Vad är VK ute efter egentligen?

Av , , Bli först att kommentera 17

Guitars KSAUEfter en dag fulltecknad av möten och med VKs reportrar ringades i mobiltelefonen med krav på att få svar i sin granskning av Guitars The Museum har jag äntligen landat vid skrivbordet med en kopp kaffe. Tankarna far i huvudet. Vad är det VK vill egentligen? Vill de få Guitars The Museum från stan?

Hela världen trånar efter denna kulturskatt som nu finns i Umeå på Guitars The Museum. Att Umeå kommun via utvecklingsmedel stöttar detta projekt är för mig en självklarhet. Muséet hade inte överlevt i Umeå utan kommunens stöd. Från kommunens sida är det en ren näringspolitisk satsning. Den är dessutom klockren då vi vet att dessa gitarrklenoder är av stort intresse såväl nationellt som internationellt. Muséet gynnar och bidrar i allra högsta grad till besöksnäringen.

VK hade mycket enkelt kunnat läsa sig till de beslut som kommunstyrelsens arbetsutskott fattat (diarienr KS2016-00013, se bild) rörande kommunens stöd och engagemang i Guitars The Museum. Under dagen har man dock insinuerat att det ligger mer än en hund begravd beträffande kommunens stöd och engagemang. Det gör det naturligtvis inte.

En del i KS AUs beslut var att Umeå kommun blir medlem i den ideella föreningen och att marknadschef Anna Olofsson skulle representera kommunen i styrelsen. Medlemsinsatsen på 15 000kr samt medlemsavgiften på 1000 kronor skulle tas ur totalsumman 2,4 miljoner kronor. Kommunen har betalat ut en första del av den beviljade summan och vid nästa utbetalning kommer 16 000 kronor att vikas för detta.

Att Guitars The Museum har skapat en ideell förening som äger samtliga aktier i bolaget som driver verksamheten försöker VK få till en ”riggning för kommunala bidrag”. Utvecklingsmedelen, 2,4 miljoner kronor, är väl investerade medel från kommunens sida.

Guitars The Museum har inte ansökt om och inte heller beviljats något föreningsstöd via föreningsbyrån. Att marknadschefen sitter med andra arbetsuppgifter och endast hinner med ett kort samtal med VKs reporter sammanfattas av tidningen med ”Kommunens marknadschef Anna Olofsson lägger på luren när VK ställer frågor om Guitars”. Man tar sig för pannan.

Jag är glad och stolt över att vi har denna kulturskatt i Umeå. Jag tycker kommunens satsning och engagemang är bra och rätt. Jag kan inte låta bli att undra vad det är VK vill egentligen…

Bli först att kommentera

Kommunens stöd till Guitars The Museum

Av , , Bli först att kommentera 13

VK slår i dag upp stort- med rubrik på första sidan- ”Föreningen riggad för att få bidrag”. Det handlar om Guitars The Museum och den ideella förening som äger samtliga aktier i det bolag som driver verksamheten. VK lyfter fram kritik mot den ideella föreningen och dess öppenhet samt det kommunala stödet till museiverksamheten.

Hur den ideella föreningen Guitars The Museum organiserar sig är inte något jag tänker kommentera men beträffande kritiken mot kommunens stöd känns det angeläget att räta ut några frågetecken.

Den ideella föreningen har inte fått några kommunala föreningsbidrag. Vi har heller inte mottagit någon ansökan om det. Däremot har kommunstyrelsens arbetsutskott beviljat stöd som medfinansiering med 2,4 miljoner kronor ur utvecklingsanslaget.

Detta anslag har till syfte att ”lägga grunden för att skapa långsiktig social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet, hög attraktivitet och tillväxt med målet att nå 200 000 medborgare senast år 2050.” En eller flera av nedstående kriterier ska uppfyllas för att anslag ska kunna beviljas:

  • Projektet ska skapa tillväxt, utveckling och förnyelse av konkurrenskraft
  • Leda till nya jobb och/eller företag
  • Bidra till hållbar och attraktiv kommun med god livsmiljö
  • Bedrivas i samarbete/partnerskap med universitet, offentliga aktörer samt det lokala och regionala näringslivet
  • Om det är kommuninternt, medfinansieras av ansvarig nämnd.

Enligt den ideella föreningens stadgar ska föreningen främja och utveckla turismen i Norra Sverige, främst i Umeåregionen och medverka till att utveckla musik- och det musikhistoriska intresset i Umeå. KS AU gjorde bedömningen att verksamheten levde upp till anslagets kriterier och kunde genom medfinansiering se till att verksamheten inte lades ned.

Vårt långvariga stöd till Västerbottensmuseet, Norrlandsoperan, Bildmuseet och Kvinnohistoriska museet med ca 60 miljoner kronor årligen gör att ett stöd till Guitars The Museum med 2,4 miljoner inte alls är svårt att motivera. Guitars The Museum är speciellt, det lockar människor från hela världen. Samlingen är unik och historierna som instrumenten berättar är angelägen för många.  Guitars The Museums internationella attraktionskraft är viktig inte bara för Umeå utan även för Sverige. Det gör det självklart för Umeå kommun att stödja verksamheten.

Bli först att kommentera

Bostadsbyggande i fokus

Av , , Bli först att kommentera 3

bostadsbyggandeVi socialdemokrater har under senaste året fokuserat på åtgärder för att öka byggandet av bostäder. Vi har hög prioritet på att bygga bort bostadsbristen. Målet är nu satt till 2000 enheter/år.

Vi har -trots en ökning av bygglovsärenden med 30%- lyckats minska handläggningstiderna från sju till fem veckor. Ett nytt system med ansökningsförfarande via webben är infört. Vi har fattat beslut om att utöka mängden byggklar mark samt att ”dammsuga” kommunen på mindre byggbar mark för de små företagens behov.

Det är av stor vikt att ha en bra dialog med branschen, nya idéer och förslag kommer ofta fram i dessa dialoger. Idag ska jag träffa ett mindre byggföretag som uppmärksammat att Umeå satsar på bostadsbyggandet. Jag ser fram emot en konstruktiv diskussion som kan leda till något mycket bra för Umeå.

Bli först att kommentera