Fkyjktingmottaganden måste ske ordnat och reglerat

Av , , Bli först att kommentera 3

Över 60 miljoner människor befinner sig på flykt undan terror, krig och förtryck. Under 2015 sökte över 160 000 av dessa människor asyl i Sverige. Vi har tagit emot fler människor per capita än något annat EU-land. Vi kan vara stolta över att vi har gett flest behövande en möjlighet till ett bättre liv. Sverige kan dock inte lösa flyktingsituationen på egen hand. Fler länder måste vara med och ta ansvar.

Ett stort mottagande på kort tid innebär stora utmaningar för vårt samhälle. Vi måste ha en reglerad invandring med ordning och reda. Nyanlända ska snabbt kunna etablera sig och få arbete så att de kan få göra rätt för sig. Det är så den svenska modellen fungerar i praktiken.

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson har fått statsministerns uppdrag att samordna och inrikta regeringens arbete med mottagande och etablering av nyanlända. Regeringen har också inrättat ett nytt kansli: Sekretariatet för samordning och inriktning av Regeringskansliets arbete rörande flyktingsituationen (Sirf). och leds av Arbetsmarknadsdepartementets statssekreterare Erik Nilsson.  Det är bra att Ylva Johansson får en utvidgad roll i regeringen med Stefan Löfvens mandat att skapa en helhetsbild kring de utmaningar samhället står inför med anledning av flyktingsituationen..

Flyktingsituationen innebär en stor utmaning för Sverige och den svenska modellen. Genom en ordnad och reglerad invandring, mer rättvis fördelning av asylsökande i EU och en kortare väg till arbetsmarknaden, står vi bättre rustade inför framtiden.