Avslag för överklagande om Gitarrmuseet

Av , , Bli först att kommentera 12

GitarrmuseetInga fel har begåtts av kommunen när vi beviljade stöd till Svenska Gitarrmuseet, det slår förvaltningsrätten fast efter sin granskning. Beslutet anses därmed ha tillkommit i laga ordning. 

Det var fem personer som hade överklagat beslutet som fattades i KS AU. Beslutet innefattade bl a ett stöd till föreningen med 2,4 miljoner kr. Till stöd för sitt överklagande har de klagande bland annat hänvisat till en tidningsartikel. Ett argument har varit att den ideella föreningen skulle vara sammanvävd med restaurangen och musikaffären i samma hus, och att stödet till föreningen skulle utgöra en dold subvention till enskilda näringsidkare. De klagande har också hävdat att frågor om stöd till föreningsverksamhet hör hemma i kultur- eller fritidsnämnden.

Vi från kommunen har hävdat att den ideella föreningen är en egen juridisk person, och att bidrag inte har beviljats något av aktiebolagen. Vidare har bidrag lämnats även till Västerbottens länsmuseum, Kvinnohistoriska museet och Bildmuseet. Dessutom menar vi i kommunen att ändamålet för stödet stämmer väl med de kriterier som ska vara uppfyllda för att utvecklingsanslaget ska kunna beviljas från kommunstyrelsens arbetsutskott.

Förvaltningsrättens dom är en följd av en laglighetsprövning. För att rätten ska kunna upphäva arbetsutskottets beslut måste enligt Kommunallagen något av följande kriterier vara uppfyllt:

  • beslutet har inte tillkommit i laga ordning
  • beslutet hänför sig till något som inte är en angelägenhet för kommunen eller landstinget
  • det organ som har fattat beslutet har överskridit sina befogenheter
  • beslutet strider mot lag eller annan författning

Jag har hela tiden hävdat att beslutet är fattat på ett korrekt sätt. Det är bra att ärendet nu har prövats i högre instans så vi kan lägga denna debatt bakom oss och fokusera framåt.

 

 

Bli först att kommentera

Visit Umeå gör skillnad

Av , , Bli först att kommentera 2

Igår hade vi bolagsstämma för Visit Umeå. Ett bolag vi bildade för tre år sedan med uppgift att paketera, marknadsföra och försälja Umeå som besöksmål. Bolaget gör det bra och vi kan se tydliga resultat av deras arbete.

Under 2015 var Visit Umeå delaktig i försäljning av möten och konferenser till ett värde av drygt 44 miljoner. När det gäller privatturismen är strategin att vinna besökare till Umeå genom evenemang och sedan få dem att stanna genom fler besöksanledningar och med bra hotell, restauranger och shopping. Efter Sverige är Finland, Norge och Tyskland de prioriterade marknaderna. Under fjolåret ökade antalet gästnätter i Umeå med 7 % och antal gästnätter hamnar totalt på rekordsiffran 532 155.

Visit Umeå är även delaktiga i två EU-projekt. Projekt Effekt som fokuserar på marknadsföring och marknadsetablering samt Spotlight High-low Coast som är ett gränsöverskridande projekt som ska locka turister till Kvarkenregionen.

 

Bli först att kommentera