Hellre fler lärare än halvtomma skollokaler

Av , , Bli först att kommentera 16

På senare tid har det varit en hätsk debatt om skolstrukturen i Bodbyn, Botsmark och Bullmark. Jag har fått många samtal och vissa av dem har varit direkt otrevliga och hotfulla.

När det gäller skolstrukturen i Bodbyn, Botsmark och Bullmark är det För- och grundskolenämnden som har ansvaret att inom sin budget fatta beslut. Jag brukar alltid säga att det ska vara högt i tak och mycket debatt innan ett beslut tas. Efter att beslut är taget ligger dock lagt kort, det är demokratins spelregler. Det kommer alltid finnas de som tycker att besluten är dåliga, men det är politikens uppgift att prioritera och fatta beslut. För- och grundskolenämnden med helhetsansvaret har efter en gedigen beredning i detta ärende fattat ett demokratiskt beslut.

Det har nu uppstått en diskussion om att den tidigare kommundelsnämnden fattat beslut om en ny skola och att investeringen redan ligger i investeringsbudgeten.  Och med det sagt menar de att den nya skolan ska byggas. Det fungerar dock inte så. Investeringar bedöms varje år, det kan både tillkomma och prioriteras bort från en planeringsbudget. Umeå kommun har tvingats skära radikalt i investeringsbudgeten som helhet då vi ökat vår belåning med 1,6 miljarder de senaste åren. Det påverkar naturligtvis även skolan. För- och Grundskolenämnden med dess ordförande Moa Brydstén i spetsen har tvingats vända på varenda sten för att trots mindre resurser kunna förbättra pedagogiken och skolan.  Jag tycker nämnden har prioriterat helt rätt då jag  hellre ser fler lärare i skolan än halvtomma skollokaler som tar budgetutrymme från möjligheten att anställa fler lärare.

Behöriga lärare är den enskilt viktigaste faktorn när det gäller barn och elevers skolframgång. Ju äldre eleverna blir desto större krav ställs det på ämnesbehöriga lärare. Umeå kommun har hittills varit skonade och till stor del kunnat rekrytera behöriga lärare, men läget börjar försämras även här (i Botsmark har ingen undervisning för åk 4-6 bedrivits pga att behörig lärare saknats).Vi vill främst värna de små barnen i förskola och F-3 när det gäller närhetsprincipen. Botsmark skola anpassas till förskola och F-3 skola, det är en långsiktig lösning där vi nyttjar den skollokal som finns. Bullmark får en helt nybyggd förskola och F-3 skola centralt i byn. Även här är det en långsiktig struktur där vi nyttjar befintliga lokaler i Botsmark och Sävar, samt investerar genom att bygga nytt i Bullmark. Nyligen har också Flurkmark skola renoverats som ligger inom området och som Botsmark barnen nu får ta del av.

Jag stöttar till fullo För- och grundskolenämndens ordförande Moa Brydstén som gjort ett gediget arbete. Hon har fått ta många hårda smällar som inte alltid varit okej. Vi kan tycka olika men vi måste ändå alltid behandla varandra med respekt. Det är oerhört viktigt att behandla alla människor med ett människovärde och respekt – och det har även politiker rätt till! En eloge till Moa Brydstén som utfört ett utmärkt arbete!

 

 

 

Dialog med bostadsminister Kaplan

Av , , Bli först att kommentera 3

Bostadsmonisterns besök

I veckan hade vi besök av Bostadsminister Mehmet Kaplan, vi besökte bland annat tillsammans Bostadens projekt Hållbara Ålidhem. Hållbara Ålidhem är ett unikt pilotprojekt för hållbar stadsutveckling som bland annat innebär sociala, tekniska, miljömässiga och ekonomiska förändringar. De största förändringarna har genomförts på Matematikgränd och Geografigränd. Den övergripande målsättningen med projektet har varit att minska energianvändningen i området, skapa trivsammare och tryggare miljö och omvandla Ålidhem till den hållbara stadsdelen

Just bostadsbyggandet är en prioriterad fråga för såväl oss i Umeå kommun som för riket. Vi måste samla alla krafter för att bygga bort bostadsbristen. Jag passade naturligtvis på att poängtera till bostadsministern vikten av att överklagandetiderna kortas. Vi har ett exempel i Umeå -kvarteret Focken- som överklagats i hela 7 år. Det är inte hållbart! Ska vi klara av att bygga bort bostadsbristen i vårt land måste riksintressen, handläggningstiderna vid överklagan, samverkan mellan myndigheter och synen på buller lösas.

Den S-ledda regeringen har redan vidtaget en del åtgärder. För att öka nyproduktionen än mer har man infört ett investeringsstöd på 3,2 miljarder per år riktat till mindre och billigare hyresrätter. Dessutom inför regeringen en extra satsning till kommuner för ökat bostadsbyggande. Anslaget uppgår 2016 till 1,85 mdkr och beräknas för 2017 till 1,8 mdkr och därefter till 1,3 mdkr årligen. Dessutom har man lagt fram en rad förslag på förbättringar av plan och bygglagen. Exempelvis föreslås att länsstyrelserna inte längre ska pröva överklagade kommunala beslut om detaljplaner. Prövningen ska istället göras direkt av mark- och miljödomstolen vilket kan korta tiden från idé till inflytt. Andra initiativ som regeringen tagit är en ny bullerförordning och uppdrag till Boverket att utarbeta en vägledning och genomföra en kompetensutvecklingsinsats i syfte att undvika onödiga överklaganden. Också det för att snabbare komma igång med byggandet. Ändå måste mer göras, därför har regeringen tagit initiativ till breda politiska samtal om hur vi ökar byggtakten med Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna och Vänsterpartiet. Samtalen kommer att ledas av finansminister Magdalena Andersson och bostads-minister Mehmet Kaplan.

Bostadsminister Kaplan uttryckte att han var imponerad över den politiska viljeinriktningen kring bostadsbyggandet i Umeå och menade att han fick med sig värdefull information från besöket i Umeå.