Regeringen satsar på Norrland!

Av , , Bli först att kommentera 7

Den socialdemokratiska regeringen under Göran Persson hade Norrbotniabanan i sin plan för satsningar på Norrland. När den borgerliga regeringen tillträdde efter valet 2006 var ett av deras första beslut att plocka bort den ur planen.

Med en socialdemokratisk regering ånyo har Norrbotniabanan förts in i plan igen och Stefan Löfven har lovat att järnvägen ska börja byggas under innevarande mandatperiod. Regeringen har visat att man ser utvecklingspotentialen i Norrland.

Norrbotniabanan kommer att bli en tillväxtmotor och skapa större frihet för människor i Norr- och Västerbotten. Det kommer att bli enklare att resa och lättare att arbetspendla. Norrbotniabanan är därmed en viktig del i att lösa kompetensförsörjningen i Norrland.

Jag träffade i dag näringsminister Mikael Damberg under dennes besök i Umeå. Vi samtalade om Umeås, Västerbottens och hela Norrlands fortsatta utveckling. Dambergs besked var tydligt. Den socialdemokratiska regeringen vill arbeta tillsammans med oss för att förbättra livet för oss i norra Sverige.

Den socialdemokratiska regeringen ser Norrlands styrka och potential. Det är av oerhörd vikt för vår fortsatta utveckling i Västerbotten att vi får en norrlandsvänlig, socialdemokratisk regering efter valet i höst!

Vi vill bygga bort bostadsbristen!

Av , , Bli först att kommentera 4

Som jag skrev om i går antog Socialdemokraterna i Umeå i söndags ett nytt kommunalpolitiskt handlingsprogram. En viktig del i handlingsprogrammet är att vi höjer ambitionerna för bostadsbyggandet i Umeå. Bostad är en social rättighet och vi vill säkra denna rättighet i ett växande Umeå. I filmen nedan presenteras några av våra visioner och mål för bostadspolitiken under nästa mandatperiod.

Vi vill lägga in en högre växel för byggandet, agera aktivt för att säkra bostadsförsörjningen för Umeås äldre och se till att vi bygger socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbara bostadsområden. En viktig del i att skapa trygghet är att planera för blandade och icke-segregerade bostadsområden. Det ska finnas en god blandning av hyresrätter och bostadsrätter i Umeås bostadsområden. Det är också viktigt att planera för trevliga och trygga offentliga miljöer, sociala mötesplatser, goda möjligheter till fritidsaktiviteter och rörelse i anslutning till bostäder, god tillgång till kollektivtrafik, förskolor och skolor när vi bygger Umeå. Tillsammans bygger vi ett Umeå som blir allt mer trevligt att bo och leva i!