Politiska prioriteringar i Umeå

Av , , Bli först att kommentera 6

Ola Nordebo efterfrågar idag på VKs ledarsida tydlighet från kommunens politiska ledning. ”Det är många i Umeå den här vintern som sneglar försiktigt på varandra, utbyter osäkra blickar och försöker upptäcka en tydlig politisk riktning hos stadens ledning” påstår Nordebo.

Från mitt perspektiv känns det mycket märkligt. Jag bloggar varje dag via VK-bloggen och berör på detta forum de viktiga frågorna för kommunen. Men VKs politiska chefredaktör kanske inte anser att tidningens egen blogg är en fullgod ”informationssight” för vare sig honom själv eller Umeborna!? Jag kanske bör överväga andra informationskanaler för mina politiska budskap?

Vi socialdemokrater har under den här mandatperioden valt att prioritera skola, vård och omsorg. Vi har prioriterat bostadsbyggandet, näringslivsfrågor och arbetstillfällen. Vi vet att jobben är avgörande för att vi ska klara välfärden, då är det oerhört viktigt att även prioritera bostadsbyggandet och näringslivsfrågor. Ett politiskt beslut har fattats- efter förslag från mig- om att fördubbla bostadsbyggandet till 2000 enheter i kommunen. En annan viktig fråga har varit Midway Alignment-projektet med en ny färja över Kvarken. Denna fråga är mycket avgörande för Umeås tillväxt och utveckling. Nu har vi klarat rond ett och ger oss in i rond två för att projektet ska kunna förverkligas.

Vi Socialdemokrater har lagt ner mycket engagemang för att arbeta fram en hållbar strategisk plan för Umeå kommun inför den kommande 12-års perioden. Den strategiska planen ska fastställas vid nästa kommunstyrelse. Vårt förslag innehåller följande prioriterade områden:

  • Goda livsvillkor
  • Livslångt lärande
  • Växande näringsliv och kompetensutveckling
  • Välutvecklad ideell sektor
  •  En god samhällsplanering

Jag kommer efter kommunstyrelsens beslut om den strategiska planen att redovisa den politiska inriktningen inom varje prioriterat område. Vi får se om det blir via VK-bloggen, kanske bör jag söka mig nya informationsvägar för att nå Umeborna…

 

.

 

 

Vi tar fighten för den svenska samhällsmodellen

Av , , Bli först att kommentera 9

Jag känner mig glad och taggad. Igår gick Stefan Löfvén ut och deklarerade att den svenska modellen är vår nutids stora politiska stridsfråga. Vi socialdemokrater ska med kraft försvara den svenska samhällsmodellen, det svenska välfärdssamhället.

Den svenska modellen handlar om:

– Den generella välfärden där alla får del av en bra skolgång, sjukvård när man behöver den och om man hamnar i arbetslöshet eller sjukdom så ska a-kassan och socialförsäkringssystemet ge en ekonomisk trygghet.

– På arbetsmarknaden är det parterna, arbetsgivarorganisationerna och de fackliga organisationerna, som förhandlar och sluter avtal om både löner och andra villkor.

– Vi är öppna för handel. Vi är ett litet och exportberoende land, vilket innebär att vi måste vara aktiva såväl i vår närhet som globalt.

Traditionellt sett har vi socialdemokrater via den offentliga sektorn och via lagstiftningsinstrumentet arbetat för att utjämna materiell standard mellan klasser och kön, men också mellan generationer. Vi lyckades länge väldigt bra med det. Sverige och de nordiska länderna med väl utbyggda välfärdssamhällen har haft små klasskillnader, låg fattigdomskvot och mindre inkomstklyftor än övriga EU-länder. I SCBs rapport ”Välfärd och ojämlikhet i 20-års perspektiv 1975-1995” förklarades detta genom vår unika kombination av begränsade marknadseffekter, hög sysselsättning, låg arbetslöshet och små löneskillnader samt genom en omfattande och starkt omfördelande välfärdsstat.

I en kraftfull och stark socialdemokratisk politik står inte välfärdssamhället och marknaden i någon motsättning till varandra. Välfärdssamhället stöttar marknadens effektivisering och garanterar ett folkligt stöd för omvandling och strukturförändringar.

Den svenska modellen har under högerns tid vid regeringsmakten naggats ordentligt i kanterna. Vi har tvingats konstatera att skillnaderna mellan såväl klasser, kön och generationer har ökat. Vi har tvingats konstatera neddragningar och nedskärningar inom välfärden. Nu fortsätter de attackerna! Nu vill de sänka löner för de grupper som redan tjänar dåligt. Nu vill de sänka skatterna med ytterligare 64 miljarder. Det skulle onekligen leda till stora nedskärningar i välfärden.

Vi socialdemokrater försvarar den svenska modellen och vi vill fortsätta att utveckla den. Igår aviserades att regeringen ska genomföra ett investeringsprogram för att fler ska kunna anställas inom välfärden. De som jobbar inom välfärden ska inte ha lägre lön utan fler arbetskamrater.

Vi Socialdemokrater ska ta fighten för den svenska modellen. Vi ska ta fighten för den absolut mest moderna och framgångsrika politiska modellen.