Höjt barnbidrag är en viktig satsning för framtiden

Av , , Bli först att kommentera 1

Den socialdemokratiskt ledda regeringen har meddelat att barnbidraget höjs med 200 kronor. Höjningen tillämpas från och med i går, den första mars. Det är verkligen en satsning som ligger i tiden!

Senaste gången barnbidraget höjdes var 2006, av den förra socialdemokratiska regeringen. Under loppet av den senaste mandatperioden har Sveriges ekonomi vuxit sig allt starkare och i kombination med en ansvarsfull finanspolitik från den nuvarande regeringens sida har vi fått ett rekordstort reformutrymme för 2018. Nu används delar av detta utrymme för att höja barnbidraget och studiebidraget (det studiebidrag som framförallt lämnas till studerande i gymnasieskolan).

Efter höjningen landar barnbidraget på 1 250 kronor per barn och månad, en höjning om 200 kronor från dagens nivå på 1050 kronor. Det ger Sveriges barnfamiljer ett tillskott på 2 400 kronor per barn och år.

När det går bra för Sverige är det viktigt att se framåt och satsa på ett starkt Sverige över tid. Barnen är vår framtid och genom att stärka barnfamiljerna ökar vi förutsättningarna för ett livskraftigt Sverige i framtiden!