Vi vill hålla ihop Umeå!

Av , , Bli först att kommentera 4

Nu finns Socialdemokraterna i Umeås första valfilm tillgängligFacebook och Youtube. Jag medverkar i filmen. Den handlar om att vi socialdemokrater vill att alla i hela Umeå kommun ska få ta del av framtidstro och tillväxt. Detta vill vi göra genom kraftfulla investeringar i det offentliga, istället för skattesänkningar och nedskärningar.

Vi tänker inte ägna oss åt mörk skrämselpropaganda för att vinna politiska poäng. Umeå är en fantastisk stad med en hög grad av trygghet. Detta ska vi värna genom att gemensamt ta ansvar för utvecklingen av Umeå!

Ny lagstiftning för att komma åt nätdroger

Av , , Bli först att kommentera 1

Regeringen har lagt ett förslag på ny lagstiftning (prop. 2017/18:221) för att komma åt problemet med så kallade nätdroger. Nätdroger är ett samlingsnamn för nya psykoaktiva substanser som dyker upp med kemiska sammansättningar som ännu inte hunnit narkotikaklassas. Detta är ett stort problem.

Umeå brottsförebyggande råd har tidigare jobbat med en informationskampanj för att informera om de allvarliga risker med dessa nätdroger. Det rör sig ofta om substanser med effekter som ingen känner till och som försätter den som tar dem i allvarlig fara för liv och hälsa.

Därför är det bra att regeringen nu lägger ett lagförslag för att lättare komma åt dessa farliga ämnen.

  • Förslaget innebär att det ska vara lättare att snabbt narkotikaklassa nya psykoaktiva substanser
  • Polisen ska kunna göra anonyma inköp för att få tillgång till och snabbare kunna klassa substansernaPolismyndigheten ska enligt förslaget få göra anonyma inköp av nya psykoaktiva substanser. Tiden det tar för myndigheterna att få tillgång till substanserna är av stor betydelse för hur länge substanserna kan säljas lagligt, och anonyma inköp kan därmed bidra till snabbare klassificering.

    • Utökad möjlighet att dömas till ansvar

    Den som av grov oaktsamhet hanterar varor som omfattas av lagen om förbud för vissa hälsofarliga varor ska kunna dömas till ansvar. Det innebär att den som hanterar hälsofarliga varor genom att tillexempel föra in dem i landet eller säljer dem ska dömas till böter eller fängelse i högst ett år.

    • Utökade resurser

    Folkhälsomyndigheten ska ges utökade resurser för arbetet med klassificering av nya psykoaktiva substanser. En långsiktigt stärkt finansiering ger myndigheten möjlighet att utveckla och effektivisera arbetet och därmed snabbare kunna klassificera nya nätdroger som kommer ut på den svenska marknaden.

De lagändringar som föreslås avses träda i kraft 1 januari 2019.