Extra pengar till gymnasieskolor

Av , , Bli först att kommentera 4

 

Gymnasieskolorna kommer att få extra pengar i höstens regeringsbudget. Trots att man så sent som förra året minskat stadsbidrag till skolan då man på förhand trodde att den nya gymnasieskolan skulle bli billigare.
Men neddragningen blev väl kraftig, enligt utbildningsminister Jan Björklund (FP), som fått utstå kritik både från oppositionspartierna och landets kommuner för de minskade anslagen.
Regeringen vill nu ge kommunerna 895 miljoner kronor extra för att använda i gymnasieskolorna. Efter överläggningar har regeringen nu beslutat att betala ut en engångssumma som ersättning för läsåret 2011/2012.
Enligt SKL är hela gymnasiereformen 1,9 miljarder underfinansierad. Om regeringen varit lyhörda tidigare kanske kommunerna sluppit säga upp personal när regeringen signalerat mindre pengar till skolan. Dessutom betalar man ut 895 miljoner men 1,9 miljarder är behovet. Det betalas också bara under 2011/2012,och hur finansieras 2013,2014 och framgent?
Regeringen har avstått från att lyssna på kommunernas synpunkter och nu helt plötsligt skickar en engångscheck till skolorna. Det är oansvarigt tillvägagångssätt då vi behöver mer långsiktighet i skolan. Lärandet är som jag ser det livslångt och inte som regeringen ser det kvartalsekonomi-indelat.
Därför behöver vi politisk förändring!
Hans Lindberg (s)