Ytterligare steg mot ett fossilfritt Sverige!

Av , , Bli först att kommentera 4

I vårändringsbudgeten tar den (S)-ledda regeringen nya, viktiga steg mot målet om ett Sverige oberoende av fossila bränslen. Som jag beskrivit tidigare arbetar Umeå kommun aktivt för att bryta beroendet av fossila bränslen och värna en ekologiskt hållbar utveckling. När vi dessutom har en regering som tar hållbarhetsfrågorna på allvar så blir politiken sammantaget mer ändamålsenlig och effektiv.

Den (S)-ledda egeringen avsätter nu ytterligare 170 miljoner kronor i medel till företag och privatpersoner som installerar solceller. Under de senaste fyra åren har stödet till solceller höjts successivt och uppgår nu till totalt 1 085 miljoner kronor för 2018. Det är nästan tjugo gånger mer än de 59 miljoner som gick till solcellsstöd under den borgerliga regeringen.

Politiken har gett resultat. Allt fler svenskar väljer att installera solpaneler på hustaken. Människor vill leva hållbart och det är politikens uppgift att skapa förutsättningar för människor att välja hållbara alternativ för energi, transporter och annat.

Under tidigare år byggdes upp en kö eftersom intresset för stödet var större än budgeterade medel. Med de ökade medlen i budgetarna 2017 och 2018 har denna kötid minskats radikalt, trots att ansökningarna också har ökat.

Den 1 januari i år höjdes stödnivån från tidigare 20 procent för privatpersoner till 30 procent av de stödberättigande kostnaderna. Statens energimyndighet har fått i uppgift att utreda hur ansökningsförfarandet och administrationen av stödet kan förenklas såväl för dem som investerar i solceller som för dem som administrerar stödet.

Nu blir det billigare att gå till tandläkaren!

Av , , Bli först att kommentera 1

Glada nyheter! I dag fördubblas det allmänna tandvårdsbidraget för alla!

För unga upp till 29 och äldre över 65 innebär det att bidraget nu är 600 kronor om året.

Genom denna höjning vill den socialdemokratiskt ledda regeringen att fler ska kunna besöka tandvården regelbundet.

Regelbundna kontroller med egenvårdsråd är en viktig insats för att förebygga allvarligare tandohälsa. Ingen ska behöva avstå dessa kontroller för att man inte har råd!

Regeringen har också aviserat en höjning från 22 års ålder till 23 års ålder för den helt avgiftsfria tandvården. Denna höjning sker den 1 januari 2019. 

Detta är ett viktigt steg för att motverka klasskillnader i tandohälsa. Det ska inte behöva synas i munnen om man är fattig eller rik. 

För gruppen som är mellan 22 och 29 år och för dem som är 65 år eller äldre blir det årliga bidraget, från den 15 april 2018, 600 kronor. För gruppen som är mellan 30 och 64 år blir bidraget 300 kronor per år. Före reformen var beloppen 300 respektive 150 kronor. 

Praktiskt fungerar det allmänna tandvårdsbidraget på samma sätt som tidigare. Bidraget brukar vanligtvis dras av automatiskt vid betalning av tandvårdsbesök. Reformen beräknas kosta 750 miljoner kronor per år fullt utbyggd, och 531 miljoner kronor 2018.

Än en gång visar regeringen vad vi faktiskt får ut av en generell välfärdspolitik, av den svenska modellen. Att värna och stärka välfärden för alla, håller ihop samhället. Det minskar klyftorna, något vi alla tjänar på.

En god tandvård och sjukvård är många gånger viktigare än skattesänkningar.