Bostaden storsatsar på äldre!

Av , , Bli först att kommentera 7

I söndags kunde man ta del av en artikel om de fantastiska satsningar som det kommunala bostadsbolaget AB Bostaden nu kan göra för att förbättra bostadsförsörjningen för Umeås äldre medborgare. I ett inlägg från den 19 februari skrev jag om detta och om de socialdemokratiska ambitionerna för äldres välfärd.

Anledningen till att Bostaden kan göra denna satsning är att bolaget frigjort kapital genom en försäljning av delar av sitt bestånd. Detta beslut mötte kritik men som visas nu var det en nödvändig åtgärd för att aktivt kunna möta bostadsbehovet för Umeås äldre medborgare.

Tack vare att vi fattat politiska beslut som syftar till att styra Bostaden till att satsa på äldre blir nu dessa satsningar möjliga.

Den äldre delen av befolkningen ökar i Umeå och hela landet. Fram till 2030 kommer antalet äldre över 80 år att växa med 300 000 personer. Detta innebär utmaningar som vi måste möta. Våra äldre förtjänar att samhället tar deras livssituation på allvar och att vi gör vad vi kan för att säkerställa ett gott liv för alla äldre.

Bostadens största satsning, sett till antalet lägenheter, förläggs till Västteg. Där planeras ett äldrecenter tillsammans med 300 lägenheter fördelat på sex huskroppar. Det rör sig dels om ett vård- och omsorgsboende med 90 platser, dels trygghetsbostäder för personer över 70 års ålder.

Läs mer om detta i Folkbladet och mitt tidigare inlägg om Socialdemokraternas ambitioner för äldres välfärd.

Dags att Moderaterna tar bladet från munnen

Av , , Bli först att kommentera 11

Efter att ha gått igenom tidningar och sociala medier kan jag konstatera att Moderaterna och Edward Riedl måste ta bladet från munnen. För att tjänstepersoner i Umeå kommun ska kunna känna sig trygga med att nyttja sin rätt till att engagera sig politiskt måste det stå klart att Moderaterna inte tänker ägna sig åt drev och uthängningar i framtiden. 

Jag är inte ensam om att reagera på Riedl med fleras beteende. I Folkbladet uttalar sig kommunens jurist och betonar att tjänstepersoner måste kunna ha en åsikt privat utan att behöva misstänkliggöras i sitt tjänsteutövande. Annars har vi ingen demokrati. Även statsvetaren Magnus Blomgren, vid Umeå universitet, finner det beklagligt att ledande politiker hemfaller till personangrepp mot sakkunniga istället för diskussion i sak. Han finner det också problematiskt till att medierna gett efter för Riedls drev och därmed legitimerat Moderaternas osakliga smutskastning.

Är Moderaterna av åsikten att vi ska brännmärka tjänstemän med deras privata åsikter och göra det svårt för dem att fungera i sina professionella roller?

Jag vill inte ha ett sådant klimat i Umeå kommun. Det vore skadligt för demokratin, för arbetsmiljön och för alla partiers möjligheter att engagera kompetenta personer.

Jag vill inte ha en situation där våra tjänstepersoner, vare sig man vill engagera sig i Moderaterna, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet eller något annat parti, känner rädsla för att få sin trovärdighet och hederlighet angripen av högt uppsatta politiker.

För att kunna föra en konstruktiv debatt måste vi politiker hålla oss från sådana konspiratoriska insinuationer, om sakkunniga och myndighetsföreträdare, som annars är en vanlig argumentationsmetod från mindre nogräknade politiska rörelsers sida.

Jag vidhåller att de inblandade i drevet mot en tjänsteperson på UmeBrå måste avge en offentlig ursäkt. Lika viktigt är att Moderaterna svarar på följande fråga.

Tänker Edward Riedl och Moderaterna i Umeå fortsättningsvis respektera kommunens tjänstepersoners rätt att engagera sig politiskt på fritiden?