Äntligen skarpt förslag på samtyckeslag!

Av , , Bli först att kommentera 0

Efter de senaste årens debatt om behovet av att modernisera sexualbrottslagstiftningen har nu den socialdemokratiskt ledda regeringen (äntligen!) lagt ett skarpt förslag på området (prop. 2017:18:177). Den nya lagstiftningen syftar till att tydligt signalera att sexuellt umgänge ska bygga på frivillighet och samtycke. Förslaget innebär att:

  • Gränsen för straffbar gärning ska gå vid om deltagandet i en sexuell aktivitet är frivilligt eller inte. Det ska inte längre krävas att gärningsmannen har använt sig av våld eller hot, eller utnyttjat offrets särskilt utsatta situation, för att kunna dömas för till exempel våldtäkt.
  • Det införs ett särskilt oaktsamhetsansvar för vissa allvarliga sexualbrott.
  • Minimistraffet för grov våldtäkt och grov våldtäkt mot barn höjs från fängelse i fyra år till fängelse i fem år.
  • Vid bedömningen av om bland annat ett våldtäktsbrott är grovt ska det särskilt beaktas om gärningsmannen med hänsyn till offrets låga ålder visat särskild hänsynslöshet eller råhet.
  • Det straffrättsliga skyddet vid sexualbrott mot barn stärks vid oaktsamhet hos gärningsmannen i fråga om barnets ålder.
  • När en förundersökning avseende ett sexualbrott har inletts eller återupptagits ska anmälan om målsägandebiträde göras omedelbart, om det inte är uppenbart att målsäganden saknar behov av ett sådant biträde.

Det rör sig med andra ord om ganska stora förändringar för att stärka skyddet mot sexualbrott, stärka målsägandens rättigheter och för att lagstiftningen ska avspegla det självklara att allt sexuellt umgänge ska bygga på frivillighet. Den nya lagstiftningen föreslås träda i kraft den 1 juli 2018.