Absolut rätt att sänka kunskapen….

Av , , Bli först att kommentera 10

 

Ja så blev det sagt när regeringen godkände Jan Björklunds rapport på hur avhoppen ska minska i gymnasiet.
Den nya gymnasiereformen skulle som man sa ”minska avhoppen” enligt den borgerliga regeringen. Nu har det visat sig att avhoppen inte minskar och regeringen i sin desperation hittat deras enda lösning som är att sänka kunskapen för våra ungdomar.
Borde man inte inventera först vad avhoppen kan beror på? I många fall handlar det om familjeproblematik, mobbing, kroppen förändras, kompisarna flyttar till en annan skola där friskolereformen ökat omhoppen. Det enda vapen regeringen har för denna utmaning är sänkta krav, kortare utbildning och mindre stadsbidrag till skolan.
När jag träffar företrädare för branschen blir man orolig från företagen om vi från samhället inte klarar av att leverera kompetens som efterfrågas av arbetsgivarna.
Regeringen kanske skulle ha satsat de 16 miljarder som gick till minskad bolagsskatt till att satsa på fler lärare och specialpedagoger i skolan. Strategiskt satsa pengar på forskning inom skolan med inriktning på pedagogisk och framgångsrikt lärande så att fler klarar av skolan. Utveckla skolan så att det passar allas behov inte som nu beskylla eleverna att de inte duger till.
Regeringen drar dessutom bort 16 miljoner inom gymnasiet i Umeå 2014 och åren framåt. Det innebär att vi kommer at minska ner på personal som är det viktigaste verktyget för att elever ska klara av skolan och senare få ett arbete.
Regeringen svär sig fri från ansvaret och de som straffas är våra ungdomar.
Sveriges konkurrens i den globala världen ska mötas upp med kunskap och innovation inte ett låglöneland, låg utbildningsnivå och stora social skillnader.
Politik gör skillnader!
Hans Lindberg(s)