Moderaternas otrygghetschock

Av , , Bli först att kommentera 4

Moderaterna slår sig ofta för bröstet i trygghetsfrågorna, trots att vi med facit i hand efter deras senaste regeringsperiod vet att otryggheten ökade och klyftorna i samhället vidgades.

Socialdemokraterna har i regeringsställning lanserat det största trygghetsprogrammet i modern tid. Dels den största satsningen på polisen på flera decennier. Dels kraftfulla investeringar i välfärd, slopande av stupstocken i sjukförsäkringen och ett antal andra viktiga reformer som bidrar till ett jämlikare och tryggare samhälle.

Mot detta står en moderat politik som skulle leda till sänkta löner, livslånga provanställningar, höjda hyror, försämrad a-kassa och sjukförsäkring samt ofinansierade skattesänkningar som gröper ur välfärden ytterligare. Moderaterna har under Ulf Kristersson gjort en kraftfull högergir med en politik som om den får genomföras skulle rasera den svenska modellen.

Moderaterna vill bl.a. åstadkomma:

• Sämre anställningstrygghet. Moderaterna beslutade på sin stämma 2017 att ändra Lagen om anställningsskydd, LAS.

• Lägre löner. Moderaterna, tillsammans med de andra borgerliga partierna, vill lagstifta om en anställningsform med en lön på 70 procent av de lägsta lönerna i kollektivavtal. Genom försämringar av socialförsäkringssystemen vill de också sänka den s.k. reservationslönen. Det är detta de menar med det ständiga mantrat ”det ska löna sig att arbeta”. Detta avser inte att du ska få högre lön, utan att du ska vara beredd att ta ett jobb till vilket pris som helst när trygghetssystemen raseras och ersättningarna sjunker till orättfärdiga nivåer.

• Höjda hyror. Moderaterna vill införa marknadshyror som skulle leda till att många tvingas flytta ifrån sina hem och att fler tvingas förlita sig på försörjningsstöd och bostadsbidrag.

• Återinförande av stupstocken i sjukförsäkringen.

• Försämringar av a-kassan.

• Skattesänkningar på minst 36 miljarder – vilket motsvarar att anställa 60 000 sjuksköterskor.