Gränslös kunskap utvecklar Umeå

Av , , Bli först att kommentera 4

Mitt engagemang i politiken började i mitten av 90 talet. För mig var det självklart att påverka politiken då mitt tidigare förtroende uppdrag i målareförbundet var påverkan. De politiska uppdragen började med tekniska nämnden, kommundelsnämnd Holmsund, byggnadsnämnd, fullmäktige, ordf. i Upab, handikapprådet, brottsförbyggande rådet, och så vidare. Alla förtroendeuppdrag har varit värdefulla för att skapa sig en bred kunskap om Kommunens olika ansvarsområden. Från sociala frågor till att prata tillväxtfrågor. Min arbetslivserfarenhet från det privata och fackliga har varit en tillgång.

 
Samhället står inför enormt stora utmaningar. Idag pratas det om fi­nansiella kriser, demografiska förändringar, global uppvärmning, utanförskap, natur­resurs-, vatten- och energiknapphet, främlingsfientlighet, konsekvenser av ohälsa bl.a.
 
I en globaliserad värld där förändringar sker i allt högre hastighet ser vi städer som går starkt framåt och städer tappar i utveckling. Sedan 50- talet har Umeå haft en positiv befolkningsutveckling där utbyggnaden av regionssjukhus, Universitet med nära koppling med forskning har varit viktiga pusselbitar för Umeås utveckling. Samverkan mellan kommun, universitet och näringsliv har blivit bättre men går att ytterligge putsa ytterligare på.   Hur ska vi skapa en framtida stad som människor vil leva och bo i? Hur kan vi samverka mellan det offentliga och näringslivet.  För att vi ska kunna anta dessa utmaningar krävs aktiva handlingar baserade på kunskap. Därför är utbildning på alla nivåer allt viktigare för en hållbar samhälls­utveckling. Universiteten och övriga skolväsendet spelar här en viktig roll för att förse samhället med kompetenta medarbetare och en långsiktig kunskapsuppbyggnad.
o    Det handlar inte om att ”alla” ska bli akademiker utan att genom kunskap i ett livslångt perspektiv utveckla arbetsplatsen och samhället. Utbildning är definitivt en jämställdhetsfråga eller snarare bildning som det egentligen handlar om.
o     Kompetensförsörjningen är en helt avgörande del av Umeås framtida tillväxt. Det kommer att vara fler som går i pension än ungdomar som tillträder på arbetsmarknaden om man tittar på olika prognoser. Det innebär att vi måste bli ännu bättre på att jobba med efterfrågestyrd utbildning där näringslivets behov möte skolans möjligheter. Vi ska uppfattas som en kreativ kunskapsstad som vill samverka mellan företag och det offentliga.
o    Infrastuktursatsningar är en viktig pusselbit för att tillväxten ska fortsätta inom olika näringar. Att bygga staden högre och tätare är en förutsättning för att skapa en trevligare stadsmiljö där människor kan leva och bo.  Det är viktigt att vi skapar kreativa livsmiljöer där vi idag har smarta telefoner till smarta teveapparater, och framgent har smarta hem och slutligen till smart cilies. Där ska Umeå ligga i framkant!
Det är viktigt att jobba med hållbara lösningar där färdigställande av ringleden runt Umeå är en förutsättning för att få en bättre innerstadsmiljö. En annan del är att även jobba vidare med bussar som går på alternativa drivmedel som är miljövänliga. Utökningen av antalet bussturer är nödvändiga. Den hållbara kulturen skapar förståelse, insikter och bryter gamla kulturer för att skapa nya. Det förhållningssättet skapar samhällsutveckling där bl, a kulturhuvudstadsåret kommer att skapa en trevnad där olika evenemang erbjuds i forma av olika idrotts evenemang, koncerner, och folkrörelsen som i många fall vill provocera oss att tänka utanför lådan. Det är viktigt för en stad utveckling att saker och ting händer och där är kulturen och fritidsverksamheterna viktiga.
 
Vi har utmaningar som kommun i många avseenden jobbar med, då tänker jag på olika väntetider där näringslivet behov bromsas upp, barn och föräldrars behöv kring förskola skola, men även möjligheter för fackförening och arbetsgivare att komma in i skolan
Det är viktigt med startegiska satsningar och där finns det goda exempel med inkubatorer mellan universitet, kommun och riskkapital. Kreativa näringar växer sig starkare och ger arbetstillfällen genom stöd av inkubatorn. Det skulle behövas fler naturliga mötesplatser där alla kreativa näringar har möjlighet att ha sina arbetsplatser även när företagen växer. 
Där behövs strategiska satsningar på teknikpark det visar onstnärligt campus är viktiga. För nyföretagande är inkubatorer viktiga där forskning leder till företag och behov av anställd personal. Umeås utveckling handlar att du och jag är goda Umeå ambassadörer. Tillväxt inom industrin och skogsnäringen är viktig tillsamman med ny innovativa branscher. Idag växer det fram forskning inom dataregister där vi uppe i Norrland har bra underlag för att bedriva forskning på. Det ska vi utnyttja för att också ska skapa nya arbetstillfällen.
Det samhälle vi ska bygga i framtiden bygger på jämställd tillväxt och kunskapsinriktad utvekling där vi alla bidrar till ett tryggare och trevligare Umeå.
 Hans Lindberg (s)