur underskriften hade tillkommit.

Om jag hade varit god man för en person som tillfälligt hade sin högerhand satt ur funktion, men som fullt ut begrep vad det var för handling han skrev under, skulle jag med gott samvete hjälpa honom att få till en namnteckning med hans "hand på pennan".

Men om vederbörande på grund av demens eller förståndshandikapp inte förstår vad hans namnteckning på en aktuell handling innebär, skulle jag under inga omständigheter hjälpa honom att skriva. Inte ens om vederbörande själv kunde skriva sin namnteckning, skulle jag be honom skriva under något, vars innebörd han inte förstår.

Många som har god man eller förvaltare tillhör ovan nämnda kategori. För dem som har förvaltare har förvaltaren övertagit rätten att skriva under avtal fullmakter m.m. Detta går oftast även bra för dem som "bara" har god man.

Om det skall anses viktigt att även dementa och förståndshandikappade skall få rätt att använda de pengar som de lånat ut till t.ex. Swedbank, och saknar förmåga att skriva sitt namn, ser jag ingen annan möjlighet än att alla dessa sätts under förvaltarskap.

Alternativet till att en så drastisk åtgärd vidtas är förstås att Swedbank behandlar frågan utifrån ett mera logiskt mänskligt synsätt än det rent juridiska, som banken nu valt att göra.

5 kommentarer

  1. Juristen

    Juridik är sällan logiskt. Men som du själv säger, så är ju förvaltarskap den enda och rätta lösningen. Om nu inte huvudmannen förstår vad han ev. skulle kunna skriva under är godemanskap en felaktig lösning. Sålunda bör du skyndsamt begära att tingsrätten beslutar om ett förvaltarskap. Och då är ju problemen ur världen, så att säga. För övrigt tycker jag det är ”starkt” av Swedbank att gå i bräschen för det kontantlösa samhället. Detta sett ur ett miljömässigt, ekonomiskt och arbetsmiljömässigt (rånrisk mm) perspektiv. Dessutom ska vi vara medvetna om att detta försvårar för de kriminella att ”tvätta pengar”

  2. Sonia Eriksson

    Jag har precis som du fått en fullmakt i handen när jag försökt få mitt godmanskap för en dement person att fungera. Att hon inte kan komma in själv eller förstå vad hon skriver under spelar tydligen ingen roll. Så jag får lösa det på annat sätt, tex byta till en bank som har bättre lösning för god man/förvaltare (Nordea)

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.