Storsatsning på elever med psykiska funktionshinder

Av , , Bli först att kommentera 8

 

 Umeås kommunala gymnasieskolor får närmare 5,9 miljoner kronor i bidrag för stöd till elever med ADHD, Aspergers syndrom och andra funktionshinder.
Pengarna ska bl.a. användas till utbildning av samtlig personal inom gymnasieskolan samt nya studielotsar.
 
Projektet Pusselbiten går ut på att utveckla metod, strategi och organisation för att stödja elever med s.k. neuropsykiatriska funktionshinder, NPF. Utöver ADHD och Aspergers ingår bl.a. också Tourettes syndrom och Tvångssyndrom-OCD. Även dyslexi och språkstörningar kan räknas in gruppen.
Totalt beräknas omkring 300 elever (10 procent) på de kommunala gymnasieskolorna vara diagnostiserade med NPF. Dessutom finns troligen ett mörkertal, eftersom många kan ha valt bort en diagnos för att undvika känslan av utanförskap.
 
Utbildning och studielotsar
För att stötta elever med NPF har gymnasieskolan ansökt om 5 871 000 kronor i bidrag. En del av pengarna ska användas till kompetenshöjning hos hela personalen. Dessutom vill gymnasieskolan bilda en samverkansgrupp mellan vårdnadshavare och skola.
Ytterligare en del i satsningen är utbildning av sex medarbetare enligt LOTS-modellen, som används inom för- och grundskolan samt socialtjänsten. Dessa studielotsar ska vara tillgängliga på alla kommunala gymnasieskolor kl 8–16 under skoldagar.
 
Är stolt och glad över de resurser vi nu kan satsa på dessa grupper som många gånger kommer lite på skymundan.
 
Hans Lindberg (s)