Rasism kan aldrig accepteras, (V)

Av , , Bli först att kommentera 6

Under gårdagens fullmäktige behandlades en motion från 2017 där yrkandet var att inte sälja ut delar av AB Bostadens bestånd. Motionären (politisk vilde, tidigare SD) motiverade dock sin motion med ett fruktansvärt resonemang:

Jag antar att syftet med detta (Läs: sälja en del av AB Bostadens bestånd) är att frigöra kapital för att bygga bostäder så att ännu fler lögnare från tredje världen ska ha möjlighet att komma hit, bo gratis, leva på bidrag och skaffa många barn.

står det i motionen. 

Vänsterpartiet yrkade till att börja med bifall till motionen för att man höll med om att-satserna.

Jag tycker att det är djupt problematiskt att man över huvud taget överväger att yrka bifall till en motion som grundar sig på ett sådant unket, rasistiskt tankegods. Vi i de demokratiska partierna har ett ansvar att inte tvätta och legitimera rasistiska idéer.

Efter hård kritik drog Vänsterpartiet tillbaka sitt bifallsyrkande. Det är bra. Men att man över huvud taget övervägde att bifalla motionen vittnar om bristande omdöme.

Vill man som parti manifestera sin ståndpunkt eller kritik så finns andra möjligheter än att bifalla en motion med rasistiskt innehåll. Jag hoppas att Vänsterpartiet tar en noggrann funderare över sitt agerande.

(M)ycket snack men lite insikt i trygghetsfrågorna

Av , , Bli först att kommentera 7

Under gårdagens kommunfullmäktige diskuterades trygghetsläget i Umeå. Moderaterna vidhöll sin skrämselretorik, utan att komma med några som helst konkreta initiativ. Detta nyvunna intresse för trygghetsfrågorna är ett symtom på valrörelse. I nämnderna och UmeBrå har moderata initiativ lyst med sin frånvaro under hela mandatperioden.

Det blev också under debatten uppenbart att moderata ledamöter inte lyssnat på den information som delgivits i nämnderna om narkotika bland unga.

Socialdemokraterna i Umeå har under åren satsat kraftfulltbrottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. Men det har inte varit utan motstånd. Moderaterna har vid flera tillfällen under mandatperioden velat skära i våra satsningar och lagt förslag som kraftigt skulle begränsa det förebyggande arbetet.

  • Socialdemokraterna i Umeå har under mandatperioden sett till att socialtjänstens fältgrupp utökats med fler anställda för att nå fler ungdomar och minska drogproblematiken i vår stad. Detta har Moderaterna motsatt sig hårt.
  • Moderaterna har i kommunfullmäktige så sent som 2017 velat slakta socialtjänsten med ytterligare besparingar.
  • För 2017 års budget föreslog Moderaterna att individ- och familjenämnden skulle få 20 miljoner mindre än vårt socialdemokratiska huvudförslag. Hade Moderaternas förslag antagits hade förebyggande verksamhet som fältgrupp, ekonomiskt stöd till sociala föreningar, alkohol- och drogmottagning, öppen förskola och Centrum mot våld tvingats stänga eller reducerats till oigenkännlighet.
  • Moderaterna har trots kommunens tuffa utmaningar fortsatt kräva att skatten ska sänkas.

Moderaterna går fortsatt ut hårt med skattesänkningar, något som givetvis drabbar både förebyggande arbete och den välfärd som lägger grunden för ett tryggt samhälle. Det är sunt förnuft att man inte kan äta kakan och behålla den samtidigt.

Under mandatperioden har Moderaterna heller inte visat prov på någon som helst initiativförmåga vad gäller åtgärder för ökad trygghet. Det enda svaret har i princip varit att inrätta kameraövervakning.

Vilket är begripligt. För när (M) vill sänka skatten såpass mycket så återstår endast utrymme för billiga symbolåtgärder.

De vill dessutom inte vidkännas konsekvenserna av den tilltagande ojämlikhet som följer i den moderata politikens spår. Samma ojämlikhet som är grogrunden för otrygghet och brottslighet.

