Den (S)-ledda regeringen tar krafttag mot införsel av narkotika och vapen i Sverige

Av , , Bli först att kommentera 5

Den Socialdemokratiskt ledda regeringen prioriterar trygghet. Ett viktigt led i det trygghetsskapande arbetet är att minska tillgången till vapen och narkotika i Sverige.

Regeringen föreslår därför förstärkta anslag till Tullverket för 2018 med 72 miljoner kronor i vårändringsbudgeten som presenteras den 16 april. Av dessa 72 miljoner är 52 miljoner öronmärkta för teknisk utrustning. Utrustningen omfattar fast kameraövervakning vid vissa gränsövergångar, ny spaningsutrustning, utrustning som ger goda möjligheter till hemlig dataavläsning och stärkt forensisk kapacitet.

För oss Socialdemokrater är det trygghetsskapande arbetet viktigare än skattesänkningar. I höstbudgeten fick Tullverket ett tillskott för att kunna ha mer permanent personal vid gränsen. I takt med att viss brottslighet blir mer avancerad krävs att samhället möter upp med ny utrustning som möjliggör högre kvalitet på den tekniska bevisningen i brottmål.

Därför kompletteras anslagen till Tullverket med dessa 72 miljoner kronor, varav 52 miljoner är avsedda för investeringar i teknisk utrustning. Vapen och narkotika är centrala delar i den organiserade brottsligheten. Nu förstärks alltså insatserna för att stoppa olagliga varor redan vid gränsen, för att på så sätt minska tillgången till vapen och narkotika i hela Sverige.

Bakgrund

I budgetpropositionen för 2018 gav regeringen Tullverket ett permanent tillskott för att öka tullkontrollerna vid gränserna. Tillskottet kommer att uppgå till 185 miljoner kronor från 2021. Ökningen till 185 miljoner kronor sker stegvis enligt följande:

2018 115 miljoner kronor

2019 130 miljoner kronor

2020 130 miljoner kronor

2021 185 miljoner kronor

Förslaget i vårändringsbudgeten innebär att Tullverkets anslagsökning för 2018 blir 187 miljoner kronor istället för 115 miljoner kronor. Övriga år påverkas inte av förslaget i vårändringsbudgeten.