Ågren backar in i framtiden

Av , , Bli först att kommentera 9

Igår ställde sig Moderaterna tillsammans med Liberalerna med armarna i kors och tjurade. De vill inte vara med och köra ett arbetsmiljöprojekt inom socialtjänsten som vi föreslår. Moderaternas starke man Anders Ågren hakar upp sig på 6-timmars arbetsdag, men i grunden handlar ju projektet om att få fler att orka jobba och färre att bli sjukskrivna. 

Vi Socialdemokraterna har satt ett mål som är viktigare än alla andra: Till år 2020 ska Sverige öka antalet personer som arbetar och antalet arbetade timmar i ekonomin så mycket att vi når lägst arbetslöshet i EU. Då måste fler jobb skapas och människor måste trivas och utvecklas på jobbet. Arbetsvillkor och arbetsmiljö behöver förbättras så att fler orkar arbeta fram till pensioneringen. Då kan arbetsgivare också hitta den kreativitet och kompetens de söker. Företag kan växa och anställa. Med fler och bättre jobb får vi råd med en välfärd att vara stolta över.

Umeå kommunen måste våga testa nya idéer för hur vi ska få fler i arbete och minska sjukskrivningarna. Jag delar verkligen inte Moderaternas syn att den bästa åtgärden för att minska sjukskrivningarna är att sätta hårdare press på personalen utan stimulans, de verkar tro att hårdare press gör att alla jobbar hårdare och även mer.

Som tjänstledig ombudsman vet jag att det behövs åtgärder för att få fler sjukskrivna tillbaka i arbete. Det kan handla om att efter en lång sjukskrivning arbetsträna på 20 % för att senare öka på med målsättningen om att kunna arbeta 100 %. Ibland lyckas det och ibland måste den enskilde gå ner i arbetstid och kanske jobba 80 % på grund av t ex förslitningsskador. Det är alltid bättre med 80 % på arbetet än resultatet av Moderaternas medicin; 100 % sjukskriven hemma om du inte kan jobba 100 %.

Vi Socialdemokrater satsar på ett mänskligare arbetsliv för att fler ska kunna jobba inte färre. Vi är beredda att i projektform pröva nya idéer för att sedan utvärdera resultatet. Anders Ågrens och Moderaterna medicin handlar endast hårdare regler.