Under gårdagens debatt i kommunfullmäktige kritiserade Moderaterna oss socialdemokrater för att inte ta problemen på allvar. Detta för att vi avfärdar Moderaternas svartmålning av Umeå – något Umeborna överlag också verkar göra att döma av den kritik Moderaterna mött för sina filmer.

Moderaterna verkar heller inte begripa varför så många ser deras filmer som skrämselpropaganda. Det är uppenbart att de gör sig medvetet dumma, för syftet med deras kommunikation är uppenbar för alla som tittar på filmerna. Man panorerar över Umeå en mörk kväll och uttalar ”våldtäkter, bilbränder, knarkhandel” osv. Det omedelbara intryck som förmedlas är att denna brottslighet är ett dominerande inslag i ett sönderfallande Umeå, vilket såklart inte är sant.

Jag rekommenderar Moderaterna att ta del av följande intervju med Hans Rosling i dansk TV (3 min och 35 sekunder in i klippet). 

Att skildra en liten del av sanningen och förespegla att det är den dominerande bilden för att sedan förknippa denna bild med alarmistiska utsagor, är nämligen inte att förmedla sanning, kunskap eller att upplysa människor. Det är att vilseleda och skrämma. 

Eller som Rosling pedagogiskt uttryckte det:

Om ni väljer att för mig bara visa min sko, den är ju jätteful, det är bara en del av mig. Om du väljer att visa mitt ansikte så är bilden en annan.

Kontext spelar roll och Moderaterna är fullt medvetna om vad de ägnar sig åt, men vill såklart inte vidkännas att de använder en kommunikationsmetod direkt hämtad från Sverigedemokraterna. 

Denna skrämselpropaganda är symtomatiskt för Moderaternas grunda samhällsanalys. De har inga svar på samhällets stora utmaningar och måste därför i ren desperation försöka ingjuta rädsla i hopp om röster.

De ser heller inte konsekvenserna av sin egen politik. Nedmonterad välfärd, arbetslöshet, sämre anställningstrygghet, lönedumpning, försämrade socialförsäkringar med mera är reella hot mot tryggheten i det svenska samhället. När människor förlorar den sociala tryggheten ökar såklart grogrunden för kriminalitet och missbruk. Det ser vi i flera andra städer. I Umeå är trygghetsläget hittills gott tack vare en hög nivå av social trygghet, blandade bostadsområden och aktivt förebyggande arbete.

Socialdemokraterna tar ett helhetsgrepp i trygghetsfrågorna och använder hela verktygslådan. Moderaterna bemödar sig inte alls med att angripa orsakerna till otrygghet och kriminalitet.

De är bra på prat men inte särdeles duktiga på att lägga konstruktiva förslag i det löpande politiska arbetet. 

Under debatten om narkotika i skolan noterade Moa Brydsten för övrigt att andelen som uppger att de brukat narkotika i närtid är 2 procent för pojkar och 1 procent för flickor i Umeå.

I moderatstyrda Danderyd är motsvarande siffror 20 och 12 procent.

Vårt mål är givetvis att inga skolungdomar ska löpa risk för missbruk. Varje ung människa som gör det är en för mycket! Men det är värt att notera att en av de svenska kommuner där Moderaterna har starkast ställning så ser det ut som ovan beskrivs.

Moderaternas måttstock för hur mycket man tar ”problem på allvar” verkar vara hur långt man är beredd att gå i att sprida rädsla och alarmism.

Inte vad man faktiskt gör åt, eller för att förebygga, problem.

Vi välkomnar Moderaterna att, istället för att prägla debatten med undergångsretorik, engagera sig mer i nämnderna och i UmeBrå för att ta ett gemensamt ansvar för det förebyggande arbetet.

Den som tar problemen på allvar ägnar sig inte åt att sprida rädsla – hen sätter sig istället ned vid arbetsbänken och skrider till verket.