Edward Riedl i sandlådan

Av , , Bli först att kommentera 10

Den moderate riksdagsmannen Edward Riedl gräver ner sig rejält i sandlådan när han först hävdar att den tidigare alliansregeringen stod bakom Midway Alignment projektet och en kommande färjeinvesteringen. Det är ren och skär lögn! Inget beslut fattades av alliansregeringen om detta och investeringen fanns inte med i deras budget.Sen som ett led i att misskreditera Socialdemokraterna hänvisade han i ett pressmeddelande igår till en interpellationsdebatt han deltog i i måndags där infrastrukturminister Anna Johansson (S) ska ha meddelat att regeringen inte kommer satsa några pengar i färjeprojektet.

Nej idag finns inga pengar avsatta från regeringen till projektet, det är ingen nyhet. Projektansökan har nyligen skickats in till EU och en eventuell statlig medfinansiering måste naturligtvis in i en framtida transportplan.Edward Riedl är en erfaren politiker och bör därför även vara medveten om att den finansiella lösningen kan komma att handla om annat än att betala till färjetrafiken.

Vi har vunnit rond ett vilket innebär att regeringarna skickat ansökan vidare till EU. Vi kommer nu under våren att föra förhandlingar med regeringen om finansieringslösning .Det vore bra om Edward Riedl – istället för att sprida lögner för att vinna partipolitiska vinster- faktiskt jobbade aktivt tillsammans med oss övriga politiker från länet. Nu när vi går in i förhandlingsrond två måste vi gemensamt formera våra styrkor från Västerbotten. Då fungerar det inte att som Edward Riedl gör, försöka ta billiga politiska poäng. Det kan endast leda till inlåsningseffekter.

Ta Ditt ansvar Edward, kom med och jobba tillsammans med oss västerbottningar så ska vi nog få till en lösning för färjan.Men Du, det kommer krävas mer än en interpellationsdebatt i riksdagen och ett pressmeddelande.