Regeringen frånsäger sig ansvaret

Av , , Bli först att kommentera 5

 

 I ett PM från finansdepartementet säger man uttryckligen att man ska kunna göra avdrag för läxhjälp. Det kommer att kosta staten ytterligare 30 miljoner kronor, varje år. Samtidigt som regeringen sänker stadsbidragen till gymnasieskolorna i kommunerna. Konsekvensen blir att lärartätheten sjunker och klasserna blir allt större.
Enligt Skl är hela gymnasiereformen som regeringen sjösatt 1,9 miljarder underfinansierad.  För mig är det ofattbart att regeringen drar bort pengar från skolan och lägger över ansvaret på föräldrarna att själv utbilda sina barn på kvällstid. Samtidigt vet vi att många föräldrar inte kan hjälpa till med hemläxa då det uppfattas som svårt.
Dessutom är det så att personer med små inkomster har svårt att göra avdrag för läxhjälp då inkomsterna inte räcker till mer än till mat och hyra. Människor med goda inkomster – och ofta med hög utbildning – får däremot halva kostnaden betald av staten. Regeringen låter välbeställda föräldrar köpa skolframgångar åt sina barn – för VÅRA gemensamma resurser.
Skolan ska ge alla barn förutsättningar för en bra skolgång och då behövs fler lärare med hög kompetens i skolan inte fler avdrag för läxhjälp som gagnar enbart vissa grupper i samhället. Det behövs mer förståelse kring barns behöv behov i den svenska politiken inte mer pedagogisk okunskap.
 
Hans Lindberg (s)