Eleverna tycker att det är orättvist

Av , , Bli först att kommentera 4

 

Urklipp av olika intervjuer med ungdomar.

Idén med nationella prov är bra, men i praktiken leder dagens prov till orättvisor. Det säger gymnasieeleverna.
Man tycker synd om lärarna i slutet av året, de är ofta väldigt stressade och har massor av prov att rätta. Jag tycker också lärarna ska utbildas i hur de rättar proven så alla gör likadant.
Men beroende på läraren kan all vikt läggas på det där provet. Det är lätt för läraren att komma undan och slippa göra en bedömning på allt annat eleverna gör under året.
Både hon och hennes kamrater har hört om skolor där lärarna är mycket ”snällare” i bedömningen av proven.
Tycker att proven borde vara mer varierade. Både skriftliga, i grupp och muntliga vore bra.
Jag lär mig inte så mycket av att plugga inför prov. Jag lär mig genom att göra något praktiskt som relaterar till det jag ska lära mig. Och poängen är väl att man ska komma ihåg kunskapen.
Vad är det för skola vi håller på att skapa. Mer prov mindre tid för inlärning och mer administration för lärarna. Kan någon förklara för mig hur det ska utveckla elevernas lärande. Proven kommer i första hand och lärandet i andra hand. Tycker att regeringen borde lyssna på pedagoger som jobbar ute i vardagen och se vad som utvecklar skolan och lärandet.
Ser med oro på framtiden då dessa ungdomar ska jobba i en global arbetsmarknad där kunskap förändras kontinuerligt och ökad flexibilitet är ett naturligt arbetssätt. Hur möter vi upp det i skolan? Vi behöver en politisk förändring där tillväxt och kunskap går hand i hand.
 
Hans Lindberg (s)
 
 

Det här är inte den enda vägen

Av , , Bli först att kommentera 5

 

Fler försörjs med socialbidrag än a-kassa. Anledningen är bl.a. att regeringen försämrat a-kassan och sjukförsäkringen så att fler utförsäkras. Motivet var enligt de borgerliga partierna att det ”skulle löna sig att arbeta” och därmed var handpåläggning till försämringarna sanktionerad.
När det gäller a-kassan betalar den enskilde in en avgift för att kunna få skydd mot inkomstbortfall. Om vi skulle göra en jämförelse med en bilförsäkring så fungerar det på samma sätt med inbetalning premie och utbetalning vid skada av bilen. Tänk om man betalat premien till bilförsäkringen under flera år och plötsligt förändras förutsättningen att få ersättning och att försäkringsbolaget påtalade att du inte längre har bilförsäkring, för mig låter det inte troligt. Regeringen gör precis samma sak mot oss som betalar in premie till a-kassan och försämrar utan känslomässig inblandning.
Regeringen har inte lyckats i jobbfrågan och samtidigt drar åt snaran för arbetslösa och sjukskrivna. Lite av Robin Hood fast åt fel håll när den enskilde blir fattigare och fattigare. Dessutom tvingas kommunerna höja skatterna i och med att kostnaderna ökar med bl.a. försörjningsstödet.
Det mest katastrofala är för den enskilde som måste lämna hem och hus och eventuellt farmors arv innan villkoret för försörjningsstöd uppfyllts och utbetalas.
A-kassan betalas ut oavsett ekonomiska förutsättningar och tar bara hänsyn till arbetslöshet. Min ingång i detta är att människor vill jobba och kan försörja sig själv. Ofrivillig arbetslöshet, arbetskada ska ha ett bra inkomstskydd och då måste villkoren förbättras.
För mig är det här inte den enda vägen utan det finns andra politiska vägar att välja. Välfärd för alla är den väg jag skulle ta och det blir ett roligare och bättre samhälle att leva och bo i när även när den arbetsöse grannens barn har råd att vara med i fotbollslaget.
Hans Lindberg(s)