Vår största samtalskampanj någonsin!

Av , , Bli först att kommentera 11

Nu drar Socialdemokraterna i Umeå i gång sin största samtalskampanj någonsin. Fram till valet ska vi genomföra minst 40 000 samtal för att diskutera framtidens Umeå och lyssna på Umebornas synpunkter och idéer.

Det är viktigt för oss att lyssna och få tillfälle att prata om vår politik. Det är ett av syftena med kampanjen.

Det andra är att förmå fler som sympatiserar med våra grundläggande värderingar att faktiskt ta steget och engagera sig politiskt. Det är oerhört viktigt för demokratin att så många som möjligt deltar i partiernas interna politikutveckling. Vårt parti är demokratiskt organiserat och alla som är medlemmar har goda möjligheter att komma till tals, få förtroende för olika uppdrag och komma med nya idéer.

I Socialdemokraterna vill vi vara så många som möjligt. Vi är våra medlemmar och vi är ett parti för vanligt folk. Jag har själv gått från att vara målare och fackligt aktiv till politiskt förtroendevald. Det är ett privilegium att få företräda ett parti som faktiskt värnar om de många.

Tyvärr sjunker organiseringsgraden i de politiska partierna i hela västvärlden, vilket i förlängningen är ett problem för demokratin.

Därför vill vi anstränga oss för att förmå fler att vilja engagera sig och föra fram sina idéer!

Milstolpe för kollektivtrafiken i Umeå – (S) vill bejaka umebornas hållbarhetsambitioner

Av , , Bli först att kommentera 8

ULTRA, Umeås lokala busstrafik, har nått en ny milstolpe som visar att Umeborna vill ta ansvar för hållbart resande!

I mars passerade ULTRA för första gången 1 000 000 resor under en enskild månad. Det imponerande resultatet landade på 1 002 870 resor.

Utvecklingen är särskilt märkbar med tanke på att kollektivtrafiken i Umeå passerade 800 000 resor för första gången i februari 2016, alltså för endast cirka två år sedan.

Den nya målsättningen för ULTRA är att nå 1 100 000 resor en enskild månad under vintertidtabellen 2018/2019. Det är ett högt satt mål, men tack vare Umebornas starka vilja att bidra till hållbara persontransporter kommer det att kunna nås.

Vi socialdemokrater vill bejaka Umebornas hållbarhetsambitioner politiskt. Därför vill vi:

  • Fortsätta bygga ut kollektivtrafiken
  • Förbättra ytterligare för gång- och cykeltrafiken
  • Ta fram en åtgärdsplan för att göra Umeå kommun oberoende av fossila bränslen 2020
  • Ta fram en åtgärdsplan för förbättrad status på vatten- och havsmiljön
  • Fortsätta arbetet med att förbättra luftkvalitén i Umeå centrum. Kollektivtrafiken är en nyckelkomponent i detta, men även byggandet av Västra länken.
  • Ställa miljö- och hållbarhetskrav vid upphandlingar.
  • Värna naturområden i och nära stadsmiljön.