Gröna städer

Av , , Bli först att kommentera 5

 

CIVITAS är ett samarbete från städer till städer och tanken är att kunskapsutbytet ska stödja och marknadsföra utvecklingen av hållbart resande i städer genom innovativa åtgärder. CIVITAS rymmer även medfinansieringsmöjligheter för demonstrationsprojekt.
 
Jag har varit representant för kommunstyrelsen i PAC styrelse och det ligger under Civitas. Det ger oss en god möjlighet att påverka EU-kommissionens arbete med hållbara transporter i städer i framtiden. Det ligger även i uppdraget att utbyta erfarenheter och hämta inspiration från några av Europas mest ambitiösa städer när det gäller hållbara städer.
 
Den aktuella frågan den här gången var hur vi jobba vidare med hållbara städer under en ekonomisk kris. Många städer har tvingats dra ordentligt i handbromsen i dessa utvecklingsfrågor.
 
Vi ska vara tacksamma i Umeå som inte drabbats ekonomiskt på samma sätt som många europeiska städer där bussar slutat gå och pessimism och tilltron på framtiden försvunnit i skuggan av krisen.
 
I dessa kristider är det ännu viktigare att samverka och hjälpa varandra mellan städerna när resurserna krymper, att delge varandra kostar inget.
 
Umeå har en översiktsplan som pekat ut en rad åtgärder som ska utveckla den hållbara staden där  vi politiskt är överens. Många städer har inte en översiktsplan vilket gör arbetet lokalt plottrigt och svårt. Här ligger Umeå steget före Europas städer.
 
Hans Lindberg (s)