God utveckling för näringslivet säkras med aktivt arbete för goda livsvillkor

Av , , Bli först att kommentera 3

En viktig förutsättning för ett växande Umeå är en god utveckling i näringslivet. Med ett starkt näringsliv följer arbetstillfällen, innovationer till gagn för samhället och ett starkt underlag för finansiering av välfärden. Men ett gott näringslivsklimat handlar inte om att det allmänna intar en tillbakaskjuten position och hoppas på det bästa. Det kräver aktivitet; satsningar på utbildning, välfärd, infrastruktur och stadsutveckling. Det är den politik vi socialdemokrater driver i Umeå och fortsatt vill driva!

Ett kvitto på att vår inställning ger resultat är den goda utveckling som Umeås näringsliv uppvisar. Många företag växer och lönsamheten är god. Just nu tillkommer 1 100 nya arbetstillfällen i Umeå per år. Det motsvarar en Northvoltfabrik vartannat år. De senaste åren har tillväxten varit hög i näringslivet, både vad gäller förädlingsvärde (+ 32 procent), anställda (+ 17 procent) och företag (+ 36 procent). Umeå utmärker sig med en högre tillväxttakt än riket överlag och ligger i topp bland Sveriges kommuner. Näringslivet fortsätter att ge höga betyg till Näringslivsservice vid Umeå kommun. Betyget för kontorets förmåga att sköta kontakterna med Umeås företag har stadigt legat mellan 5,22 och 5,6 på en 6-gradig skala. Sammantaget visar detta på ett gott företagsklimat som fortsatt måste bejakas.

Till skillnad från borgerligheten ser vi inte näringslivet som ett metafysiskt väsen med behov som skiljer sig från de mänskliga. Företag är människor och när människor mår bra, kan utbilda sig och åtnjuter social trygghet så ökar också förutsättningarna för ett växande och välmående näringsliv. Härutöver är såklart en god infrastruktur av stor betydelse.

Därför är prioriteringar av välfärd, infrastruktur, utbildning och stadsutveckling framför skattesänkningar en nyckel till fortsatt tillväxt. Det är där människor trivs och mår bra som det finns förutsättningar för en hållbar tillväxt. Många företag i Umeå har behov av specialistkompetens. För att människor ska vara lockade att flytta till eller bo kvar i Umeå för att arbeta inom tillväxtbranscher krävs således att det finns en god bostadsförsörjning, goda förutsättningar att bilda familj med tillgång till en kvalitativ barnomsorg, med mera.

För att ekonomisk tillväxt ska vara meningsfull måste den ske hållbart, både ur socialt och ekologiskt hänseende. Därför är det glädjande att vi i Umeå har många tillväxtföretag inom innovativa fält. Det är också därför vi måste vara fortsatt investeringsvilliga i en hållbar kollektivtrafik, satsa på hållbar stadsutveckling och vara en aktiv aktör i byggandet av Umeås framtid.

I det avseendet har vi socialdemokrater hållit tempot uppe och vi vill inte slå av på takten genom att minska det kommunala handlingsutrymmet genom skattesänkningar och passivitet. Umeå förtjänar mer än så!